Экология Украины


Популярные статьи

Партнеры

Лучший Детский форум

         Кримінальний кодекс України
          ( ст. 147 - 263 )

               Глава VI

            ГОСПОДАРСЬКІ ЗЛОЧИНИ

   Стаття 147. Випуск або реалізація недоброякісної продукції

   Випуск на товарний ринок або інша реалізація споживачам
недоброякісної,  тобто  такої, що не відповідає встановленим
стандартам, нормам, правилам і технічним умовам, або некомплектної
продукції і товарів, здійснені відповідальними за це особами,
вчинені протягом року після накладення адміністративного стягнення
за такі ж порушення, -
   караються штрафом від трьохсот до  п'ятисот  мінімальних
розмірів заробітної плати.
   Ті ж дії, якщо вони вчинені у великих розмірах або завдали
шкоди здоров'ю чи призвели до смерті споживача, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років.


   Стаття 147-2. Злочинно-недбале використання або зберігання
          сільськогосподарської техніки

   Злочинно-недбале використання  або  зберігання  належних
радгоспам,  колгоспам  та  іншим  державним чи кооперативним
організаціям  тракторів,  автомобілів,  комбайнів  та  інших
сільськогосподарських машин, що призвело до їх псування або
поломки, а так само розукомплектування цих машин, -
   караються позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі діяння, що вчинені неодноразово або завдали великої
шкоди, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років.

   Стаття 147-3. Злочинно-недбале зберігання зерна та насіння
          олійних культур

   Злочинно-недбале зберігання в колгоспах, радгоспах, інших
державних чи кооперативних підприємствах і організаціях зерна та
насіння олійних культур, що призвело до їх псування, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі  діяння,  що завдали великої шкоди або вчинені
неодноразово, - караються позбавленням волі на строк до трьох
років.

   Стаття 148. Заняття забороненими видами підприємницької
         діяльності

   Заняття видами підприємницької діяльності, щодо  яких  є
спеціальна заборона, крім випадків, передбачених цим Кодексом, -
   карається штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів
заробітної плати з позбавленням права займати певні посади або
займатися певною діяльністю строком до трьох  років  та  з
конфіскацією майна чи без такої.
   Ті ж дії, якщо вони завдали істотної шкоди інтересам держави,
інших юридичних або фізичних осіб, а також якщо вони вчинені
особою,  раніше  судимою  за  заняття  забороненими  видами
підприємницької діяльності, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років  з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років та з конфіскацією майна.


   Стаття 148-2. Ухилення від сплати податків

   Ухилення від сплати податків шляхом  умисного  неподання
податкових декларацій та розрахунків або приховання (заниження)
об'єктів оподаткування,  вчинені посадовою  особою  суб'єкта
підприємницької діяльності, якщо ці дії завдали шкоди державі у
великих розмірах, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
трьох років, або штрафом до ста мінімальних розмірів заробітної
плати.
   Ті ж дії, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від
сплати податків, або якщо вони завдали шкоди державі в особливо
великих розмірах, -
   караються позбавленням волі на строк від двох до десяти років
з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років з конфіскацією майна або без
конфіскації.
 -------------------
 Примітка. Під великим розміром шкоди слід розуміти суму податку,
      обчисленого  з  прихованого  (заниженого)  об'єкта
      оподаткування, яка в сто і більше разів перевищує
      мінімальний  розмір заробітної плати, під особливо
      великим розміром - суму  податку,  обчисленого  з
      прихованого (заниженого) об'єкта оподаткування, яка в
      тисячу і більше разів перевищує мінімальний розмір
      заробітної плати.

   Стаття 148-3. Порушення порядку заняття підприємницькою
          діяльністю

   Заняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрації
або  без  спеціального  дозволу  (ліцензії), отримання якого
передбачено законодавством, якщо ці дії вчинено протягом року
після  накладення  адміністративного  стягнення  за  такі  ж
порушення, -
   караються штрафом до двохсот мінімальних розмірів заробітної
плати з позбавленням права займати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до трьох років.

   Стаття 148-4. Фіктивне підприємництво

   Фіктивне підприємництво,  тобто  створення  або придбання
суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) без наміру
здійснювати статутну діяльність, якщо це завдало матеріальної
шкоди державі, банку, кредитній установі, іншим юридичним особам
або громадянам, -
   карається штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних
розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
   Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої
матеріальної шкоди державі, банку, кредитним установам, іншим
юридичним особам або громадянам, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років  з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років, з конфіскацією майна чи без
такої.
 -------------------
 Примітка. Відповідно до статей 148-4, 148-5, 148-6, 148-7, 156-2,
      156-3 цього Кодексу матеріальна  шкода  вважається
      великою, якщо вона у п'ятдесят і більше разів перевищує
      встановлений  законодавством  мінімальний  розмір
      заробітної плати.

   Стаття 148-5. Шахрайство з фінансовими ресурсами

   Надання громадянином  -  підприємцем  або засновником чи
власником суб'єкта підприємницької діяльності, а також посадовою
особою суб'єкта підприємницької діяльності завідомо неправдивої
інформації державним органам, банкам або іншим кредиторам з метою
одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг по
податках за відсутності ознак розкрадання -
   карається позбавленням  волі на строк до трьох років з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.
   Ті ж дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої
матеріальної шкоди державі чи кредитору, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з позбавленням права займати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до п'яти років з конфіскацією майна.

   Стаття 148-6. Незаконне збирання з метою використання
          або використання відомостей, що становлять
          комерційну таємницю

   Незаконне збирання з метою використання або використання
відомостей, що становлять комерційну таємницю (підприємницьке
шпигунство), якщо це завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту
підприємницької діяльності, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від трьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної
плати.

   Стаття 148-7. Розголошення комерційної таємниці

   Умисне розголошення комерційної таємниці  без  згоди  її
власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною
чи службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих або інших
особистих мотивів і завдало великої матеріальної шкоди суб'єкту
підприємницької діяльності, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до

трьох років, або штрафом до п'ятдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати.

   Стаття 148-8. Порушення порядку випуску (емісії) цінних
          паперів

   Випуск (емісія) громадянином або посадовою особою суб'єкта
підприємницької діяльності цінних паперів у формі їх відкритого
розміщення без реєстрації емісії у встановленому порядку -
   карається виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням права займати певні посади, чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років, або штрафом до п'ятдесяти
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Внесення громадянином  або  посадовою особою  суб'єкта
підприємницької діяльності в документи,  які  подаються  для
реєстрації  емісії  цінних  паперів,  завідомо  недостовірної
інформації, а так само затвердження таких документів, якщо ці дії
спричинили матеріальну шкоду інвестору, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
п'яти років, або штрафом до ста мінімальних розмірів заробітної
плати.

   Стаття 149. Виготовлення спиртних напоїв і торгівля ними

   Виготовлення або зберігання з метою продажу самогону чи інших
міцних спиртних напоїв домашнього вироблення або виготовлення з
цією метою апаратів для їх вироблення, а так само торгівля
зазначеними спиртними напоями чи апаратами -
   караються позбавленням волі на строк від одного до трьох
років з конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами
на строк до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або
штрафом від п'яти до десяти мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 150. - виключена

   Стаття 151. - виключена

   Стаття 152. - виключена

   Стаття 153. Підробка знаків поштової оплати
         і проїзних квитків

   Виготовлення з метою збуту, збут або використання завідомо
підроблених знаків поштової оплати,  міжнародних  відповідних
купонів, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну,
відбитків маркірувальних або друкарських машин, а також квитків
залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту
та інших проїзних і на провіз вантажів документів -
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк.

   Стаття 154. Спекуляція

   Спекуляція, тобто скуповування товарів або інших предметів,
на які встановлено державні роздрібні ціни, в підприємствах
(організаціях) торгівлі, а так само інших підприємствах, що
здійснюють реалізацію товарів або інших предметів населенню, та їх
перепродаж з метою наживи, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років  з
конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк
до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом від
двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Спекуляція, вчинена неодноразово, або у великих розмірах, або
за попереднім зговором групою осіб, а так само посадовою особою
або іншим працівником торгівлі чи іншого підприємства, що здійснює
реалізацію товарів або інших предметів населенню, з використанням
свого службового стану, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з конфіскацією майна або штрафом від трьохсот до восьмисот
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Спекуляція в особливо великих розмірах або вчинена особою,
раніше судимою за спекуляцію, чи організованою групою, -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна.
 -------------------
 Примітка. Частина 1 цієї статті застосовується в тих випадках,
      коли розмір наживи становить понад триста карбованців
      до двох тисяч карбованців. Під спекуляцією у великих
      розмірах слід розуміти спекуляцію, розмір наживи від
      якої становить понад дві тисячі карбованців до десяти
      тисяч карбованців, а під спекуляцією в особливо великих
      розмірах - понад десять тисяч карбованців.

