Экология Украины


Популярные статьи

Партнеры

Лучший Детский форум
Mon, 24 Apr 2017 10:16:00 +0300

Сьогодні вже по всьому світу активно розвивається рух проти експериментів ідослідів над лабораторними тваринами.

24 квітня

24 квітня в календар екологічних дат відзначений як Всесвітній день захистулабораторних тварин (World Day for Laboratory Animals), який був заснованийМіжнародною Асоціацією проти хворобливих експериментів на тваринах у 1979році та підтриманий ООН. Спочатку воно "відзначалося" зоозащитникамиорганізаціями в ряді країн, а сьогодні вже по всьому світу активнорозвивається рух проти вівісекції (експериментів і дослідів надлабораторними тваринами), яке підтримують активісти різних громадських тазоозахисних організацій. Треба сказати, що тварини використовувалися вдослідах з давніх часів, але все ж ці роботи носили епізодичний характер.Поняття "лабораторна тварина" склалося в кінці 19 століття у зв'язку збурхливим розвитком експериментальної біології і медицини, а з другоїполовини 20 століття метод наукового експериментування на тварин оформивсяяк самостійний напрям. Сьогодні лабораторні тварини використовуються длямоделювання патологічних процесів і випробування ліків, косметичнихзасобів, сигарет, харчових добавок, речовин побутової хімії... Основнимизамовниками досліджень виступають великі фармацевтичні і косметичнікорпорації. Серед найбільш часто використовуваних в дослідах тварин - миші,кролики, мавпи і собаки. Щороку сотні представників цих видів гинуть влабораторіях. Крім того, тварини використовують при навчанні майбутніхмедичних працівників і ветеринарних лікарів.

Звичайно, на початковому етапі розвитку науки про лабораторних тваринетичні питання не були актуальними, оскільки і розмах цієї "галузі" не бувтак великий. У теперішній же час питання біоетики в даній сфері стоять вцентрі уваги вчених і громадськості. Жорстокі досліди і тести на тваринпродовжують своє існування, в першу чергу тому, що багато споживачіввзагалі не знайомі з цією моральною проблемою, а виробники не зацікавленідоносити її до кінцевого покупця. Саме з метою привернення уваги світовоїгромадськості до цієї проблеми і був заснований Всесвітній день захистулабораторних тварин. Біоетика експериментування на тварин вимагаєвикористання всіх останніх досягнень для покращення добробуту лабораторнихтварин, удосконалення технології їх утримання, забезпечення їх гуманного таадекватного використання в експериментах, зменшення кількості таких тварин,зменшення страждань і болю тварин у процесі експерименту і т. п. Такожбіоетика розглядає моральні, юридичні, філософські, соціальні, релігійніпроблеми, що виникають у зв'язку з неминучим використанням тварин як засібдля прогресу біології і медицини. Вже в середині минулого століття вбагатьох країнах розгорнувся потужний громадський рух під гаслом "Краса безжорстокості", в результаті чого значна кількість косметичних підприємствперейшло на рослинну сировину (тобто без тваринних компонентів) таальтернативне тестування (без використання тварин). Сьогодні таку продукціюпозначають фірмовим знаком: кролик в колі і напис - "Not tested foranimals" ("Не випробувано на тваринах"), або знаком "V" (веган). ТакожИнтерНИЧ розгорнула свою діяльність у багатьох країнах світу щодо пошукуальтернатив вівісекції для занять в навчальних закладах. Багато ВузівЄвропи, заявили про відмову від проведення дослідів на тваринах. Студентамнатомість надаються відеоматеріали та комп'ютерні програми, які замінюютьпрепарування тварин. Практичні навички вони можуть придбати, препаруючитрупи тварин, які померли природною смертю, загинули в результаті нещасноговипадку або були приспані через невиліковну хворобу. Все це, безсумнівно,дозволяє зберегти життя багатьом представникам тваринного світу.

