Экология Украины


Популярные статьи

Партнеры

Лучший Детский форум
Sat, 04 Apr 2020 04:17:00 +0300

04:15, 04 апреля 2020

Впервые одновременно во всех странах снизились вредные выбросы, ученыефиксируют уменьшение шумов на треть.

Иллюстрация / REUTERS

Такого чистого воздуха, как во время карантина из-закоронавируса, мир невидел от начала техногенной революции.

Впервые одновременно во всех странах снизились вредные выбросы, ученыефиксируют уменьшение шумов на треть, говорится в сюжете ТСН.

Заместитель начальника информационно-аналитического центра Национальногокосмического агентства Сергей Янчевский смотрит на земную атмосферу изкосмоса. На экране его компьютера спутниковые снимки вреда, который людинаносят планете. Двуокись азота еще называют лисьим хвостом - красный след,который оставляет сжигания бензина и угля, может достигать десятковкилометров.

С начала карантина в Европе выбросы постоянно уменьшаются. Нынешнийэпицентр пандемии, район Милана, - бліднішає на глазах. Во многих странахкрасный цвет исчез вообще. К примеру, в Польше количество выбросовуменьшилось на 30 процентов.

Очистилась за последние три месяца атмосфера над Китаем. Впечатляет,учитывая, что от загрязнения воздуха в мире ежегодно погибает семьмиллионов человек.

Позеленела на карантине и Украина. Единственным исключением стал Киев.Объемы выбросов сначала уменьшились, но неделю назад снова выросли. Все этоблагодаря использованию личного транспорта.

Правда, экологи не слишком радуются. Пандемия даст планете хоть иглобальный, но лишь короткую передышку. "Если сравнить с экономическимкризисом 2008 года, тогда глобальные выбросы сократились на 1,4%, а вследующем году они увеличились на 6%, что компенсировало и превысило этосокращение", - рассказала екологиня Ольга Бойко.

Зато ученые-сейсмологи счастливы. Метро, железная дорога, заводы и шахты -создавали для них постоянные препятствия. Сегодня же процессы, которыепроисходят на дне океанов, слышно даже в Украине. Это возможность изучитьприроду землетрясений и впервые понять планету, какой она есть.

"Наша сейсмическая станция расположена недалеко от метро Академгородок.Очевидно, когда метро перестало ездить, то наши записи стали очень чистыми.Это возможность изучить настоящее строение земли", - говорит заместительдиректора Института геофизики Александр Кензера.

Записи, фотографии и исследования, сделанные во время первого глобальногокарантина, человечество будет исследовать еще не один десяток лет.

Как сообщал УНИАН, в Европе карантинные меры против распространения COVID-19 привели к уменьшению выбросов оксида азота - NO2 в атмосфере надбольшими городами.

УНИАН

Sat, 04 Apr 2020 03:32:00 +0300

Уперше одночасно в усіх країнах знизилися шкідливі викиди, вчені фіксуютьзменшення шумів аж на третину.

Ілюстрація / REUTERS

Такого чистого повітря, як під час карантину через коронавірус, світ небачив від початку техногенної революції.

Уперше одночасно в усіх країнах знизилися шкідливі викиди, вчені фіксуютьзменшення шумів аж на третину, йдеться в сюжеті ТСН.

Заступник начальника інформаційно-аналітичного центру Національної космічної агенції Сергій Янчевський дивиться на земну атмосферу з космосу.На екрані його комп'ютера супутникові знімки шкоди, яку люди наносятьпланеті. Двоокис азоту ще називають лисячим хвостом - червоний слід, якийлишає спалювання бензину і вугілля, може сягати десятків кілометрів.

Від початку карантину у Європі викиди постійно зменшуються. Нинішнійепіцентр пандемії, район Мілана, - бліднішає на очах. У багатьох країнахчервоний колір зник взагалі. Приміром, у Польщі кількість викидівзменшилася на відсотків 30.

Очистилася за останні три місяці атмосфера над Китаєм. Вражає, враховуючи,що від забруднення повітря у світі щороку гине сім мільйонів людей.

Читайте такожВідродження планети: як коронавірус впливає на екологію (відео)

Позеленіла на карантині й Україна. Єдиним виключенням став Київ. Обсягивикидів спочатку зменшилися, але тиждень тому знову зросли. Усе це завдякивикористанню особистого транспорту.