   Стаття 155. Обман покупців

   Обмірювання, обважування, перевищення встановлених роздрібних
цін або інший обман покупців у торговельних підприємствах чи
підприємствах громадського харчування -
   караються виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням  права  займати  певні  посади  в  торговельних
підприємствах і підприємствах громадського харчування на строк до
трьох років, або штрафом від шістдесяти до ста шістдесяти
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб
або у великих розмірах, або особою, яка раніше була засуджена за
такий же злочин чи злочин, передбачений статтею 155-1 цього
Кодексу, -
   караються позбавленням волі на строк до шести років  з
конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади в
торговельних підприємствах і підприємствах громадського харчування
на строк до п'яти років.

   Стаття 155-1. Обман замовників

   Перевищення встановлених  цін  і  тарифів на побутові і
комунальні послуги, що надаються населенню, обрахування або інший
обман  замовників  у  підприємствах побутового обслуговування
населення і комунального господарства -
   караються виправними роботами на строк до двох років, або
позбавленням права займати певні посади в підприємствах побутового
обслуговування населення і комунального господарства на строк до
трьох років, або штрафом у розмірі до чотирьохсот карбованців.
   Ті самі діяння, вчинені за попереднім зговором групою осіб,
або у великих розмірах, або особою, яка раніше була засуджена за
такий  же злочин чи злочин, передбачений статтею 155 цього
Кодексу, -
   караються позбавленням  волі на строк до шести років з
конфіскацією майна і з позбавленням права займати певні посади в
підприємствах побутового обслуговування населення і комунального
господарства на строк до п'яти років.

   Стаття 155-2. Одержання незаконної винагороди від громадян
          за виконання робіт, зв'язаних з
          обслуговуванням населення

   Одержання працівником підприємства, установи або організації,
який не є посадовою особою, шляхом вимагательства незаконної
винагороди від громадянина за виконання роботи або надання послуги
у  сфері  торгівлі,  громадського  харчування,  побутового,
комунального, медичного, транспортного або іншого обслуговування
населення,  що  входять  в коло службових обов'язків такого
працівника, -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті ж дії, вчинені неодноразово або у великих розмірах, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 155-3. Порушення правил торгівлі

   Продаж товарів зі складів, баз, підсобних та інших приміщень
підприємств  (організацій)  державної  торгівлі  (громадського
харчування), інших державних підприємств (організацій), споживчої
кооперації на порушення встановлених правил, а так само під час
транспортування, або приховування товарів від покупців, вчинені
посадовою особою підприємства (організації) з використанням свого
службового стану, -
   караються позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від двохсот до
чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням
права займати певні посади або займатися певною діяльністю на
строк до двох років.
   Продаж товарів зі складів, баз, підсобних та інших приміщень
підприємств  (організацій)  державної  торгівлі  (громадського
харчування), інших державних підприємств (організацій), споживчої
кооперації на порушення встановлених правил, а так само під час
транспортування, або приховування товарів від покупців, вчинені за
попереднім зговором групою осіб чи у великих розмірах, -
   караються позбавленням  волі на строк до трьох років з
конфіскацією майна чи без такої, або виправними роботами на строк
до двох років з конфіскацією майна чи без такої, або штрафом від
трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати, з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років.
   Продаж товарів зі складів, баз, підсобних та інших приміщень
підприємств  (організацій)  державної  торгівлі  (громадського

харчування), інших державних підприємств (організацій), споживчої
кооперації на порушення встановлених правил, а так само під час
транспортування, або приховування товарів від покупців, вчинені в
особливо великих розмірах або особою, раніше судимою за злочини,
передбачені цією статтею, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з конфіскацією майна, з позбавленням права займати певні посади
або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
 -------------------
 Примітка. Великим  розміром  продажу і приховування товарів,
      передбаченим цією статтею, слід вважати продаж  і
      приховування продуктів харчування на суму не менше
      п'ятисот карбованців, інших товарів - на суму не менше
      п'яти тисяч карбованців, а особливо великим розміром -
      на суму не менше двадцяти тисяч карбованців.


   Стаття 155-5. Штучне підвищення і підтримання високих цін
          на товари народного споживання
          та послуги населенню

   Примушування особи до штучного підвищення чи підтримання
високих цін на товари або послуги населенню шляхом насильства,
завдання шкоди або погрози їх застосування -
   караються позбавленням волі на строк до двох  років  з
конфіскацією майна чи без такої або штрафом від двохсот до
чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті ж  дії,  вчинені особою, раніше судимою за злочини,
передбачені цією статтею, або організованою групою, -
   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з конфіскацією майна або штрафом від трьохсот до восьмисот
мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 155-6. Незаконна торговельна діяльність

   Незаконна торговельна  діяльність,  тобто здійснення угод
купівлі-продажу товарів чи інших предметів з ухиленням  від
реєстрації  в  установленому  порядку  з  метою  одержання
неконтрольованого державою прибутку, якщо ці дії вчинені протягом
року після накладення адміністративного стягнення за порушення
порядку заняття підприємницькою діяльністю в сфері торгівлі, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Незаконна торговельна діяльність, вчинена  за  попереднім
зговором  групою осіб, або з одержанням прибутку у великих
розмірах, -
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з конфіскацією майна чи без такої або штрафом від трьохсот до
восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Дії, передбачені частиною першою  цієї  статті,  вчинені
організованою групою, або особою, раніше судимою за незаконну
торговельну діяльність чи спекуляцію, або з одержанням прибутку в
особливо великих розмірах, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна або штрафом  від  чотирьохсот  до
дев'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.
 -------------------
 Примітка. Великим розміром неконтрольованого державою прибутку,
      передбаченим цією статтею, слід вважати прибуток на
      суму  не  менше  семи  з  половиною  встановлених
      законодавством України мінімальних розмірів заробітної
      плати, а особливо великим розміром - на суму не менше
      сорока мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 155-7. Зговір про фіксування цін

   Зговір про  встановлення  (підтримання)  монопольних  цін
(тарифів), скидок, надбавок, націнок з метою усунення конкуренції
між суб'єктами підприємницької діяльності, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом  до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати з
конфіскацією майна чи без такої.
   Насильство, завдання шкоди чи погроза ними з метою штучної
зміни або штучного фіксування цін -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати з
конфіскацією майна чи без такої.
   Дії, передбачені частиною другою  цієї  статті,  вчинені
організованою групою або особою, раніше судимою за злочини,
передбачені цією статтею, -
   караються позбавленням волі на строк від двох до семи років з
конфіскацією майна.

   Стаття 156. - виключена

   Стаття 156-2. Приховування банкрутства

   Умисне приховування громадянином - засновником чи власником
суб'єкта підприємницької діяльності, а також посадовою особою
суб'єкта підприємницької діяльності своєї стійкої  фінансової
неспроможності шляхом подання недостовірних відомостей, якщо це
завдало великої матеріальної шкоди кредитору, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
штрафом до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з
позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю строком до п'яти років.

   Стаття 156-3. Фіктивне банкрутство

   Завідомо неправдива заява громадянина  -  засновника  чи
власника суб'єкта підприємницької діяльності, а також посадової
особи  суб'єкта  підприємницької  діяльності  про  фінансову
неспроможність виконання вимог з боку кредиторів і зобов'язань
перед бюджетом -
   карається штрафом  від  трьохсот до п'ятисот мінімальних
розмірів заробітної плати з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
   Ті ж дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди
кредиторам або державі, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років  з
конфіскацією майна чи без такої.

   Стаття 157. Порушення ветеринарних правил

   Порушення ветеринарних  правил,  що  спричинило поширення
епізоотії або інші тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від
восьми до п'ятнадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 158. Порушення правил по боротьбі з хворобами і
         шкідниками рослин

   Порушення правил, встановлених з метою боротьби з хворобами і
шкідниками рослин, що спричинило тяжкі наслідки, -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом до двадцяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 159. Потрава посівів і пошкодження насаджень

   Умисна потрава посівів або умисне  пошкодження  захисних
лісонасаджень, плодово-ягідних та інших насаджень, що завдали
великої шкоди державному, колгоспному чи іншому громадському
господарству, -
   караються виправними роботами на строк до двох років або
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати.