Але якщо у навчальному процесі можна обійтися без живого організму, то, нажаль, багато наукові експерименти досить важко провести без участі тварин.Але і тут зоозахисні організації за роки своєї роботи досягли багатьохпозитивних результатів. Наприклад, у 1998 році Великобританія першоюзаборонила тестування косметики на тваринах і ввела закон про обов'язковомузнеболенні при експерименті, а потім і інші країни; у деяких державахіснують організації, які спеціалізуються на захисті прав лабораторнихтварин; у США велика увага приділяється розробці альтернативних методівтестування. Треба сказати, що сьогодні товари, не тестовані на тваринах,набувають все більшу популярність у споживачів, а, отже, з'являються і"нечесні" в даному питанні виробники. У зв'язку з цим, було затверджено рядважливих документів і Стандартів етичної косметики і побутової хімії)світового масштабу, спрямованих на захист тварин, що використовуються векспериментах та інших наукових цілей. До того ж пошук альтернативнихметодів для експериментів над тваринами триває. А у Всесвітній день захистулабораторних тварин противники і прихильники вівісекції гуманної науки врізних країнах проводять різні масштабні просвітницькі акції та заходи, щобще раз привернути увагу громадськості до проблем "братів наших менших",приречених на досліди, і нагадати, що існує альтернативна медицина,косметика, побутова хімія і засоби особистої гігієни. У захисті правлабораторних тварин багато неясностей і протиріч, але вирішити їх зможелише співчуваюче і гуманне суспільство.

Ukr.Media

Mon, 24 Apr 2017 10:13:00 +0300

Коли вийшов номер лохвицької районної газети "Зоря" зі статтею її головногоредактора Олександра Москаленка про необхідність створення в районінаціонального природного паркутиражем та кількістю сторінок, що навітьбільше, ніж під час парламентських чи президентських виборів, ми зрозуміли,що ув'язалися в боротьбу із великою, поки що невідомою силою тагрішми.Звичайний разовий тираж газети становить 3400 екземплярів, а тут - додатковий одноразовий тираж в кількості 10000 примірників та ще й зподвійним обсягом сторінок. Цікаво, скільки це коштувало і за чий рахунок,тим більше, що газета "Зоря" вже ж наче як роздержавлена, тобто, офіційноне є органом РДА чи райради.

Нібито всі жителі Лохвиччини хочуть жити в екологічно чистому природномусередовищі. Але чомусь утворилася величезна прірва між баченням ситуаціївладою та громадою.

На нашу ініціативу - створити екологічну інспекцію в Лохвицькому районі -нам відповіли, що це неможливо, що це - фантастика. А чому б нереорганізувати відповідні відділи та управління РДА та не створити такийорган, подавши своїми діями приклад усій Україні? Ми готові призацікавленості з боку влади внести відповідні пропозиції.Адже екологічнаситуація в нашому районі просто катастрофічна через діяльністьнафтогазовидобувного комплексу. Згідно з даними державної статистики,викиди шкідливих речовин у відсотках до обласних становлять: м.Кременчук -29,5%; м.Горішні Плавні - 20,3%; Лохвицький район - 14%. На одну особу вГорішніх Плавнях - 234,6 кг шкідливих речовин на рік, на одного жителянашого рідного Лохвицького району - 201,3 кг. Для порівняння, середнівикиди на одного жителя області становлять 43,3 кг; Пирятинського району -0,8 кг.

Було вельми дивно дізнатися, що в одному з найзабрудненіших районів -Лохвицькому, в Сенчі, що є символом екологічного лиха, раптом плануєтьсястворення національного парку. Ініціатором створення виступив головаЛохвицької РДА Володимир Рязанов, колишній помічник-консультант ТарасаКутового, нинішнього аграрного міністра.