Щоправда, екологи не надто радіють. Пандемія дасть планеті хоч іглобальний, але лише короткий перепочинок. "Якщо порівняти з економічноюкризою 2008 року, тоді глобальні викиди скоротилися на 1,4%, а наступногороку вони збільшилися на 6%, що компенсувало і перебільшило це скорочення",- розповіла екологиня Ольга Бойко.

Натомість учені-сейсмологи щасливі - метро, залізниця, заводи і шахти -створювали для них постійні перешкоди. Сьогодні ж процеси, які відбуваютьсяна дні океанів, чути навіть в Україні. Це можливість вивчити природуземлетрусів і уперше зрозуміти планету, якою вона є.

"Наша сейсмічна станція розташована недалеко від метро Академмістечко.Очевидно, коли метро перестало їздити, то наші записи стали дуже чистими.Це можливість вивчити справжню будову землі", - каже заступник директораІнституту геофізики Олександр Кензера.

Записи, фотографії і дослідження, зроблені під час першого глобальногокарантину, людство досліджуватиме ще не один десяток років.

Як повідомляв УНІАН, в Європі карантинні заходи проти поширення COVID-19призвели до зменшення викидів оксиду азоту - NO2 в атмосферу над великимимістами.

УНІАН

Sat, 04 Apr 2020 02:10:00 +0300

04.04.2020 01:03

Власти Черновицкой области призывают людей оставаться дома с13:00 4 апреля - до утра понедельника.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"По результатам совещания Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и областной комиссииприняли решение о введении особых карантинных ограничений для всех жителей Черновицкой области, начиная с 13 часов. Итак, суббота, 4 апреля, в 13:00.Мы призываем всех жителей Черновицкой области оставаться дома, не покидатьваши дома включительно до 6 часов утра понедельника, 6 апреля", - заявилглава области.

Он назвал это решение вынужденным.

"Мы должны принимать такие меры. И правительство побуждает нас действоватьна опережение. Потому что за прошедшую неделю на территории областизафиксировано увеличение в четыре раза количества инфицированных. Напрошлой неделе мы были встревожены числом 50, а теперь уже две сотни людейинфицированы", - пояснил Осачук.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 22.00 3 апреля, в Украинезарегистрировано 1072 случая заражения коронавирусом, 27 больныхскончались, 22 человека выздоровели.

В Черновицкой области зафиксировали 202 случая заболевания Covid-19.

Укринформ

Sat, 04 Apr 2020 01:55:00 +0300

30 марта, 16:07 Выпуск No1288, 28 марта-3 апреля

Автор Егор Фирсов Временно исполняющий обязанности главы Государственнойэкологической инспекции

Последствия неправильной утилизации отходов может ощутить на себе каждый изнас.

╘ СБУ

Давно хотел рассказать об огромном коррупционном рассаднике, уже много летсуществующем в Украине, и вот, наконец, дошли до этого руки. Как вы знаете,в нашей стране хватает журналистов-расследователей, и они регулярноинформируют нас в новых материалах о коррупционных схемах и разныхзлоупотреблениях. Но и журналисты далеко не всегда знают, где нужно искать,поэтому некоторые коррупционные схемы остаются незаметными для СМИ ибеспрепятственно работают годами, нанося государству огромный ущерб.Сегодня я немного помогу журналистам и расскажу об одной из таких схем,которая нанесла стране убытков на миллиарды гривен, но до последнеговремени оставалась вне зоны внимания общественности.

Речь идет о сфере утилизации опасных отходов. Отрасль этаузкоспециализированная и поэтому малопонятная для людей, не связанных сней. Широкого общественного интереса к ней нет, так что участники отраслиот чрезмерного внимания не страдают. А между тем интересоваться вопросомследовало бы. Ведь речь идет о таких веществах и материалах, которыепредставляют опасность для окружающей природной среды и здоровья населения.И в том случае, если их утилизируют неправильно, с нарушением технологии (ато и вообще не утилизируют), последствия этого может ощутить на себе каждыйиз нас.