   Стаття 160. Незаконна порубка лісу

   Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах першої групи, що
виконують захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі функції, в
лісах заповідників, національних і природних парків, заповідних
лісових ділянках, лісах, що мають наукове або історичне значення,
природних пам'ятках, лісопарках, якщо  шкода  перевищує  сто
карбованців, а в інших лісах, що належать до першої групи, -
двісті карбованців за таксою, встановленою для обчислення розміру
стягнень за шкоду, заподіяну незаконною порубкою і пошкодженням
дерев і чагарників, або незаконна порубка дерев і чагарників в
інших лісах, якщо шкода перевищує триста карбованців за тією ж
таксою, а також порубка дерев і чагарників у зазначених лісах, що
потягла за собою заподіяння шкоди в меншому розмірі, але вчинена
повторно, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти
до ста двадцяти мінімальних розмірів  заробітної  плати,  з
конфіскацією незаконно добутого.
   Незаконна порубка дерев і чагарників у будь-яких лісах,
вчинювана  систематично,  або  така, що вчинена вперше, але
спричинила велику шкоду, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк від одного року до двох років, або
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати, а при корисливій заінтересованості - штрафом
від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати,
з конфіскацією незаконно добутого.

   Стаття 161. Незаконне полювання

   Полювання в заборонений час або в недозволених місцях, або
забороненими знаряддями і способами, якщо за такі ж дії протягом
року було застосовано адміністративне стягнення, -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом  від  тридцяти  до вісімдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати, з конфіскацією всього добутого і  знарядь
полювання.
   Ті самі дії, що завдали значної шкоди або вчинені особою, яка
раніше була засуджена за незаконне полювання, а так само полювання
на звірів і птахів, полювати на яких заборонено, або полювання на
території  державного  заповідника  чи  з  застосуванням
автомототранспортних засобів -
   караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від ста до
двохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією
всього добутого і знарядь полювання.

   Стаття 162. Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим
         водним добувним промислом

   Незаконне заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним
промислом без належного дозволу, чи в заборонений час, або в
недозволених місцях, чи забороненими способами та знаряддями
лову -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією
всього добутого, знарядь лову
та плавучих засобів з їх приналежностями або без конфіскації.
   Те саме діяння, якщо воно завдало значної  шкоди,  або
вчинюване систематично, чи особою, раніше судимою за незаконне
заняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, -
   карається позбавленням волі на строк до чотирьох років або
виправними роботами на строк до двох років, з конфіскацією майна
або  без  конфіскації та з обов'язковою конфіскацією всього
добутого, знарядь лову та плавучих засобів з їх приналежностями.

   Стаття 162-1. Незаконне видобування корисних копалин

   Незаконне, тобто з порушенням установленого законом порядку,
видобування   громадянами   корисних   копалин,   крім
загальнопоширених, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти
мінімальних розмірів заробітної плати, з конфіскацією
незаконно добутого і знарядь видобування.
   Ті самі дії, якщо вони завдали великої шкоди державі, або
вчинені повторно, або за попереднім зговором групою осіб, а так
само організація посадовою особою видобування корисних копалин з
порушенням установленого законом порядку -
   караються позбавленням  волі на строк до п'яти років з
конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.

   Стаття 163. Проведення вибухових робіт з порушенням правил
         охорони рибних запасів

   Проведення вибухових  робіт  з  порушенням  правил,  що
встановлені з метою охорони рибних запасів, -
   карається виправними роботами на строк до шести місяців або
штрафом  від  тридцяти  до вісімдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати.

   Стаття 163-1. Порушення законодавства про континентальний
          шельф України

   Будівництво споруд та інших установок на континентальному
шельфі України, а також створення навколо них зон безпеки, без
належного на те дозволу; незабезпечення охорони споруд та інших
установок на  континентальному  шельфі  України,  підтримання
постійних засобів попередження про їх наявність і ліквідацію
споруд і установок, експлуатація яких остаточно припинена, а також
невжиття в зоні безпеки заходів для захисту живих ресурсів моря
від шкідливих відходів -
   караються позбавленням волі на строк до одного року з штрафом
у розмірі до десяти тисяч карбованців чи без такого, або штрафом
від трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Дослідження, розвідування, розробка природних багатств та
інші роботи на континентальному шельфі України, які провадяться
іноземними громадянами, коли це не передбачено договором між
Україною і заінтересованою іноземною державою або спеціальним
дозволом, виданим компетентними властями України, -
   караються позбавленням  волі на строк до одного року з
конфіскацією судна,  всіх  знарядь  та  інструментів,  якими
користувався порушник, а також всього незаконно добутого і з
штрафом у розмірі до десяти тисяч карбованців чи без такого, або
штрафом від трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної
плати з конфіскацією судна, всіх знарядь та інструментів, якими
користувався порушник, а також всього незаконно добутого.


         Глава VII. ПОСАДОВІ ЗЛОЧИНИ


    Стаття 164. Визначення понять, що вживаються у
          статтях цієї глави

   Під посадовими особами розуміються особи, які постійно чи
тимчасово здійснюють функції представників влади, а також займають
постійно чи тимчасово на підприємствах,  в  установах  чи
організаціях незалежно від форм власності посади, пов'язані з
виконанням      організаційно-розпорядчих        або
адміністративно-господарських обов'язків, або виконують  такі
обов'язки за спеціальним повноваженням.
   Під посадовими особами, які займають відповідальне становище,
розуміються особи, зазначені у частині 1 цієї статті, посади яких
згідно з статтею 25 Закону України "Про державну службу"
( 3723-12 )  віднесені до третьої, четвертої, п'ятої, шостої
категорій, а також судді, прокурори і слідчі. Під посадовими
особами, які займають  особливо  відповідальне  становище,
розуміються особи, зазначені у частині 1 статті 9 Закону України
"Про державну службу", та особи, посади яких згідно з статтею 25
цього ж Закону віднесені до першої і другої категорій.
   Істотною шкодою, якщо вона полягає в заподіянні матеріальних
збитків, вважається така шкода, яка в п'ять і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тяжкими
наслідками за тієї ж умови вважається шкода, яка в двадцять п'ять
і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум  доходів
громадян.
   Великим розміром хабара вважається такий, що в 2,5 і більше
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів  громадян,
особливо великим - такий, що в 7,5 і більше разів перевищує
неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
   Повторним у статтях 168-170 визнається злочин, вчинений
особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених
цими статтями.
   Вимагательством хабара визнається вимога посадовою особою
хабара під загрозою вчинення або невчинення, з використанням влади
чи посадового становища, дій, які можуть завдати шкоди правам чи
законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення
посадовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою
запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і  законних
інтересів.

    Стаття 165. Зловживання владою або посадовим становищем

   Зловживання владою або посадовим становищем, тобто умисне, з
корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або  в
інтересах третіх осіб, використання посадовою особою влади чи
посадового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало
істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним
законом правам та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб, -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
або виправними роботами на строк до двох років, з позбавленням
права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до трьох років.

   Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років з конфіскацією майна або без такої, з позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до
п'яти років.

    Стаття 166. Перевищення влади або посадових повноважень

   Перевищення влади або посадових повноважень, тобто умисне
вчинення посадовою особою дій, які явно виходять за межі наданих
їй законом прав і повноважень, якщо воно завдало істотної шкоди
державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам
та інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб, -
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
або виправними роботами на строк до двох років, з позбавленням
права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк
до трьох років.

   Перевищення влади або посадових повноважень, якщо  воно
супроводжувалось насильством, застосуванням зброї або болісними і
такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з позбавленням права займати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до п'яти років.

   Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони
спричинили тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з позбавленням права займати певні посади чи займатися
певною діяльністю на строк до п'яти років.

    Стаття 167. Халатність

   Халатність, тобто невиконання або  неналежне  виконання
посадовою особою своїх службових обов'язків через недбале чи
несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним
чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та
інтересам окремих фізичних чи юридичних осіб, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від п'яти
до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, з
позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.
   Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років і штрафом від п'ятнадцяти до
двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або
без такого.

