Экология Украины


Популярные статьи

Партнеры

Лучший Детский форум
Mon, 21 Jan 2019 18:35:00 +0200

Міністерство охорони здоров'я України надало офіційне роз'яснення

15:51, Пн, 21 Січ 2019 Світлана Самборська11

Спалах кору в Україні триває вже майже 2 роки. Львівська область є"лідером" за кількістю зареєстрованих випадків захворюваності на кір іодним із антилідерів за рівнем охоплення щепленнями проти кору. З 12 тисячхворих, понад 7 тисяч осіб не були вакцинованими.Саме тому спецоперацію зіщеплення від кору розпочали з Львівської області. Про це йдеться наофіційній сторінці МОЗ у Facebook.

Організацію та проведення надзвичайних заходів щодо підвищення рівняохоплення щепленнями проти кору у Львівській області підтримала ізатвердила своїм рішенням Обласна комісія з питань техногенно-екологічноїбезпеки та надзвичайних ситуацій. Вирішили у терміновому порядку розпочатиспецоперацію з підвищення імунізації дітей віком від 6 до 18 років.

Додамо, що сьогодні, 21 січня, у всіх школах Львівської області відбудутьсябатьківські збори, під час яких обговорять вакцинацію школярів від кору.

Після Львівщини подібні спецоперації плануються в інших регіонах України.Наразі найвищі показники захворюваності на кір і найнижчі по вакцинації є уЛьвівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Одеській областях.

Читайте також: Смертельні випадки кору, довакцинація і якість вакцини. Прощо Супрун говорила у Львові

Galnet.fm

Mon, 21 Jan 2019 18:32:00 +0200

21 січня 2019

В теорії, сертифікація лісів за стандартом FSC забезпечує стале тавідповідальне управління лісами і несе ряд екологічних переваг, порівняно знесертифікованими лісами. Зокрема внаслідок більш жорстких, ніж внаціональному законодавстві, вимогам охорони біорізноманіття при введеннілісового господарства. Проте реальність, на жаль, зовсім інша.

Ми вже писали про найбільш поширені порушення в сертифікованих лісгоспах.Тепер пропонуємо ознайомитись з аналіз природоохоронних аспектівсертифікації на прикладі 7 лісгоспів з різних регіонів України.

Жорсткі вимоги?

Є чотрири найбільш важливі вимоги стандарту FSC, що прямо стосуютьсяохорони біорізноманіття і є жорсткішими, ніж вимагає від лісгоспівзаконодавство України:Репрезентативні ділянки. Стандарти передбачають виділення підприємством(лісгоспом) ділянок існуючих екосистем, що займають не менше 5% відзагальної площі підприємства. Передбачається, що такі ділянки невикористовуються з господарською метою, охороняються та підтримуються вприродному стані.
Особливо цінні для збереження ліси (ОЦЗЛ). Стандарти передбачають шістьрізних категорій ОЦЗЛ, цінності яких також мають підтримуватися таохоронятися підприємством.
Охорона рідкісних видів. Стандарти зобов'язують підприємство ідентифікуватиоселища охоронюваних видів в межах своєї території, розробляти тавпроваджувати заходи з охорони таких видів.
Контроль за поширенням інвазійних видів та недопущення перетворенняприродних лісів в плантації лісів з чужорідних порід дерев.

Що важливо, є відповідні критерії визначення репрезентативних ділянок таОЦЛЗ і лісгосп не може віднести туди будь-які ліси. А рідкісні види повиннівизначатись по всій території лісгоспу, а не тільки в межах об'єктів ПЗФ.Окрім того, стандарт містить і інші природоохоронні вимоги (наприклад,залишення окремих дерев на суцільних зрубах), але вони є менш суттєвими зточки зору збереження біорізноманіття.

Для аналізу дотримання вищезгаданих вимог стандартів випадковим чином буливідібрані сім лісгоспів з різних регіонів, сертифіковані компаніями"Легалліс" та NEPCon (Чорноліське ЛГ, Смілянське ЛГ, Клеванське ЛГ,Малинське ЛГ, Холминське ЛГ, Прилуцьке ЛГ, Ківерцівське ЛГ). Аналіз, якийбув би неможливим без суттєвої волонтерської допомоги показав, що вимогистандарту дотримуються переважно формально!

Варто відмітити, що навіть в процесі збору інформації виникли проблеми -лише 30 підприємств з 71, в який ми відправляли запити щодо наданняінформації про перелік ОЦЗЛ, надали відповіді. Решта надали відповіді лишепісля втручання аудиторів. І то відповіді не завжди були повними. Хочаігнорування запитів на публічну інформацію - це порушення законодавстваУкраїни, а значить і стандарту.