К опасным отходам относятся разнообразнейшие материалы и вещества - отобычных пальчиковых батареек и отработанных моторных масел до медицинскихотходов из больниц. Последнее сейчас, в условиях пандемии опасного вируса,особенно актуально. В идеале такие отходы должны забирать и утилизироватьспециальные компании, имеющие лицензии на такой вид деятельности инеобходимое оборудование для нейтрализации и утилизации опасных веществ. Ноукраинская реальность, как всегда, отличается от идеальной картинки. Набумаге в нашей стране существуют сотни компаний-утилизаторов. На самомделе, как мне удалось выяснить после того, как пришел работать вГосударственную экологическую инспекцию Украины, оборудование, позволяющееработать с соблюдением всех технологий, есть лишь у нескольких десятков изних. Остальные же фактически фейковые. Лицензии у них есть, но никакогооборудования нет.

В лучшем случае такие фейковые фирмы - только "прокладки", которыепредоставляют посреднические услуги и в конечном счете везут отходыутилизаторам, у которых есть нужные мощности. В худшем - не происходит дажеэтого, и опасные отходы псевдоутилизаторы просто вывозят в овраги илисливают в реки. Предварительно, разумеется, получив за такую "утилизацию"соответствующую плату. Такие сюжеты в новостях, наверное, хоть раз виделкаждый из нас. Громкий пример из недавнего прошлого: чиновникигосударственной компании "Укргаздобыча" подписали с такой фейковойкомпанией договор на утилизацию бурового шлама - опасных отходов,образующихся при бурении газовых скважин. Согласно закону такие опасныеотходы следует вывозить на специальный полигон, но в действительностифейковый утилизатор вывозил их на обычную свалку. А бюджетные средства,выделенные на утилизацию, чиновники и псевдоутилизаторы поделили междусобой.

Схема действовала два года, но разоблачили ее лишь в сентябре 2019-го.

Понятно, она вряд ли была бы возможна без участия Госэкоинспекции, поэтомунет сомнений, что предыдущее руководство ведомства ее покрывало. Точно также, без прикрытия, не могли годами работать и другие подобные фирмы.Поэтому настало время должным образом проверить всех утилизаторов иразобраться, кто из них работает правомерно, а кто - нет. Всех, у кого нетна балансе необходимого оборудования, конечно же, нужно лишать лицензий ине допускать к работе.

Конечно, просто так фирмы-пустышки не появляются. Поскольку государствопроверяет и контролирует деятельность таких компаний, каждая из нихработает под чьей-то "крышей". Например, до 2014 года сразу несколько такихкрупных псевдоутилизаторов контролировало окружение Александра Януковича. Апродолжающие работать до последнего времени в основном находятся подзаступничеством различных силовых структур.

Ежегодно через таких фальшивых утилизаторов проходят десятки миллионовбюджетных гривен, которые банально разворовываются и оседают в карманахчиновников-коррупционеров и связанных с ними дельцов. Поэтому пора наконецразорить и это коррупционное гнездо.

За те четыре месяца, которые я занимаю должность главы экологическойинспекции, наша команда уже успела достаточно изучить этот вопрос иразработала план масштабной проверки и ликвидации фейковых утилизаторов.Сейчас проблема еще больше усилилась. В стране бушует пандемия, и остростоит вопрос утилизации медицинских отходов (шприцев, капельниц,использованных масок и прочего). Такие отходы следует сжигать в специальныхпечах при высокой температуре, чтобы не дать вирусам и другим возбудителямни единого шанса! Но догадайтесь, сколько из ныне действующих компаний-утилизаторов имеют такие печи? Вы будете удивлены, но реальных утилизаторовоколо десятка.

Куда девать другие отходы? С высокой долей вероятности их просто вывезут наобычную свалку, в лес или на какой-то пустырь. Например, в августе прошлогогода выяснилось, что в Днепропетровской области медицинские отходы вывозилипросто на территорию заповедника!

В 2017 году несанкционированные свалки использованных капельниц, шприцев иампул находили в лесу на Киевщине.

В 2018 году свалку опасных медицинских отходов (включая фрагменты тел)обнаружили в Запорожской области.

Считаю, этих примеров будет достаточно, хотя только за последние годы ихдесятки. И представьте себе, что начнется, если сейчас так будут вывозить исваливать куда попало отходы из больниц, где лежат люди с коронавирусом. Новедь из-за пандемии наплыв больных возрастет, и отходов станет еще больше.Из-за кризисной ситуации действовать нужно в ускоренном режиме, смаксимальной мобилизацией всех возможных сил и средств. Мы должны сделатьвсе, чтобы приемом и утилизацией медицинских отходов сейчас занималисьтолько реальные утилизаторы, имеющие необходимое оборудование. И тут янадеюсь на всестороннюю помощь нового правительства и профильного министра.