    Стаття 168. Одержання хабара

   Одержання посадовою особою в будь-якому вигляді хабара за
виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара,
будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи посадового
становища -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна і позбавленням права займати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять років.
   Одержання хабара у великому розмірі, або посадовою особою,
яка займає відповідальне становище, або за попереднім зговором
групою осіб, або повторно, або поєднане з вимагательством хабара,
- карається позбавленням волі на строк від  восьми  до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять
років.
   Одержання хабара в особливо великому розмірі або посадовою
особою, яка займає особливо відповідальне становище, -
   карається позбавленням волі на строк від  десяти  до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна і позбавленням права
займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк п'ять
років.

    Стаття 169. Посередництво в хабарництві

    Посередництво в хабарництві -
   карається позбавленням волі на строк від двох до восьми
років.
   Посередництво в хабарництві, вчинене повторно, або особою,
яка раніше судилася за хабарництво, або з використанням свого
посадового становища, -
   карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна.

    Стаття 170. Дача хабара

    Дача хабара -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років.
   Дача хабара, вчинена повторно, -
   карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна або без такої.
   Особа, яка дала хабар, у тому числі і валютними цінностями,
звільняється від кримінальної відповідальності, якщо відносно неї
мало місце вимагательство хабара або якщо після дачі хабара вона
добровільно заявила про це до порушення кримінальної справи щодо
неї.

    Стаття 171. Провокація хабара

   Провокація хабара, тобто свідоме створення посадовою особою
обстановки і умов, що зумовлюють пропонування або одержання
хабара, щоб потім викрити того, хто дав або взяв хабара, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років.

    Стаття 172. Посадовий підлог

   Посадовий підлог, тобто внесення посадовою  особою  до
офіційних документів завідомо неправдивих  відомостей,  інша
підробка документів, а також складання і  видача  завідомо
неправдивих документів, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від п'яти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів
доходів громадян, з позбавленням права займати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.
   Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років.


              Глава VIII

           ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

   Стаття 173. Завідомо незаконний арешт, затримання або привід

   Завідомо незаконний арешт -
   карається позбавленням волі на строк до одного року.
   Завідомо незаконне затримання або незаконний привід -
   карається виправними роботами на строк до одного року.

   Стаття 174. Притягнення завідомо невинного до кримінальної
         відповідальності

   Притягнення завідомо   невинного   до   кримінальної
відповідальності особою, яка провадить дізнання, слідчим або
прокурором  з  корисливих  мотивів  чи  іншої  особистої
заінтересованості -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
   Те саме діяння, поєднане з обвинуваченням у вчиненні особливо
небезпечного державного злочину або такого іншого тяжкого злочину,
за який згідно з законом може бути призначено покарання у вигляді
позбавлення волі строком на вісім років і більше чи смертної кари,
або поєднане з штучним створенням доказів обвинувачення, -
   карається позбавленням волі на строк до восьми років.

   Стаття 175. Примушення давати показання

   Примушення давати показання при допиті шляхом незаконних дій
з боку особи, яка провадить дізнання або попереднє слідство,-
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.
   Те саме діяння, поєднане з застосуванням насильства або із
знущанням з особи, яку допитують, -
   карається позбавленням волі на строк від двох до восьми
років.

   Стаття 176. Винесення суддями завідомо неправосудного вироку,
         рішення, ухвали або постанови

   Винесення суддями з корисливих мотивів або іншої особистої
заінтересованості завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали
або постанови -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
   Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк до восьми років.

   Стаття 176-1. Втручання у вирішення судових справ

   Вплив у будь-якій формі на суддів або народних засідателів з
метою перешкодити всебічному, повному і об'єктивному розглядові
конкретної справи або добитися винесення незаконного судового
рішення -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів
заробітної плати.
   Ті ж дії, вчинені з використанням службового стану, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк від одного року до двох років.

   Стаття 176-2. Погроза щодо судді або народного засідателя

   Погроза вбивством, насильством чи знищенням майна щодо судді
або народного засідателя, а так само щодо їхніх близьких родичів,
у зв'язку із здійсненням суддею  або  народним  засідателем
правосуддя -
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк.

   Стаття 176-3. Образа судді або народного засідателя

   Образа судді або народного засідателя у зв'язку з їхньою
діяльністю по здійсненню правосуддя -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати.

   Стаття 176-4. Невиконання судового рішення

   Умисне невиконання посадовою особою рішення, вироку, ухвали
чи постанови суду або перешкодження їх виконанню -
   карається штрафом від двохсот до чотирьохсот мінімальних
розмірів заробітної плати.

   Стаття 176-5. Образа прокурора або слідчого

   Образа прокурора або слідчого у зв'язку з їх службовою
діяльністю -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати.

   Стаття 177. Завідомо неправдивий донос

   Завідомо неправдивий донос суду, прокурору, слідчому або
органу дізнання про вчинення злочину -
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк.
   Ті ж дії, поєднані з обвинуваченням в особливо небезпечному
державному чи іншому тяжкому злочині або з штучним створенням
доказів обвинувачення, а так само вчинені з корисливою метою, -
   караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.

   Стаття 178. Завідомо неправдиве показання

   Завідомо неправдиве показання свідка чи потерпілого  або
завідомо  неправдивий висновок експерта, дані при проведенні
дізнання, попереднього слідства або в суді, а також завідомо
неправильний переклад, зроблений перекладачем в тих же випадках,-
   караються позбавленням волі на строк до одного року або
виправними роботами на той же строк.
   Ті ж дії, поєднані з обвинуваченням в особливо небезпечному
державному чи іншому тяжкому злочині або з штучним створенням
доказів обвинувачення, а так само вчинені з корисливою метою, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років.


   Стаття 179. Відмова свідка від дачі показань або експерта
         чи перекладача від виконання покладених на них
         обов'язків

   Відмова свідка від дачі показань або відмова експерта чи
перекладача без поважних причин від виконання покладених на них
обов'язків у суді або при провадженні попереднього слідства чи
дізнання -
   карається виправними роботами на строк до шести місяців або
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати.

   Стаття 180. Перешкодження явці свідка, потерпілого, експерта,
         примушування їх до відмови від дачі показань
         чи висновку, підкуп цих осіб або погроза помстою
         за раніше дані показання чи висновок

   Перешкодження явці свідка, потерпілого, експерта до суду,
органів попереднього слідства чи дізнання, примушування їх до
відмови від дачі показань чи висновку,  до  дачі  завідомо
неправдивих  показань  чи висновку шляхом погрози вбивством,
насильством, знищенням майна цих осіб чи їхніх близьких родичів
або розголошення відомостей, що їх ганьблять, підкуп свідка,
потерпілого чи експерта з тією ж метою, а так само погроза вчинити
зазначені дії з помсти за раніше дані показання чи висновок -
   карається позбавленням волі на строк до чотирьох років або
виправними роботами на строк до двох років.

   Стаття 181. Розголошення даних попереднього слідства або
         дізнання

   Розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, що
провадила дізнання, даних попереднього слідства або дізнання -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 182. Утаювання майна, що підлягає конфіскації, або
         утаювання чи розтрата майна, на яке накладено
         арешт або яке описано

   Утаювання майна, що підлягає конфіскації, -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом  від  тридцяти  до вісімдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати.
   Утаювання або розтрата майна, на яке накладено арешт або яке
описано, вчинені особою, якій це майно ввірено,-
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від ста до
двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 183. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти

   Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти, вчинена
особою, яка відбуває покарання або перебуває в попередньому
ув'язненні, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.
   Ті самі діяння, вчинені повторно або за попереднім зговором
групою осіб, або поєднані із заволодінням зброєю  чи  її
використанням, або з насильством чи способом, небезпечним для
життя або здоров'я інших осіб, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.

   Стаття 183-1. Ухилення від відбування покарання у вигляді
          позбавлення волі

   Ухилення від  відбування  покарання  засудженого,  якому
дозволено короткостроковий виїзд з місця позбавлення волі, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року.

   Стаття 183-2. Невиконання вироку суду про позбавлення права
          займати певні посади або займатися певною
          діяльністю

   Невиконання вироку суду про позбавлення права займати певні
посади або займатися певною діяльністю особою, щодо якої винесено
вирок, -
   карається штрафом від тридцяти до вісімдесяти мінімальних
розмірів заробітної плати.