Рубки в репрезентативних ділянках та ОЦЗЛ.

Як вже було сказано вище, стандарт зобов'язує підприємство підтримуватиприродний стан репрезентативних ділянок та охороняти і покращувати певніцінності ОЦЗЛ.

Ми порівняли дані з реєстру лісорубних квитків за 2018 рік та перелікирепрезентативних ділянок і ОЦЗЛ по кожному з підприємств. Як виявилося, усілісгоспи, окрім Чорноліського ЛГ, проводили рубки в межах вищеозначенихділянок : вибіркові та суцільні (!) санітарні рубки, прохідні рубки, рубкиосвітлення, прочищення та прорідження. На деяких ділянках, зокрема вСмілянському ЛГ, відбулося розрубування просіки під ЛЕП. Правила охоронирепрезентативних ділянок по цим підприємствам передбачають здебільшого лишезаборону рубок головного користування.

При цьому, якщо проведення рубок догляду (освітлення, прочищення тапрорідження) може бути доцільним в окремих категоріях ОЦЗЛ, то врепрезентативних ділянках вони недопустимі. Т.як їх ідея - саме узбереженні природньої динаміки розвитку лісів, а під час догляду частовідбувається вилучення піонерних порід дерев з метою формуваннявисокотоварних деревостанів.

А санітарні рубки проводились не тільки в хвойних насадженнях, але йнаприклад у листяних насадженнях. Ківерцівський лісгосп взагалі зрубав двіділянки ОЗЦЛ з породним складом 10Влч суцільними санітарними рубками.Очевидно, що про ніяку "підтримку природного стану та покращення цінностей"в цьому випадку мову вести не варто.

Більш того, після нашої скарги одне з підприємств просто виключило ділянки,пройдені рубками, з переліку репрезентативних! Таким чином, створюєтьсяпрецедент, за якого репрезентативні ділянки можна щорічно міняти, фактичноне охороняючи довгий час жодну з них, що також свідчить про наявні недолікипідбору таких ділянок.

Категорії лісів, віднесених до репрезентативних ділянок та ОЦЗЛ.

ЕПЛ вже неодноразово наголошувало, що в багатьох лісгоспах дорепрезентативних ділянок та ОЦЗЛ включають не ті ліси, які відповідаютькритеріям до таких ділянок, а ділянки в яких і без того заборонені рубкиголовного користування! Тобто об'єкти ПЗФ та інші неексплуатаційні ліси. Врезультаті, часто такі ділянки не відображають ані породного ані віковогорозподілу лісів по підприємству. Бо тенденція останніх років свідчить пронебажання лісгоспів створювати об'єкти ПЗФ на самих цінних старовіковихлісових ділянках. Відповідно, не зберігаються вони і в рамках сертифікаціїFSC.

Хоча варто зауважити і позитивні випадки - наприклад створення двох дубовихзаказників в Остерському лісгоспі було пов'язане саме з процесомсертифікації і відповідно внесенням їх до переліку ОЦЗЛ.

Контроль інвазійних видів.

Стандарти передбачають, що підприємство має проводити заходи з моніторингута контролю інвазійних видів. При цьому стандартом передбачена охорона"існуючих зразків екосистем". Таке неточне формулювання призвело до того,що усі підприємства (окрім Холминського ЛГ, щодо якого данні були відсутні)включили до репрезентативних ділянок деревостани дуба червоного та робініїпсевдоакації, таким чином унеможливлюючи контроль поширення цих видів інівелюючи саму ідею охорони репрезентативних ділянок!

Репрезентативні ділянки з інвазійними видами в Клеванському ЛГ

Охорона видів, занесених до Червоної книги.

Стандарт передбачає, що підприємство має визначати оселища рідкісних видівв межах своєї території, розробляти правила охорони таких видів тадотримуватися їх. Важко перевірити, яким саме чином були визначені оселищарідкісних видів. Випадки залучення професійних біологів до польових робітвкрай нечасті, хоча і трапляються. Для прикладу, Клеванське ЛГ залучало допольових робіт спеціалістів з Рівненського природного заповідника,Малинське ЛГ наймало орнітологів для пошуку гнізд орлана-білохвоста.