На сегодняшний день лицензии на этот вид деятельности выдает Министерствоэнергетики и защиты окружающей среды, оно же проверяет соблюдениелицензионных условий. То есть представители ведомства могут выехать наместо и проверить, есть ли все необходимое оборудование, как часто оноработает, а также сопоставить объем полученных отходов и объемутилизированных. Уверен, если бы министерство провело такую проверку, еерезультаты впечатлили бы. И очень надеюсь, что новый министр, приступив кработе, уделит этому вопросу достаточно времени и сил. А мы какГосэкоинспекция готовы выйти на проверки в своей части надзора и контроля.К тому же в новом законе об экологическом контроле функция проверкисоблюдения лицензионных условий должна перейти к экоинспекции. И нам нужнобыть готовыми к вызовам, стоящим перед нами и государством.

Однако мы не будем сидеть сложа руки и ждать, пока примут закон. Сейчас мысрочно проверяем всех утилизаторов, работающих с больницами, в которыхсодержатся больные с коронавирусом. Мы уже направили им письма, в которыхпросим показать подробную отчетность о приеме и утилизации медицинскихотходов из этих больниц. В ближайшее время в Киев также будут вызваныруководители региональных подразделений экологической инспекции, с которымибудет проведено экстренное совещание-инструктаж по указанной теме изапланирован выезд на предприятия-утилизаторы. И хотя в стране объявленкарантин, но мы не можем себе позволить на него уйти. Как и у медиков, унас сейчас свой фронт работ. И в это сложное кризисное время именногосударственные органы должны демонстрировать свою трудоспособность иэффективность. #Егор Фирсов

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал вTelegram

Зеркало недели. Украина

Sat, 04 Apr 2020 01:17:00 +0300

31 марта, 17:00 Выпуск No1288, 28 марта-3 апреля

Автор Олег Титамир президент ОО "Украинская организация защиты потребителейуслуг"

Власти предержащие упорно занимаются коронавирусом и мировым экономическимкризисом, полностью игнорируя угрозу кризиса экологического

В Украине в течение многих лет продолжаются разговоры о вреде насыщенияводных стоков фосфатами и фосфонатами - как для экологии, для Днепра, являющегося основной водной артерией страны, так и прежде всего - дляздоровья миллионов украинцев.

Но дальше "обеспокоенности" дело не движется, - государство до сих пор несоздало эффективных механизмов защиты отечественных водных ресурсов отвредных химических соединений. В то же время без преодоления этойглобальной проблемы не может быть и речи об обеспечении украинцевкачественной и чистой питьевой водой.

После бытового использования вода, загрязненная моющими средствами,попадает в систему канализации, затем - на очистительные сооружения, аоттуда - в Днепр. Затем она, недостаточно очищенная от фосфорныхсоединений, снова используется для бытового водоснабжения. Поэтому ужесегодня концентрация фосфатов в сточных водах Киева превысила норму большечем втрое, - и это только по официальным данным "Киевводоканала"!

Все это означает, что фосфатная химия так или иначе попадает в организмымиллионов украинцев, вызывая аллергические, кожные, кардиологические и дажеонкологические болезни. В основном обычные моющие средства, содержащиефосфаты (соли фосфорных кислот), ведут нас к настоящей природной идемографической катастрофе.

Львиная доля загрязнения - от стиральных порошков

Вероятно, многие замечали, что летом вода в Днепре становится зеленогоцвета. Но возможно не все знают, что причина этого - массовое использованиеукраинцами в быту моющих средств, содержащих фосфаты или фосфонаты, -соединения фосфора, которые очень вредны для организма, но входят в составудобрений для растений. Именно эти химические элементы являются причинойбыстрого роста сине-зеленых водорослей (цианофитов), которые активнопоглощают кислород, приводя к стремительному вымиранию рыбы и других живыхорганизмов, нарушая природную биосистему. Ведь только один грамм фосфатов"продуцирует" от пяти до десяти килограммов цианофитов!