Під час попередніх зустрічей у райдержадміністрації ми не змогли дійтиспільної думки про доцільність чи недоцільність цього проекту. Кожнасторона наводила свої аргументи. Тому було вирішено за порадою звернутисядо громадськості. Про це чомусь автор статті Олександр Москаленкопромовчав. Перед сесією районної ради, де повинно було розглядатися питанняпарку, на площі перед приміщенням районної ради зібралося більше шестисотжителів району, які провели громадські слухання та прийняли рекомендаціющодо недоцільності створення парку. І райрада прислухалася до громади йзняла питання з порядку денного сесії. Однак газета "Зоря" не надрукувалазвернення громадськості, адже там були і пропозиції по створеннюекологічної служби в районі.

Громадські слухання були проведені в Лучанській та Васильківській сільськихрадах, де практично одноголосно прийняті рішення про недоцільністьстворення парку. Де ви, пане Москаленку, були і чому не приїхали на ціслухання?

Тим часом ми дізналися про повторне громадське слухання, що планувалося вс.Лука 24 березня, і організувала його місцева влада. До речі, головуючийна зібранні сільський голова Анатолій Лук'янов питання створеннянаціонального парку не включив до порядку денного. Але поагітувати за йогостворення не забув і надав слово ще одному його прихильнику - КостянтинуОльшанському. А людям, які були не згодні, слово для виступу не надали,мотивуючи тим, що вони немісцеві.

Що уже відомо про національний парк? Що парк буде розбито на чотиривідповідні зони природоохоронного режиму - від найбільш жорсткого донайбільш демократичного. В двох зонах - заповідній, найбільш жорсткій щодоприродоохоронної діяльності та регульованої рекреації, забороненіпроїзди,проходи, розведення вогнищ, спортивні змагання та туристичні заходи, некажучи про сінокосіння та випасання худоби, проїзд навіть гужовимтранспортом та ін. У статті газети "Зорі" згадується, що в паркупроводяться екскурсії школярам, але не згадується, що для того, щоб зайти удві вище названі зони парку, потрібно оформляти відповідні дозволи. Крімтого, говориться, що на рекреаційних зонах можна заробляти кошти, ціни удержавних парках доволі демократичні(О.Москаленко). Представники зПирятинського району, де к5ілька років тому був створений національнийпарк, озвучили їх нам: відвідування сільського пляжу, який увійшов у зонупарку, коштує, вдумайтесь, 50 гривень. Чи кожен сільський батько знайдетаку суму, щоб дитина купалася на пляжі? Чомусь замовчується, що вПирятинському парку також випалюють старі трави та очерети, хіба що вменших обсягах.

У статті О.Москаленка говориться, що створення природного парку на сьогодніє одним із способів збереження землі від "прихватизації". Та чомусь авторзамовчав питання, яке порушується лохвицькою громадою, про те, що землідавно монополізовані й "приватизовані". Так, тисячі гектарів державнихземель запасу по всіх сільських радах без згоди на це місцевих громадпередані на 49 років у оренду "новоствореному" фермеру, який не мав усвоєму розпорядженні жодної одиниці сільгосптехніки. Через рік післянадання йому землі в районі з'являється "інвестор", який обробляє близько10 тисяч гектарів ріллі в районі (Харківецька, Васильківська сільські радита землі запасу по інших місцевих радах). А свій місцевий фермер, як бидобре він не працював, не має змоги отримати землю! Про створення новихгосподарств ми взагалі не говоримо, адже всі землі вже роздані. Коли авторнаводить приклад Київської області, де обгороджено береги Дніпра та іншихрічок, то він чомусь забуває назвати приклад подібного в нашому районі натериторії Свиридівської сільської ради, де обгороджено 16 гектарів землі наберезі Сули. Ділянка виділена на одну особу для (!!!) ведення особистогоселянського господарства. Це може побачити кожен з Публічної кадастровоїкарти в Інтернеті. Замовчування цих фактів наводить нас на думку, що статтяв газеті "Зоря" має замовний характер. Чому автор не згадує, що учасникамАТО із м.Лохвиця виділили менше 2 гектарів ріллі, мотивуючи це відсутністюземлі. Виникає питання, хто більше заслужив на землю - той хто ризикувавжиттям, чи житель Києва? Чому районка надрукувала фото вбитого оленя, невказавши, де це сталося? Бо, мабуть, є вказівка принизити чисельну районнугромадську організацію УТМР, члени якої завжди мають свою думку йвідстоюють інтереси громади. Районна організація УТМР працює відкрито йпрозоро, сплачує податки - більше 600 тисяч гривень за три роки, за коштивід внесків членів організації провели заселення угідь поголів'ям фазана,байбака, бобра та ін. тварин. На жаль, на відтворення поголів'я районнавлада не виділила жодної гривні, хоча відповідні програми розроблені. Та йпоголів'я лося в районі є (за даними таксації - 31 голова). Не потрібнопорівнювати чесного мисливця та браконьєра. Скільки разів представники УТМРзверталися до влади з проханням допомогти боротися із цим явищем, особливоіз тими, хто полосує квадроциклами та снігоходами поля й ліси! На жаль,згідно законодавства УТМР не має впливу на таких людей.