Окремої уваги заслуговують правила охорони визначених видів. Явно видно, щопри їх розробці представники лісгоспу не тільки не залучали науковців-біологів, але й навіть не вивчали відповідну літературу. Для прикладу,Чорноліське ЛГ охороняє рідкісні рослини, забороняючи суцільні санітарнірубки та усі рубки у весняний період. При цьому вибіркові рубки в літнійперіод, які очевидно знищуватимуть популяції рослин, дозволені. СмілянськеЛГ лише в загальних рисах прописало заходи з охорони рідкісних видів. Схожаситуації і з іншим лісгоспами. "Найкраще" охороняє види з Червоної книгиМалинське ЛГ, яке взагалі "забуло" прописати заборону хоч якихось рубок вправилах охорони червонокнижних видів. Це призвело до проведення в 2017-18роках вибіркових та суцільних експлуатаційних рубок на п'яти ділянках зохоронюваними видами.

Перелік заходів зі збереження червонокнижних рослин в Малинському ЛГ.Жодного слова про обмеження рубок.

І хоча у вищезгаданих лісгоспів, згідно проаналізованих нами матеріалів, небуло відвертих помилок з визначенням рідкісних видів - але такі помилкиавтори неодноразово зустрічали у інших підприємств.

Приклади формального підходу до визначення рідкісних видів з різнихсертифікованих лісгоспів в Україні

Висновки?

З-поміж семи сертифікованих підприємств шість не дотримувалися вимогстандарту, або точніше дотримувались його лише формально. Формальневиділення ОЦЗЛ та репрезентативних ділянок, формальний пошук рідкіснихвидів, формальні правила їх охорони. І проведення рубок в репрезентативнихділянках.

Окремо хочеться відмітити, що найменш формально слідувало вимогам стандартуЧорноліське ЛГ, розташоване в Кіровоградській області. Відсутність рубок вмежах охоронюваних ділянок, найбільш адекватні правила охорони видів з-поміж усіх розглянутих, а також доступність усієї інформації щодо FSC-сертифікації на сайті дозволяють поставити дане підприємство у приклад усіміншим!

Але загальні висновки доволі невтішні. Вибірка з семи лісгоспів не єдостатньою, проте окремі описані проблеми відомі і для інших лісгоспівкраїни. Фактично, вищесказане дає підстави сумніватися в реальнихприродоохоронних вигодах FSC-сертифікації в Україні. Бо за умов формальногопідходу до виконання вимог стандарту - сертифікований лісгосп мало чимвідрізняється від не сертифікованого! Таким чином, сертифікаціяперетворюється на платний інструмент отримання ринкових переваг і вводить воману споживачів в Україні і закордоном, які вірять в "зелений" характерсертифікованої продукції несумлінних лісгоспів.

Шляхи вирішення?

По-перше, аудиторські компанії повинні здійснювати реальний, а неформальний, контроль за виконанням вимог стандарту. Якщо лояльність долісгоспу, який перший раз проходить аудит можна пояснити недосвідченістюйого працівників, то невиконання вимог стандарту з боку лісгоспів якісертифіковані багато років не мають виправдання! На жаль, випадкипризупинення дії сертифікату, не дивлячись на суттєві порушення в окремихлісгоспах, можна перерахувати на пальцях рук.

По-друге, єдиний національний стандарт, що скоро має з'явитися на замінутрьом діючим стандартам аудиторських компаній, має включити в себе вимогищодо заборони проведення недоцільних рубок в репрезентативних ділянках таОЦЗЛ, а також регламентувати вимоги до лісових ділянок, що включаються дотаких переліків.

Однак головною проблемою все одно залишається пасивна роль громадськості впроцесі аудитів. Аудиторські компанії часто стикаються з недостачею якісноїта незалежної інформації про реальний стан справ в лісгоспах. FSC-сертифікація може бути ефективним механізмом контролю лісової галузі, протелише одиниці користуються нею. Хочеться сподіватися, що з плином часуситуація зміниться в кращу сторону.

За додатковою інформацією звертайтеся: Петро Тєстов, аналітик ЕПЛ

email: petro.testov@gmail.com

Тел.: (032) 225 - 76 -82; (068) 934 - 95 - 74

Єгор Гриник, біолог, волонтер ЕПЛ

email: vereuxvereux@gmail.com

Екологія. Право. Людина.

Mon, 21 Jan 2019 18:31:00 +0200

18 січня на кафедрі охорони праці та техногенно-екологічної безпеки НУЦЗУексперт та представник басейнової ради Сіверського Дінця та Нижнього ДонуВіталій Жук провів лекцію для студентів-екологів 2 курсу з теми"Законодавство у галузі охорони вод і раціонального використання воднихресурсів в Україні".