В то же время в большинстве домохозяйств Киева и других городов естьстиральные машины, многие семьи пользуются посудомоечными устройствами. Апрактически все моющие средства и стиральные порошки, используемые в бытуукраинцами, сделаны на основе фосфатов и содержат большое количествоповерхностно активных веществ (ПАВ), якобы содействующих качественнойстирке. Весь этот токсичный "букет" через канализацию вместе со сточнымиводами так или иначе "вымывается" в украинские реки, озера и другиеводохранилища.

Так, по экспертным оценкам, в бассейн Днепра ежегодно попадает свыше двухмиллионов килограммов фосфатов и фосфонатов, в то время как в целом вводоемы Украины вливается около 4,5 миллиона килограмм этой "химии". В тоже время украинцы на 70% обеспечиваются питьевой водой именно из Днепра. Ас поверхностных вод происходит водоснабжение 85% наших граждан.

Так какую же воду мы с вами пьем, учитывая что большинство очистительныхсооружений (прежде всего Бортницкая станция аэрации, очищающая столичныеканализационные и водопроводные стоки) были построены в 60-х годах прошлогостолетия и преимущественно отработали заложенные сроки эксплуатации?! В тоже время на модернизацию имеющихся и строительство новых очистительныхкомплексов нужны сотни миллиардов гривен, которых не найти в украинском,всегда в долгах и всегда дефицитном, госбюджете. Кроме того фосфаты,попадающие со сточными водами в очистительные канализационные сооружениябиологического типа в концентрации более 5 г/т, почти полностью подавляютжизненные функции микроорганизмов активного ила и таким образом разрушаюточистительные сооружения, вливаясь в природную среду неочищенными.

В то же время фильтры нынешних архаических мощностей едва способны изыматьиз сточных вод 30% фосфорных соединений. А это означает, что так или иначеони попадают в воду, которая течет из кранов домохозяйств и которуюводоканалы предлагают нам смело пить - несмотря на то, что ее качество исостав не соответствуют стандарту "вода питьевая"!

Впрочем, кроме заражения фосфатными соединениями от использованиянеэкологической бытовой химии населением, еще одним весомым факторомзагрязнения являются отходы деятельности автомоек. Только в столице ихнасчитывается больше двух тысяч. Дело в том, что все они врезаны в сливканализации, из-за чего отходы (бензин, смазка и другая химия) попадают вДнепр и другие реки. Причем практически все автомойки используют моющиесредства, содержащие фосфаты!

Согласно официальным данным, ежегодно такие компании сбрасывают вукраинские водоемы свыше 2 млрд кубометров стоков, и лишь две трети из нихпроходят через очистительные сооружения. Кроме того, свой токсичный вклад взагрязнение воды вносят предприятия, упрямо не желающие устанавливатьочистительные комплексы, - тем более что действенного контроля со стороныгосударства до сих пор нет.

Впрочем, самые большие загрязнители воды фосфатами и фосфонатами - обычныеукраинские граждане, которые чаще всего совершенно не осведомлены опроблеме и не обращают никакого внимания на состав моющих средств,купленных в супермаркетах. Поэтому, согласно статистике, из-забесконтрольного использования домохозяйствами фосфатных стиральных порошкови другой бытовой химии, именно коммунальные предприятия дают до 70%загрязнения поверхностных вод. Вторую ступеньку антиэкологического рейтингазанимают промышленные предприятия (в том числе автомойки) - свыше 20%. Илишь 5% - за аграрными хозяйствами.

Очевидно, о губительном влиянии фосфатных соединений знают в высшихэшелонах власти - Кабмине, Верховной Раде, Минэкоэнерго, Государственнойэкологической инспекции. Но принимают ли они адекватные меры дляпреодоления "фосфатного Чернобыля" (как называют это явление экологи)?Вопрос риторический.

Почему власть не запретит фосфаты в Украине законом?

Одна из опций решения проблемы с фосфатами - возможная реконструкция иобновление очистительных сооружений, находящихся на балансе региональныхводоканалов. Но, как свидетельствует практика, достаточных инвестиционныхресурсов для этого нет ни в правительстве, ни у местной власти икоммунальных предприятий. Кредиты от международных финансовых учрежденийпокрывают небольшую часть сметы, иностранные же инвесторы остерегаютсязаходить в такие длительные по окупаемости проекты (особенно если принятьво внимание сверхвысокие коррупционные риски), крайне заброшеннуюинфраструктуру и нереформированность судебной системы.