Деякі громадяни говорять, що створення парку допоможе відтворити поголів'ядиких звірів, згадуючи при цьому минулі часи, коли стада косуль випасалисяна наших полях. Так, на жаль, їхня кількість зменшилося. Однак післястворення природного парку в Пирятині, вони там не з'явилися. Але є косулі,плямисті олені в Миргородському районі, де нацпарк відсутній, однак єбажання навести лад у лісовому господарстві.

Схоже, що районне керівництво не переймається екологічною ситуацією наЛохвиччині. За нашою інформацією, на території колишньої ферми вс.Западинці хочуть, зводити склад зі зберігання міндобрив, пестицидів тавстановлювати обладнання з приготування робочих розчинів агрохімікатів. Тампорушуються всі норми екологічного законодавства - відстань до житловихбудинків, наявність на території артезіанської свердловини. Поруч протікаєрічка Суха Лохвиця і ми не впевнені, що там не буде розливів хімреагентів,які з дощовими водами потраплять у водойму. Інвестор не місцевий і, нажаль, йому байдуже, що буде у нас в майбутньому. Чому по цьому об'єкту непроведені громадські слухання та екологічна експертиза? Де паспортбудівництва та заява про наміри? Редакторе Москаленко, чи знаєш про цейфакт? Якщо знаєш, чому мовчиш?

У нашої лохвицької громади одна мета - спільними зусиллями зберегти чистедовкілля й закликаємо всіх не байдужих громадян до спільної праці вінтересах майбутнього.

Зінченко В. С. - від фермерів Лохвиччини

Панченко І. І. - від Лохвицької районної організації УТМР

Литвиненко М. Д. - від районної організації ветеранів збройних сил України

Левченко С. В. - від Лохвицької міської організації ветеранів АТО

Міхура В. Д. - від районної організації ветеранів Афганістану

Чабалін П. М. - голова ГО "Риболовне товариство Сенча"

Голінко М. І. - голова Лохвицької районної організації ВО "Свобода"

На фото:

Противники створення національного природного парку не вірять у добрінаміри влади.

Останній Бастіон

Mon, 24 Apr 2017 10:06:00 +0300

Опубліковано: 24.04.2017, 09:06

Довідка про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншогохарактеру на території Закарпатської області станом на 7:00 24 квітня 2017року.

Підрозділами Управління ДСНС України у Закарпатській області впродовж 22-24квітня для проведення заходів з попередження надзвичайних ситуацій,оперативного реагування на події та ліквідації їх наслідків, гасіння пожеж, проведення інших рятувальних заходів здійснено 29 виїздів, з яких один -хибний.