   Стаття 183-3. Злісна непокора вимогам адміністрації
          виправно-трудової установи

   Злісна непокора   законним   вимогам   адміністрації
виправно-трудової установи або інша протидія адміністрації у
здійсненні її функцій особою, яка відбуває покарання в місцях
позбавлення волі, якщо ця особа за порушення вимог  режиму
відбування покарання піддавалася протягом року стягненню у вигляді
переведення в приміщення камерного типу (одиночну камеру) або
переводилася в тюрму, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років.
   Ті ж дії, вчинені особливо небезпечним рецидивістом або
особою, засудженою за тяжкий злочин,-
   караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.

   Стаття 183-4. Незаконна передача заборонених предметів
          особам, яких тримають у виправно-трудових
          установах, слідчих ізоляторах,
          лікувально-трудових і лікувально-виховних
          профілакторіях

   Прихована від огляду передача або спроба передачі будь-яким
способом особам, яких тримають у виправно-трудових установах,
слідчих ізоляторах, лікувально-трудових або лікувально-виховних
профілакторіях, алкогольних напоїв, лікарських та інших засобів,
що викликають одурманювання, а так само інших заборонених для
передачі предметів, вчинена після накладення адміністративного
стягнення за такі ж дії, або систематично, або у  великих
розмірах, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти
до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 184. Втеча із спеціалізованого
         лікувального закладу

   Втеча із спеціалізованого лікувального закладу, а так само по
дорозі до нього -

   карається позбавленням волі на строк до одного року.

   Стаття 185. - виключена

   Стаття 186. Приховування злочинів

   Заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, передбачених
статтями 56 (державна зрада), 56-1 (посягання на конституційний
лад), 57 (шпигунство), 58 і 59 (посягання на життя державного
діяча або представника іноземної держави), 60 (диверсія), 69
(бандитизм), 70 (контрабанда), 70-1 (контрабанда  наркотичних
засобів, психотропних речовин або прекурсорів), 79 (виготовлення
або збут підроблених грошей чи цінних паперів), 80 частина 2
(порушення  правил  про  валютні  операції  при  обтяжуючих
обставинах), 86-1 (розкрадання державного або колективного майна
в особливо великих розмірах), 86, 142 і 223 частина 2 (розбій),
93 і 234 пункт "в" (умисне вбивство при обтяжуючих обставинах),
117 частини 3 і 4 (згвалтування, вчинене групою осіб, або
згвалтування неповнолітньої, або згвалтування, вчинене особливо
небезпечним рецидивістом чи таке, що спричинило особливо тяжкі
наслідки, а так само згвалтування малолітньої), 168 (одержання
хабара ), 190-1 (посягання на життя працівника міліції або
народного дружинника) цього Кодексу,
-
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
   Заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, передбачених
статтями 123-1 (захоплення заложників), 217-2 (угон або захоплення
залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового
судна), 217-3 частина 3 (блокування транспортних комунікацій),
228-2 частина 2 (незаконне придбання, зберігання, використання,
передача  або руйнування радіоактивних матеріалів, якщо воно
спричинило загибель людей або інші тяжкі  наслідки),  228-3
(розкрадання  радіоактивних  матеріалів),  229-1  (незаконне
вироблення, виготовлення, придбання, зберігання,  перевезення,
пересилання чи збут  наркотичних  засобів  або  психотропних
речовин), 229-2 (розкрадання наркотичних засобів або психотропних
речовин); 229-3 частина 2 (посів або вирощування снотворного маку
чи конопель при обтяжуючих  обставинах),  229-4  частина  2
(організація чи держання дому для вживання чи  виготовлення
наркотичних засобів або психотропних речовин при  обтяжуючих
обставинах),  229-12  (використання  коштів,  здобутих  від
незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або
прекурсорів), 229-15 частини 2 і 3 (незаконне введення в організм
наркотичних засобів або психотропних речовин при  обтяжуючих
обставинах),  229-17  (розкрадання,  незаконне  виготовлення,
придбання,  зберігання,  передача  чи  продаж  іншим  особам
обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або
психотропних речовин); 229-19 частини 2  і  3  (розкрадання
прекурсорів при обтяжуючих обставинах); 229-20 частини 2 і 3
(незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або
пересилання прекурсорів при обтяжуючих обставинах) цього Кодексу,
-
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років.
   Заздалегідь не обіцяне приховування злочинів, передбачених

статтями 81 частини 2, 3 і 4, 82 частини 2, 3 і 4, 83 частини 2 і
3, 84 частини 2 і 3 (розкрадання державного або колективного майна
при обтяжуючих обставинах), 94 (умисне вбивство), 101 (умисне
тяжке тілесне ушкодження), 117 частини 1 і 2 (згвалтування), 140
частини 2, 3 і 4 (крадіжка при обтяжуючих обставинах), 141 частини
2, 3 і 4 (грабіж при обтяжуючих обставинах), 143 частини 2 і 3
(шахрайство при обтяжуючих обставинах), 154 частини 2 і  3
(спекуляція при обтяжуючих обставинах), 169 частина 2 та 170
частина 2 (дача хабара і посередництво в  хабарництві  при
обтяжуючих обставинах), 183 (втеча з місця позбавлення волі або
з-під варти), 215 частини 2 і 3 (порушення правил безпеки руху та
експлуатації транспорту при обтяжуючих обставинах), 223 частина 2
(розкрадання вогнестрільної зброї, бойових припасів або вибухових
речовин, вчинене повторно або за попереднім зговором групою осіб
чи особливо небезпечним рецидивістом), 228-2 частина 1 (незаконне
придбання,  зберігання, використання, передача або руйнування
радіоактивних матеріалів), 241 пункти "б" і "г" (дезертирство)
цього Кодексу, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк до двох років.

   Стаття 187. Недонесення про злочин

   Недонесення про достовірно відомі підготовлювані або вчинені
злочини, передбачені статтями 56 (державна зрада), 56-1 (посягання
на конституційний лад), 57 (шпигунство), 58 і 59 (посягання на
життя державного діяча або представника іноземної держави), 60
(диверсія), 69 (бандитизм), 79 (виготовлення або збут підроблених
грошей чи цінних паперів), 86-1 (розкрадання державного або
колективного майна в особливо великих розмірах), 86, 142 і 223
частина 2 (розбій), 93 і 234 пункт "в" (умисне вбивство при
обтяжуючих обставинах), 117 частини 3 і 4 (згвалтування, вчинене
групою осіб, або згвалтування неповнолітньої, або згвалтування,
вчинене особливо небезпечним рецидивістом чи таке, що спричинило
особливо тяжкі наслідки, а так само згвалтування малолітньої),
123-1 (захоплення заложників), 168 частини 2 і 3 (одержання хабара
при обтяжуючих обставинах), 190-1 (посягання на життя працівника
міліції або народного дружинника), 217-2 (угон або захоплення
залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового
судна), 217-3 частина 3 (блокування транспортних комунікацій),
228-2 частина 2 (незаконне придбання, зберігання, використання,
передача або руйнування радіоактивних матеріалів, якщо  воно
спричинило  загибель  людей або інші тяжкі наслідки), 228-3
(розкрадання радіоактивних матеріалів), 229-1 частини 2 і 3
(незаконне вироблення,  виготовлення,  придбання,  зберігання,
перевезення, пересилання чи  збут  наркотичних  засобів  або
психотропних речовин при обтяжуючих обставинах), 229-2 частина 3
(розкрадання наркотичних засобів  або  психотропних  речовин,
вчинене особливо небезпечним рецидивістом або шляхом розбійного
нападу, а так  само  розкрадання  наркотичних  засобів  або
психотропних речовин в особливо великих розмірах), 229-12 частина
2  (використання  коштів,  здобутих  від  незаконного  обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів при
обтяжуючих обставинах), 229-15 частина 3 (незаконне введення в
організм наркотичних засобів або  психотропних  речовин  при
обтяжуючих  обставинах),  229-19  частина  3  (розкрадання
прекурсорів, вчинене шляхом розбійного нападу, або організованою
групою осіб, або в особливо великих розмірах, або особливо
небезпечним рецидивістом) цього Кодексу, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк до двох років.
   Недонесення про достовірно відомі підготовлювані або вчинені
злочини, передбачені статтями 81 частини 2, 3 і 4, 82 частини 2, 3
і 4, 83 частини 2 і 3, 84 частини 2 і 3 (розкрадання державного
або колективного майна при обтяжуючих обставинах), 94 (умисне
вбивство), 101 (умисне тяжке тілесне ушкодження), 140 частини 3 і
4, 141 частини 3 і 4, 143 частина 3 (крадіжка, грабіж та
шахрайство при обтяжуючих обставинах), 169 частина 2 та 170
частина  2  (дача хабара і посередництво в хабарництві при
обтяжуючих обставинах), 223 частина 2 (розкрадання вогнестрільної
зброї, бойових припасів або вибухових речовин, вчинене повторно
або за попереднім зговором групою осіб чи особливо небезпечним
рецидивістом) цього Кодексу, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року або
виправними роботами на той же строк.