З часу підписання Україною угоди про Асоціацію з Європейським Союзомнадзвичайно актуальним постало питання про адаптацію Українського екологічного законодавства до основних директив ЄС в галузі охоронинавколишнього природного середовища, зокрема, в сфері раціональноговикористання водних ресурсів.

На лекції були розглянуті питання внесених змін у водному законодавствіУкраїни та його адаптація до Європейської водної рамкової директиви.

http://nuczu.edu.ua

Науково-освітній портал ДСНС України

Mon, 21 Jan 2019 18:20:00 +0200

Сегодня, 17:40

Управление благоустройства, инфраструктуры и коммунального хозяйстваНикопольского городского совета в лице Всеволода Зинченко всерьезпрониклись вопросом экологии.

Из городского бюджета выделили 162 480 гривен на покупку 69 мусорныхконтейнеров.

Об этом Информатору стало известно на сайте ProZorro. Поставщик данноговида услуг - ООО "Запоріжкомунсталь".

26 декабря 2018 года из бюджета согласились выделить 162 480 гривен иподписали договор с поставщиком на 69 новеньких контейнеров: 46металлических баков для смешанного типа мусора и 30 баков из сетки для ПЭТ-упаковки и бумаги. Выглядеть они будут примерно так, как на картинке ниже.

В данном тендере на ProZorro обозначен срок поставки товара. До 31 декабря2018 года контейнеры должны были доставить в город. А значит в ближайшеевремя на площадках для сбора мусора оборудуют место и установят новые сеткидля сбора ПЭТ-упаковки и бумаги. nikopol.informator.ua НикопольИсточник:https://0566.com.ua

Новости Днепропетровска

Mon, 21 Jan 2019 18:15:00 +0200

21.01.2019, 18:02, Микола Рябика 2 Друк

Майбутній сміттєпереробний завод, який цього року розпочнуть будувати уЛьвові, потрапив у ТОП-10 інфраструктурних проектів України за версієювсеукраїнського журналу Новое Время.

Завантажити'

Журнал "Новое Время" за допомогою представників Мінінфраструктури,Держагентства автодоріг та Укрзалізниці, а також ряду регіональнихадміністрацій створив список з десяти найбільш масштабних та цікавих інфраструктурних проектів України, які реалізуються вже сьогодні і будутьзавершені в найближчі роки. До ТОП списку окрім львівськогосміттєпереробного комплесу видання включило і рекультивацію полігону вГрибовичах, яка стартує цього року.

Також у переліку головних інфраструктурних проектів України, окрімльвівського заводу є сміттєпереробний комплекс в Харківській області.Довідка

Львів комплексно вирішує питання поводження з твердими побутовимивідходами. За два роки у місті збудують перший в Україні сучаснийсміттєпереробний комплекс із європейською технологією механіко-біологічноїпереробки відходів, рекультивують старий полігон та впровадять нову системуповодження з відходами. Вона передбачатиме сортування сухих та вологихвідходів, вторинної сировини та облаштування окремих майданчиків для зборуелектроніки, великогабаритного і будівельного сміття. Вже цього рокувідкриється станція компостування органічних відходів. Для цих цілей містоотримало 25 мільйонів євро кредиту від Європейського банку реконструкції тарозвитку, 10 мільйонів євро гранту - безповоротної фінансової допомоги відекологічних фондів. Внесок міста - 6,75 мільйона євро.

Львівська міська рада

Mon, 21 Jan 2019 18:01:00 +0200

Последние исследования Черного моря показали, что его состояние посравнению с предыдущими десятилетиями существенно ухудшилась. На это,главным образом, влияют суда, загрязняющие акваторию моря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-служба Министерстваэкологии и природных ресурсов Украины.

По мнению экологов, на состоянии моря больше всего отразилось то, что ссудов в воду попадают нефтепродукты, пыль от зерна, а также краска при ремонте доков. Кроме того, к значительному загрязнению приводят утечкигородских коллекторов.

Отметим, что с 2013 по 2018 годы при поддержке Программы развития ООН иЕвропейской комиссии в Украине, Грузии и России реализуется международныйпроект "Усиление экологического мониторинга Черного моря". Также былразработан проект "Черноморский бассейн 2014-2020". В рамках проекта будетреализовано три группы мероприятий, направленных на уменьшение загрязненияЧерного моря, в частности, составление интерактивной карты с данными длямониторинга морского мусора.

Инфографика составлена Минэкологии совместнос международной командой Кусто.

Одессит.ua

Последние публикации


Эконовости
Ветеринарная клиника На Молодежной чипирует щенков и котят | Атомная энергетика