В то же время "фосфатный Чернобыль" можно было бы предотвратить запретомфосфатосодержащих моющих средств на законодательном уровне. Но ни одноукраинское правительство до сих пор не смогло взять на себя такуюответственность. И об этом свидетельствует весь пустопорожний "бэкграунд"фосфатного вопроса.

Так, впервые проект закона о запрете фосфатов разработали в 2011 году, ноон так и не был поддержан. Далее - летом 2013 года в Верховной Раде былзарегистрирован законопроект "О государственном регулировании в сферемоющих средств". И, несмотря на благородную цель - улучшение ситуации сохраной окружающей среды, приведение национального законодательства всоответствие с требованиями ЕС о моющих средствах на основе фосфатов, атакже стимулирование бизнеса производить экологически безопасные моющиесредства, - законопроект не был принят. В апреле 2014 года его отозвали, -в правительстве, как и всегда, появились другие безотлагательные проблемы.

Бесплодные попытки продолжаются до сих пор, уже при новой власти. Последнийпроект Закона "О государственном регулировании в сфере моющих средств" былзарегистрирован в Верховной Раде Украины в августе прошлого года, нопарламент отклонил и его.

На сегодняшний день единственным документом, регулирующим нормыиспользования фосфатов, является Технический регламент моющих средств,последняя редакция которого утверждена постановлением Кабмина еще в 2013году. Согласно документу, на одну стирку должно приходиться не более 0,5грамма фосфатов. Впрочем, по оценкам специалистов сферы, в самых популярныхсреди украинцев порошках количество фосфатов в одной дозе стиральногосредства может достигать 60 граммов. В действительности же многим "акулам"ритейлового бизнеса никакие регламенты не писаны, - ведь ни действенногоконтроля, ни ощутимых штрафов или другой серьезной ответственности вУкраине просто нет!

Так что же получается: усилия международных производителей, не гнушающихсянасыщать украинский рынок бытовой химией с повышенным содержанием фосфатов,местных ритейлеров и прочих лоббистов фосфатосодержащей продукцииперевешивают "политическую волю" нынешних правительственных реформаторов?Скрытые лоббисты давно научились щедро мотивировать в Украинемногочисленных "экологических" и других чиновников. А сегодня власти не достратегических вопросов в сфере экологии и чистоты питьевой воды - темболее не до проблем фосфатов, хотя они являются бомбой замедленногодействия. Власти предержащие сейчас упорно занимаются коронавирусом инеумолимо надвигающимся мировым экономическим кризисом, полностью игнорируяугрозу кризиса экологического, и прежде всего - "фосфатного Армагеддона".

Какие меры должно было бы обеспечить государство?

К сожалению, проблемой едва ли не каждой власти в Украине являетсяотсутствие стратегического видения и эффективного инструментарияпрактически в каждой сфере - политической, экономической социальной,экологической... То же касается и проблемы заражения отечественных водфосфатами и фосфонатами. Правительство уже давно должно было бы по этомуповоду бить в набат, но власти предержащие и дальше притворяются, чтосерьезной угрозы экологии и здоровью нации нет. Правительство простообязано в срочном режиме осуществить, как минимум, следующие меры:

- совместными усилиями Кабмина, Верховной Рады, экспертного сообщества иобщественных организаций разработать Национальный план действий попредотвращению загрязнений украинских водных ресурсов фосфорными и другимитоксичными соединениями. Он должен включать и снижение промышленногозагрязнения, и ограничение использования моющих средств, содержащих фосфор,и мероприятия по восстановлению гидрологического режима в пределах всегобассейна Днепра. Необходимо имплементировать законодательный,институционный и практический опыт Европейского Союза и другихцивилизованных государств.