               Глава IX

         ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПОРЯДКУ УПРАВЛІННЯ


   Стаття 187-2. Глум над державною символікою

   Публічний глум над Державним гербом, Державним прапором або
Державним гімном України -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної
плати.
   Публічний глум над офіційно встановленим або піднятим гербом
чи прапором іноземної держави -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти
офіційно встановлених мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 187-3. Організація або активна участь в групових
          діях, що порушують громадський порядок

   Організація, а так само активна участь в групових діях, що
грубо порушують громадський порядок або зв'язані з явною непокорою
законним вимогам представників влади або якщо вони спричинили
порушення  роботи  транспорту,  державних  або  громадських
підприємств, установ, організацій, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати.

   Стаття 187-4. Порушення порядку організації і проведення
          зборів, мітингів, вуличних походів і
          демонстрацій

   Порушення встановленого порядку організації або проведення
зборів,  мітингів,  вуличних походів і демонстрацій, вчинене
організатором зборів, мітингу, вуличного походу або демонстрації
протягом  року  після  застосування заходів адміністративного
стягнення за такі ж дії, -
   карається позбавленням волі на строк до шести місяців, або
виправними роботами на строк до одного року, або штрафом від
двохсот до чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 187-5. Захват державних або громадських
          будівель чи споруд

   Захват державних або громадських будівель чи споруд з метою
незаконного користування ними або перешкодження нормальній роботі
установ, організацій, підприємств -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років.

   Стаття 187-6. Створення не передбачених законодавством
          воєнізованих формувань чи груп

   Створення не  передбачених  законодавством  воєнізованих
формувань чи груп або участь в їх діяльності, -
   карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років
з конфіскацією майна або без такої.
   Керівництво зазначеними  у  частині  першій  цієї статті
формуваннями чи групами, їх фінансування, постачання їм зброї,
боєприпасів, вибухових речовин або військової техніки, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з конфіскацією майна чи без такої.
   Участь у складі передбачених частиною першою цієї статті
формувань чи груп у нападі на державні, громадські підприємства,
установи, організації, або окремих громадян -
   карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна або без такої.
   Дії, передбачені частиною третьою цієї статті, що призвели до
загибелі людей чи інших тяжких наслідків, -
   караються позбавленням  волі  на  строк  від  десяти до
п'ятнадцяти років, з конфіскацією майна.
   Особа, яка перебувала у складі зазначених у цій статті
формувань чи груп, звільняється від кримінальної відповідальності
за дії, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вона
добровільно вийшла з такого формування чи групи і повідомила про
їх існування органи державної влади.
 -------------------
 Примітка. Під воєнізованим слід розуміти формування чи групу, які
      мають організаційну структуру військового типу, а саме:
      єдиноначальність і підпорядкованість, дисципліну, а
      також в яких проводиться військова або стройова чи
      фізична підготовка.

   Стаття 187-7. Участь у збройних конфліктах інших держав

   Участь без дозволу відповідних органів державної влади у
збройних конфліктах інших держав без мети отримання матеріальної
винагороди або іншої особистої вигоди, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

   Стаття 187-8. Порушення законодавства про об'єднання
          громадян

   Керівництво об'єднанням громадян, яке не легалізувалося у
встановленому законом порядку чи якому відмовлено у легалізації,
або яке примусово розпущено за рішенням суду, але продовжує діяти,
а так само участь у діяльності таких об'єднань, вчинені повторно
протягом року після накладення адміністративного стягнення за такі
ж порушення, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

   Стаття 188. Опір представнику влади або представнику
         громадськості, який охороняє громадський
         порядок

   Опір представнику  влади  при  виконанні  ним  службових
обов'язків  або  представнику  громадськості,  який  охороняє
громадський порядок, крім випадків, зазначених у статті 188-1
цього Кодексу, -
   карається виправними роботами на строк до двох років або
штрафом  від  тридцяти  до вісімдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати.
   Те саме діяння, поєднане з насильством або з примушенням до
виконання явно незаконних вимог, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.


   Стаття 188-1. Опір працівнику міліції, народному дружиннику
          або військовослужбовцю при виконанні ними
          обов'язків по охороні громадського порядку

   Вчинення опору працівнику міліції або народному дружиннику, а
також військовослужбовцю при виконанні цими особами покладених на
них обов'язків по охороні громадського порядку -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі дії, поєднані з насильством або погрозою застосування
насильства, а так само примушення цих осіб шляхом насильства або
погрози застосування насильства до виконання явно незаконних дій -
   караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років або виправними роботами на строк від одного року до двох
років.

   Стаття 189. Образа представника влади або представника
         громадськості, який охороняє громадський порядок

   Прилюдна образа представника  влади  при  виконанні  ним
службових обов'язків або з приводу виконання їх, а також вчинення
таких же дій щодо працівника громадськості,  який  охороняє
громадський порядок, крім випадків, зазначених у статті 189-1
цього Кодексу,-
   карається виправними роботами на строк до шести місяців або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 189-1. Образа працівника міліції, народного
          дружинника або військовослужбовця

   Образа працівника  міліції  при  виконанні ним службових
обов'язків, а також народного дружинника чи військовослужбовця у
зв'язку з їх участю в охороні громадського порядку, вчинена
протягом року після накладення адміністративного стягнення за таке
ж порушення, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від ста
до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 189-2. Погроза щодо працівника прокуратури або
          органу внутрішніх справ чи безпеки

   Погроза вбивством, насильством чи знищенням  майна  щодо
працівника прокуратури або органу внутрішніх справ, чи безпеки, а
так само щодо його близьких родичів у зв'язку із виконанням ним
службових обов'язків -
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк.

   Стаття 189-3. Втручання у діяльність працівника прокуратури,
          органу внутрішніх справ, безпеки

   Вплив у будь-якій формі на працівника прокуратури, органу
внутрішніх справ, безпеки з метою перешкодити виконанню ним
службових обов'язків або добитися прийняття неправомірних рішень -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від  двохсот  до  чотирьохсот  мінімальних  розмірів
заробітної плати.
   Ті ж  дії,  якщо вони перешкодили запобігти злочину чи
затримати особу, яка його вчинила, або  вчинені  особою  з
використанням свого службового становища -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк від одного до двох років.

   Стаття 189-4. Заподіяння тілесних ушкоджень працівникові
          правоохоронного органу

   Умисне нанесення судді, народному засідателю або працівникові
прокуратури, органу внутрішніх справ чи безпеки або його близьким
родичам побоїв або вчинення інших насильницьких дій у зв'язку з
виконанням ним службових обов'язків, що спричинили легкі тілесні
ушкодження, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.
   Ті ж дії, що спричинили середньої тяжкості або тяжкі тілесні
ушкодження, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти
років.

   Стаття 189-5. Умисне знищення або пошкодження майна
          працівника правоохоронного органу

   Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді,
народному  засідателю  або  працівникові  прокуратури, органу
внутрішніх справ чи безпеки, а так само його близьким родичам, у
зв'язку з виконанням ним службових обов'язків -
   карається позбавленням волі на строк від одного до трьох
років.
   Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді,
народному  засідателю  або  працівникові  прокуратури, органу
внутрішніх справ чи безпеки, а так само його близьким родичам, у
зв'язку з виконанням ним службових обов'язків, вчинене шляхом
підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, або таке, що
спричинило людські жертви чи інші тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   Стаття 190. Погроза або насильство щодо посадової особи,
         громадського працівника або громадянина,
         який виконує громадський обов'язок

   Погроза вбивством, нанесенням тяжких тілесних ушкоджень або
знищенням майна шляхом підпалу  щодо  посадової  особи  або
громадського працівника, застосована з метою припинити службову чи
громадську діяльність або змінити її характер в інтересах того,
хто погрожує, або така ж погроза відносно громадянина у зв'язку з
його участю в запобіганні та присіканні злочинів і порушень
громадського порядку, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року або
виправними роботами на строк до одного року.
   Нанесення легкого тілесного ушкодження, побоїв чи вчинення
інших насильницьких дій щодо посадової особи або громадського
працівника у зв'язку з його службовою чи громадською діяльністю, а
так  само  відносно громадянина у зв'язку з його участю в
запобіганні та присіканні злочинів і  порушень  громадського
порядку -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк до двох років.