Щодо обстановки з пожежами

Всього

Збитки

Загинуло осіб

Постраждало осіб

Врятовано осіб

всього

дітей

всього

дітей

всього

дітей

Протягом

22-24 квітня

5

-

-

-

-

-

-

-

З початку року

814

2494700

20

9

15

22.04.2017 о 03:36 - загорання автомобіля KIA Sportage, 2011 р.в., заадресою: Виноградівський р-н, с. Пийтерфолво, вул. О.Ендре. Пожежеюпошкоджено моторний відсік, капот та бампер. Причина й збиткивстановлюються.

22.04.2017 о 13:25 - загорання сухої трави на відкритій території заадресою: Хустський район, с. Бороняво, б/н. Пожежею знищено суху траву наплощі 0,9 Га. Ймовірна причина - необережне поводження з вогнемневстановленої особи.

23.04.2017 о 13:33 - пожежа в автомобілі "ВАЗ 2103", 1982 р.в., за адресою:м. Берегово, вул. Стефаника. Вогнем знищено пластмасові деталі капоту тапошкоджено лакофарбове покриття транспортного засобу. Причина та збиткивстановлюються.

23.04.2017 о 15:50 - про пожежа в надвірній споруді за адресою: м.
Мукачево, вул. Проектна. Вогнем знищено частину домашнього майна тапошкоджено частину перекриття надвірної споруди. Причина та збиткивстановлюються.

23.04.2017 о 15:50 - пожежа в будівлі для сушіння деревини приватногопідприємця за адресою: м. Перечин, вул. Будівельників. Вогнем знищено дроваоб'ємом 8 м3. Причина та збитки встановлюються.

Аналіз пожеж сухотрав'я та сміття на відкритій території

З початку року (станом на 20:00 23 квітня) підрозділи оперативно-рятувальної служби Закарпатської області в екосистемах краю ліквідували 434пожежі. Загальна площа знищеної сухої трави, чагарників та сміття становить541,07га.

Некласифіковані надзвичайні події

22.04.2017 о 07:22 надійшло повідомлення про виявлення ручної гранати Ф-1на тротуарі, за адресою: м. Мукачево, вул. Т.Масарика. Після обстеженнямісця події, працівниками НДКЦ ГУНП в Закарпатській областівибухонебезпечний предмет вилучено для знешкодження.

22.04.2017 о 13:21 місцевим населенням виявлено ВНП за адресою: м. Чоп,вул. Гагаріна, міждамбовий простір р. Тиса. О 16:25 групою піротехнічнихробіт АРЗ СП У ДСНС України у Закарпатській області вилучено та знищеномінометну міну калібром 82 мм часів Другої світової війни.

Надзвичайні ситуації, події та пожежі, на яких продовжувались заходи зліквідації

21.04.2017 о 15:20 групою піротехнічних робіт АРЗ СП У ДСНС України уЗакарпатській області вилучено та знешкоджено мінометну міну калібром 82 ммта артилерійський снаряд калібром 100 мм часів Другої світової війни. Їхбуло виявлено 20.04.2017 за адресою: Воловецький район, смт Жденієво, вул.Шевченка (лісовий масив).

Робота гірської пошуково-рятувальної частини АРЗ СП Управління ДСНС Україниу Закарпатській області

Підрозділами гірської пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувальногозагону спеціального призначення Управління ДСНС України у Закарпатськійобласті з початку року на аварійно- та пошуково-рятувальні роботи здійснено142 виїзди та виходів у гори, в ході яких врятовано 170 осіб, котріпотрапили в небезпеку. Ще 132 громадянам надано невідкладну долікарськудопомогу. Також 779 туристичним групам (загальною чисельністю 12169чоловік) надано консультації, зареєстровано та супроводжено туристичнимимаршрутами.