Речь прежде всего о том, что в более полусотне развитых стран мира в 80-90-х годах прошлого века были введены законодательные ограничения или полныйзапрет на использование фосфатных стиральных порошков и моющих средств. Онизапрещены во многих странах мира уже свыше десяти лет. Сейчас в Германии,Италии, Австрии, Норвегии, Швейцарии и Нидерландах стирают только порошкамибез фосфатов. В Бельгии насчитывается свыше 80% моющих средств, несодержащих фосфатов, в Дании - 54%, Финляндии и Швеции - 40%. А в Японииуже на 1986 год в стиральных порошках фосфатов не было вообще;

- главным шагом, который нужно сделать на пути к решению проблемы очисткиДнепра, других рек, подземных вод и питьевой коммунальной воды от фосфорныхсоединений, должна стать наработка новой редакции законопроекта "Огосударственном регулировании в сфере моющих средств". Этим должна занятьсянациональная экспертная комиссия представителей международных профильныхструктур, правительства, местной власти, водоканалов, специализированныхучреждений и организаций, общественного сектора. Главным лейтмотивомдокумента должен стать запрет производства, импорта, использования ипродажи стиральных порошков и моющих средств, содержащих фосфаты ифосфонаты. Вместе с тем должен быть установлен переходной период сроком натри года с параллельным введением регуляторных, налоговых, инфраструктурныхи других стимулов для компаний, которые производят, импортируют или продаютбесфосфатную продукцию;

- необходимо законодательно запретить деятельность предприятий (в том числеавтомоек), сливающих неочищенные от фосфатов и других опасных соединенийотходы в украинские водоемы. На первом этапе - установить значительныештрафы за нарушение экологического законодательства. Для этого следуетусилить контроль над деятельностью бизнеса в этой отрасли, наделивдополнительными полномочиями Государственную экологическую инспекцию;

- необходимо разработать комплексную программу очистки Днепра от фосфатныхи других вредных веществ. Следует позаимствовать достаточно поучительныйнемецкий "кейс" по ревитализации национальной гордости Германии - рекиРейн. Лет 20 назад она была переполнена сбросами, купаться в ней былонельзя. Государство создало национальную программу, разработало пландействий, профинансировало все меры. И теперь это - абсолютно чистая река;

- власть должна создать фонд модернизации очистительных сооружений,находящихся на балансе региональных водоканалов. Наполняться он должен засчет ежемесячных отчислений из государственного и местного бюджетов(соответственно, в размере 1% и 5%), средств от постепенного увеличениятарифа за коммунальное водоснабжение, инвестиционной составляющей, средствот международных донорских структур и т.п. В этом контексте следуетпозаимствовать зарубежный опыт: например, в Германии только наочистительные сооружения для реки Рейн вложили 50 млрд долл.; в США длязащиты Великих Озер - свыше 200 млрд долл., в Китае для защиты главных рек - свыше 100 млрд долл.;

- необходимо начать всеукраинскую социально-рекламную кампанию для всегонаселения, которая должна всесторонне разъяснять украинцам вредностьиспользования фосфатных порошков, формировать ответственное отношениеграждан к чистоте водных ресурсов, стимулировать переход на бесфосфатнуюбытовую химию и тому подобное.

Больше материалов Олега Титамира читайте здесь. #Олег Титамир

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал вTelegram

Зеркало недели. Украина

Sat, 04 Apr 2020 01:12:00 +0300

04.04.2020 00:58

Влада Чернівецької області закликає людей залишатися вдома від 13:00 4квітня - до ранку понеділка.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"За результатами наради Державної комісії з техногенно-екологічної безпекита надзвичайних ситуацій і обласної комісії прийняли рішення прозапровадження особливих карантинних обмежень для всіх мешканцівЧернівецької області, починаючи з 13-ї години. Отже, субота, 4 квітня, о13:00. Ми закликаємо всіх мешканців Чернівецької області залишатися вдома,не покидати ваші помешкання включно до 6-ї години ранку понеділка, 6квітня", - заявив очільник області.

Він назвав це рішення вимушеним.

"Ми мусимо вживати таких заходів. І уряд спонукає нас діяти навипередження. Бо за минулий тиждень на території області зафіксованозростання в чотири рази кількості інфікованих. Минулого тижня ми булистривожені числом 50, а тепер уже дві сотні людей інфіковані", - пояснивОсачук.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 22.00 3 квітня, в Україні зареєстровано1072 випадки зараження коронавірусом, 27 хворих померли, 22 особи одужали.

У Чернівецькій області зафіксували 202 випадки захворювання на Covid-19.

Укрінформ

Последние публикации


Эконовости
Ветеринарная клиника На Молодежной чипирует щенков и котят | Атомная энергетика