   Стаття 190-1. Посягання на життя працівника міліції або
          народного дружинника, а також
          військовослужбовця у зв'язку з їх діяльністю
          по охороні громадського порядку

   Посягання на  життя  працівника  міліції  або  народного
дружинника, а також військовослужбовця у зв'язку з їх службовою
або громадською діяльністю по охороні громадського порядку -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
років, а при обтяжуючих обставинах - смертною карою.

   Стаття 191. Самовільне присвоєння влади або звання
         посадової особи

   Самовільне присвоєння влади або звання посадової  особи,
поєднане з вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк.


   Стаття 191-2. Одержання незаконної винагороди працівником
          державної установи чи організації

   Незаконне одержання працівником державної  установи  чи
організації, який не є посадовою особою, в будь-якому вигляді
матеріальних благ або вигід майнового характеру у значному розмірі
за виконання чи невиконання будь-яких дій з  використанням
службового становища -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від одного
до 2,5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
   Примітка. Під незаконною винагородою у значному розмірі в цій
статті слід розуміти незаконну винагороду, яка у 0,5 і більше
разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

   Стаття 192. Ухилення військовозобов'язаного від учбових
         або перевірочних зборів та військового обліку

   Ухилення військовозобов'язаного від учбових або перевірочних
зборів -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Те саме  діяння, вчинене шляхом заподіяння собі якогось
покалічення  (членоушкодження),  симуляції  хвороби,  підробки
документів чи іншого обману, а так само вчинене при інших
обтяжуючих обставинах, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.
   Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку, якщо
раніше протягом року за таке ж діяння до винного було застосовано

адміністративне стягнення, -
   карається виправними роботами на строк до трьох місяців або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 193. Викрадення або пошкодження документів,
         штампів, печаток

   Викрадення, а  також  умисне  знищення,  пошкодження або
утаювання офіціальних чи приватних документів,  штампів  або
печаток,  що  знаходяться  на  державних  або  громадських
підприємствах, в установах та організаціях, вчинене з корисливих
мотивів або іншої особистої заінтересованості, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до сорока
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі  діяння,  якщо вони спричинили порушення роботи
підприємства, установи чи організації або вчинені щодо особливо
важливих документів, штампів і печаток, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років.
   Викрадення у  громадян  паспорта  або  іншого  важливого
особистого документа -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до сорока
мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 193-1. Купівля, продаж або інша оплатна передача
          чи одержання посвідчення або іншого
          офіційного документа

   Купівля, продаж або інша оплатна передача чи  одержання
посвідчення  або іншого офіційного документа, який видається
підприємством, установою, організацією і надає права або звільняє
від обов'язків, -
   караються позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від двохсот до
чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті ж дії, вчинені повторно, -
   караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років з конфіскацією майна або без такої.

   Стаття 194. Підробка документів, штампів і печаток, збут їх
         та використання підроблених документів

   Підробка посвідчення або іншого документа, який видається
державним або громадським підприємством, установою чи організацією
і який надає права або звільняє від обов'язків,  з  метою
використання його як самим підроблювачем, так і іншою особою, збут
такого документа, а так само виготовлення підроблених штампів або
печаток  державних  чи  громадських підприємств, установ або
організацій з тією ж метою або збут їх -
   караються позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк.
   Використання завідомо підробленого документа -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від ста до
двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, якщо вони вчинені
повторно, -
   караються позбавленням  волі на строк до п'яти років з
конфіскацією майна або без такої.


   Стаття 196. - виключена

   Стаття 196-1. Порушення правил адміністративного нагляду

   Злісне порушення правил адміністративного нагляду, якщо воно
вчинено особою,  до якої двічі протягом року застосовувались
адміністративні стягнення за такі ж порушення, -
   карається позбавленням волі на строк від шести місяців до
двох років або виправними роботами на той же строк.
   Самовільне залишення піднаглядним місця проживання з метою
ухилення від адміністративного нагляду, а так само неприбуття без
поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання
особи, щодо якої встановлено адміністативний нагляд при звільнені
з місць позбавлення волі, -
   караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.

   Стаття 197. - виключена

   Стаття 198. Самоуправство

   Самоуправство, тобто  самовільне,  всупереч  встановленому
законом  порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких
оспорюється  іншою  особою  або  державним  чи  громадським
підприємством, установою чи організацією, якщо такими діями було
заподіяно істотної шкоди державним чи громадським інтересам або
охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, -
   карається виправними роботами на строк до одного року, або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати, або
громадською доганою.

   Стаття 198-1. Порушення роботи автоматизованих систем

   Навмисне втручання у роботу автоматизованих  систем,  що
призвело  до перекручення чи знищення інформації або носіїв
інформації, чи розповсюдження програмних і технічних засобів,
призначених для незаконного проникнення в автоматизовані системи і
здатних спричинити перекручення або знищення інформації чи то
носіїв інформації,-
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк, або штрафом у розмірі від ста
до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті ж дії, якщо ними спричинено шкоду у великих розмірах, або
вчинені повторно чи за попереднім зговором групою осіб,-
   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти
років.

   Стаття 199. Самовільне зайняття земельної ділянки та
         самовільне будівництво

   Самовільне зайняття земельної ділянки, якщо за такі ж дії
протягом року було застосовано адміністративне стягнення, -
   карається виправними роботами на строк від шести місяців до
одного року або штрафом від п'ятнадцяти до двадцяти  п'яти
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Самовільне будівництво будинків або споруд, якщо за такі ж
дії  протягом  року  було  застосовано   адміністративне
стягнення, - карається виправними роботами на строк від шести
місяців до одного року або штрафом у розмірі від п'ятнадцяти до
двадцяти  п'яти  мінімальних  розмірів  заробітної  плати  з
конфіскацією незаконно споруджених будівель.
   Організація групових дій, спрямованих на самовільне зайняття
земельної ділянки або самовільне будівництво будинків або споруд,
а так само безпосередня участь у цих групових діях, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом до сорока
мінімальних розмірів заробітної плати з конфіскацією незаконно
споруджених будівель.
   Дії, передбачені цією статтею, якщо вони завдали значної
шкоди  підприємствам,  установам,  організаціям  або  окремим
громадянам, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом до семидесяти п'яти мінімальних розмірів заробітної плати,
з конфіскацією незаконно споруджених будівель.

   Стаття 200. Незаконне користування емблемами і знаками
         Червоного Хреста і Червоного Півмісяця

   Незаконне користування емблемами і розпізнавальними знаками
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, а також найменуванням
Червоного Хреста і Червоного Півмісяця -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 201. Незаконне підняття Державного прапора
         України на річковому або морському судні

   Підняття Державного  прапора  України  на  річковому або
морському судні без права на цей прапор -
   карається позбавленням  волі на строк до одного року з
конфіскацією судна чи без конфіскації.

   Стаття 202. Порушення правил користування радіоустановками
         на суднах

   Порушення правил користування радіоустановками як на суднах
України, так і на іноземних суднах, що знаходяться у водах
України, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати.

   Стаття 203. Неподання допомоги судну і особам, що

         зазнали лиха

   Неподання допомоги  капітаном  судна  іншому  судну,  що
зіткнулося з ним, його екіпажеві та його пасажирам, а так само
зустрінутим на морі чи іншому водному шляху особам, що зазнали
лиха, якщо він міг подати таку допомогу без серйозної небезпеки
для свого судна, його екіпажу та пасажирів, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років або
виправними роботами на той же строк.

   Стаття 204. Неповідомлення капітаном назви свого судна
         при зіткненні суден

   Неповідомлення капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з
ним на морі, назви і порту приписки свого судна, а також і місця
свого відправлення та призначення, незважаючи на змогу подати ці
відомості, -
   карається виправними роботами на строк до трьох місяців або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати

   Стаття 205. Пошкодження морського телеграфного кабеля

   Необережне пошкодження морського телеграфного кабеля, якщо
воно викликало  або  могло  викликати  перерву  телеграфного
сполучення, -
   карається виправними роботами на строк до шести місяців або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати

   Стаття 205-1. Порушення правил охорони ліній зв'язку

   Порушення правил охорони ліній зв'язку, що потягло за собою
пошкодження кабельної лінії міжміського зв'язку,  якщо  воно
викликало перерив зв'язку, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.