Виявлені та знищені ВНП

З початку 2017 року (станом на 24 квітня) група піротехнічних робітАварійно-рятувального загону спеціального призначення У ДСНС України уЗакарпатській області 26 разів залучалася на вилучення та знищення ВНП, асаме:

артилерійські снаряди - 15 од.,

мінометні міни - 48 од.,

гранати - 65 од.

запали - 2 од.

інші -1 од.

усього - 131 одиниця ВНП.

Штормове попередження

Уночі та вранці 24 квітня по території Закарпатської області та 25 квітня впередгірних та гірських районах області на поверхні ґрунту та в повітрізбережуться заморозки 0-5°.

Погодні умови на території Закарпатської області

За повідомленням Закарпатського центру з гідрометеорології на територіїобласті 24 квітня очікується: хмарно з проясненнями, у горах місцяминевеликі опади. Вночі та вранці на поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-5°, у горах подекуди на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний 7-12м/с. Температура повітря вночі 1° тепла - 4° морозу, на високогір'їдо 7° морозу, вдень 8-13° тепла, у горах місцями 0-3° морозу.

По м. Ужгород: хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранціна поверхні ґрунту та в повітрі заморозки 0-3°. Вітер північно-західний7-12 м/с. Температура повітря вночі 0-2° морозу, вдень 10-12° тепла.

У ДСНС України у Закарпатській області

Управління ДСНС України у Закарпатській області

Mon, 24 Apr 2017 10:00:00 +0300

Деревенская еда всегда была популярна у потребителей. Особенно сейчас,когда интерес к правильному образу жизни и здоровой пище вырос,натуральные, экологически чистые продукты стали еще более востребованы.Увы, не многие регионы нашей страны могут похвастаться благоприятнойэкологической ситуацией, а аллергическими заболеваниями страдает каждыйвторой ребенок.

Фермерская натуральная продукция прекрасными вкусовыми качествами - настоящее спасение в сложившихся обстоятельствах: в ней нет антибиотиков,отсутствуют красители, пестициды и консерванты.

Где и как выращивают эко продукты?

Органические овощи и фрукты, продукты животноводства выращивают в частныхфермерских хозяйствах. К месту расположения фермерского хозяйства ипроцессам работы на ферме предъявляются обязательные требования:

oферма должна находиться в экологически чистой местности: вдали отпредприятий, шоссе, городов.

oпри производстве сельхозпродукции фермеры могут использовать только корманатурального происхождения и органические удобрения;

oвся сельхозпродукция проходит несколько серьезных проверок на качество, ауж затем поступает в продажу. Фермер не может просто подойти к владельцукрупной торговой сети и предложить ему свою продукцию, для начала - сельхозпродукция проходит строгие проверки, качество подтверждается сертификатами.

Плюсы натуральной эко продукции с фермы

oФермерские овощи фрукты, мясо, яйца и молочные продукты безопасны дляздоровья, так как выращены без вредных компонентов;

oЭко продукты имеют высокую пищевую ценность, а значит, максимально полезны;

oНатуральная продукция с фермерских хозяйств способствуют укреплениюиммунитета, предотвращает от заболеваний и защищает от авитаминоза, так каксодержат намного больше витаминов, полезны минералов и макро - имикроэлементов, чем продукция массового производства;

oЭко продукция обладает более натуральным и насыщенным вкусом, созданнымсамой природой и не испорченная химическими ароматизаторами;

oВесь процесс производства органической продукции - полностью экологичен ине оказывает негативного воздействия на окружающую среду, а это очень важнодля будущего поколения и нас с вами, ныне живущих.

oПроизводство эко продуктов полезно для самих фермеров - они вкладывают всесилы и опыт для производства по-настоящему качественной продукции, азначит, могут устанавливать достойную цену.

Где найти?

Компания "Fermer Green" предлагает достойный выбор свежей сельхозпродукцииот лучших украинских фермеров и крафтовых производителей.

На "прилавках" нашего Интернет-магазина в огромном ассортименте свежаязелень, сочные фрукты и зрелые вкусные овощи, вы найдете сотни наименованийрыбы и мяса, птицы и яиц, молочной продукции и сыров, натуральных соусов идомашних солений.

Вся натуральная продукция, прежде чем попасть в магазин, дегустируетсяопытными экспертами и проверяется на наличие сертификатов соответствия.

Трижды в неделю вкусные натуральные продукты доставляются непосредственноот украинских фермеров к дому заказчиков Киеве и Киевской области.

7 днів Ужгородськi

Mon, 24 Apr 2017 09:58:00 +0300

После того, как из порта в Лас-Пальмасе вышел корабль, на нем сразу жепроизошла авария, перестали работать двигатели, передает УКРОП со ссылкойна НП.

Экипаж совершил аварийную остановку, сбросил в воду якоря, однако они несмогли остановить паром и он врезался в пристань.

ЧИТАЙТЕ: В Нью-Йорке горят 13 исторических зданий, есть погибшие, в томчисле дети

Инцидент произошел в пятницу вечером. На пароме было около 140 пассажиров и30 членов экипажа.

Травмы получили 13 человек. Их жизням не угрожает опасность. Многимпассажирам после аварии пришлось воспользоваться психологической помощью из-за шока.

В результате удара также был поврежден проложенный вдоль набережнойподводный трубопровод, в море вытекло более шестидесяти тысяч литровдизельного топлива. Службы сообщают, что до экологической катастрофы недошло.

УкрОП.org

Mon, 24 Apr 2017 09:54:00 +0300

Климатические условия нашей страны заставляют применять различные методыдля утепления строительных конструкций, которые используются для проживаниялюдей, а также работы коммерческих и производственных предприятий. Хорошиеэксплуатационные свойства продемонстрировал термоизолирующий материал"Изолайт". Он отличается прочностью, высоким уровнем огнестойкости иуниверсальностью. Сфера использования плит из базальтового волокнадостаточно широкая. Утеплитель идеально подходит для оборудованиятеплозащитного слоя на различных видах строительных конструкций.

Главным качеством, которое привлекает покупателей минераловатных плит,является экологичность. Все модели утеплителя сертифицированы, поэтому онине представляют опасности для здоровья людей, проживающих в обработанных спомощью Изолайта домах. Мягкие и легкие плиты обладают низкими показателямитеплопроводности. Это позволяет существенно сократить расходы на оплатуэнергоносителей, которые используются для отопления помещений.

Одной из основных характеристик утеплителя является гидрофобность. Поэтомупри обработке стеновых или потолочных поверхностей они надежно защищаютсяот проникновения влаги или появления конденсата. Плиты Изолайт абсолютно неподдерживают горения. Их можно использовать на объектах, где предполагаетсявозникновение высокой температуры. Легкие плиты очень легко монтируются.Обработкой строительных конструкций могут заниматься даже люди безспециальной строительной подготовки. Мягкий материал очень хорошоразделяется с помощью традиционных инструментов на нужные сегменты. Он некрошится и отлично держит нужную форму.

Кроме демонстрации термоизолирующих характеристик, утеплитель надежнозащищает помещение от проникновения неприятных посторонних звуков. Одним изпреимуществ панелей Изорок является абсолютная экологическая безопасность.Они не выделяют вредных для человеческого здоровья токсических веществ. Приизготовлении утеплителя используются только природные компоненты, которыеотличаются ценовой доступностью. Плиты Изолайт можно монтировать нагоризонтальные, вертикальные или наклонные поверхности. Они идеальноподходят для создания вентилируемых фасадов, утепленных внутреннихперегородок или кровельных систем. Недорогой по стоимости материал подходитдля обработки трубопроводных конструкций.

UINP.info

Последние публикации


Эконовости
ссылка - прикольный сайт про муравьев | Ветеринарная клиника На Молодежной чипирует щенков и котят | Атомная энергетика