               Глава X

     ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКО╥ БЕЗПЕКИ, ГРОМАДСЬКОГО
         ПОРЯДКУ ТА НАРОДНОГО ЗДОРОВ'Я

   Стаття 206. Хуліганство

   Хуліганство, тобто умисні дії, що грубо порушують громадський
порядок і виражають явну неповагу до суспільства, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Злісне хуліганство, тобто ті ж дії, що відзначаються за своїм
змістом винятковим цинізмом чи особливою зухвалістю, або зв'язані
з опором представнику влади чи представнику громадськості, який
виконує обов'язки по охороні громадського порядку, чи іншим
громадянам, які присікають хуліганські дії, а так само вчинені
особою, раніше судимою за хуліганство, -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   Особливо злісне хуліганство, тобто дії, передбачені частинами
1 або 2 цієї статті, якщо вони вчинені з застосуванням чи спробою
застосування вогнестрільної зброї або ножів, кастетів чи іншої
холодної зброї, а  так  само  інших  предметів,  спеціально
пристосованих для нанесення тілесних ушкоджень, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   Стаття 206-1. Заклики до вчинення дій, що загрожують
          громадському порядку і безпеці громадян

   Заклики до погромів, насильного виселення громадян або до
вчинення інших дій, що загрожують громадському порядку і безпеці
громадян, а так само розповсюдження, виготовлення чи зберігання з
метою розповсюдження матеріалів такого змісту (листівок, плакатів
і т.ін.) -
   караються виправними роботами на строк до одного року або
штрафом  від  тридцяти  до вісімдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати.
   Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки або вчинене
повторно, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років.

   Стаття 206-2. Завідомо неправдиве повідомлення про
          загрозу безпеці громадян, знищення або
          пошкодження об'єктів власності

   Завідомо неправдиве письмове чи усне повідомлення про загрозу
безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів приватної,
колективної чи державної власності шляхом вибуху, підпалу або
іншим загальнонебезпечним способом -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до тридцяти
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі дії, якими завдано значної шкоди законним правам та
інтересам громадян, їх об'єднанням чи державі, а також вчинені
повторно або за попереднім зговором групою осіб, -
   караються позбавленням волі на строк від одного до п'яти
років.

   Стаття 207. Знищення і зруйнування пам'яток історії і
         культури

   Умисне знищення, зруйнування чи зіпсування пам'яток історії і
культури або природних об'єктів, взятих під охорону держави, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 207-1. Жорстоке поводження з тваринами

   Жорстоке поводження з тваринами, що спричинило їх загибель
або каліцтво, а так само мучення тварин, вчинені особою, до якої
протягом року було застосовано адміністративне стягнення за такі ж
дії, -
   караються виправними роботами на строк до шести місяців або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 208. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність

   Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у
заняття жебрацтвом, проституцією, азартними іграми, а так само
використання неповнолітніх для цілей паразитичного існування -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

   Стаття 208-1. Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння

   Доведення неповнолітнього до стану сп'яніння  особою,  в
службовій залежності від якої перебував неповнолітній, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти
до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 208-2. Втягнення неповнолітніх у немедичне вживання
          лікарських та інших засобів, що викликають
          одурманювання

   Втягнення неповнолітніх у немедичне вживання лікарських та
інших засобів, які не  є  наркотичними  і  які  викликають
одурманювання, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

   Стаття 209. Посягання на здоров'я громадян під
         приводом виконання релігійних обрядів

   Організація або  керівництво групою, діяльність якої, що
здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи
виконання  релігійних  обрядів, поєднана з заподіянням шкоди
здоров'ю громадян або статевою розпустою, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

   Стаття 210. Держання домів розпусти і звідництво

   Держання домів розпусти або звідництво для розпусти -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

   Стаття 211. Виготовлення, збут і розповсюдження
         порнографічних предметів

   Виготовлення, збут або розповсюдження порнографічних творів,
зображень чи інших предметів порнографічного характеру -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти
до ста двадцяти мінімальних розмірів  заробітної  плати,  з
вилученням і знищенням порнографічних предметів і засобів їх
виготовлення.

   Стаття 211-1. Виготовлення або розповсюдження творів,
          що пропагують культ насильства і жорстокості

   Виготовлення, розповсюдження, демонстрація або зберігання з
метою розповсюдження чи демонстрації кіно- і відеофільмів або

інших творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, -
   караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти
до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати, з
конфіскацією творів  і  засобів  їх виготовлення і
демонстрації.

   Стаття 212. Глум над могилою

   Глум над  могилою, а так само викрадення предметів, що
знаходяться в могилі чи на могилі, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 213. Придбання або збут майна, завідомо здобутого
         злочинним шляхом

   Заздалегідь не обіцяне придбання майна, завідомо здобутого
злочинним шляхом, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від тридцяти до
вісімдесяти  мінімальних  розмірів  заробітної  плати,  або
громадською доганою.
   Ті самі дії, вчинені у великих розмірах, -
   караються позбавленням волі на строк до двох років з штрафом
від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати чи без
такого або виправними роботами на строк до двох років.
   Заздалегідь не обіцяні збут або зберігання з метою збуту, а
так само придбання з метою збуту майна, завідомо здобутого
злочинним шляхом, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років з
штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати
або виправними роботами на строк до двох років з конфіскацією
майна або без такої.
   Дії, передбачені частиною 3 цієї статті, вчинені у вигляді
промислу,  або у великих розмірах, або особливо небезпечним
рецидивістом, -
   караються позбавленням  волі  на строк до семи років з
конфіскацією майна чи без такої.

   Стаття 214. - виключена

   Стаття 215. Порушення правил безпеки руху та експлуатації
         транспорту особами, які керують транспортними
         засобами

   Порушення правил безпеки руху та експлуатації транспорту
особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому
легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від ста
до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням
права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або
без такого.
   Ті самі дії, що спричинили смерть потерпілого або заподіяння
йому тяжкого тілесного ушкодження, -
   караються позбавленням волі на строк до десяти років з
позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до
п'яти років або без такого.
   Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, що  спричинили
загибель кількох осіб, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти
років з позбавленням права керувати транспортними засобами на
строк до п'яти років або без такого.
 -------------------
 Примітка. Під транспортними засобами у цій статті та статтях
      215-1,  215-2  і  215-4  слід  розуміти всі види
      автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї
      і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні
      транспортні засоби.

   Стаття 215-2. Випуск в експлуатацію технічно несправних
          транспортних засобів

   Випуск в  експлуатацію  завідомо  технічно  несправних
транспортних засобів, або інше грубе  порушення  правил  їх
експлуатації,  що забезпечують безпеку руху, вчинене особою,
відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних
засобів, якщо це спричинило наслідки, зазначені в статті 215 цього
Кодексу, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від ста
до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням
права займати посади, зв'язані з відповідальністю за технічний
стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до п'яти
років або без такого.

   Стаття 215-3. Угон транспортних засобів

   Угон автомобілів усіх видів, мотоциклів, тракторів або інших
самохідних машин без мети їх крадіжки -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років.
   Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб, а так само поєднані з насильством, що не є небезпечним для
життя і здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого
насильства, -
   караються позбавленням волі на строк до семи років або
виправними роботами на строк від одного до двох років.
   Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, поєднані з
насильством, небезпечним для життя і здоров'я потерпілого, або з
погрозою застосування такого насильства, -
   караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти
років.

   Стаття 215-4. Допуск до керування транспортними засобами
          водіїв, які перебувають у стані сп'яніння

   Допуск до керування транспортними засобами  водіїв,  які
перебувають у стані сп'яніння, вчинений особою, відповідальною за
технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це
спричинило наслідки, зазначені у статті 215 цього Кодексу, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від ста
до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати, з позбавленням
права займати посади, зв'язані з відповідальністю за технічний
стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до п'яти
років.

   Стаття 215-5. Порушення правил, норм і стандартів, що
          стосуються забезпечення безпеки дорожнього
          руху

   Порушення правил,  норм  і  стандартів,  що  стосуються
забезпечення  безпеки  дорожнього  руху,  вчинене  особою,
відповідальною за будівництво, реконструкцію, ремонт або утримання
шляхів, вулиць, залізничних переїздів, інших шляхових споруд, якщо
це спричинило наслідки, зазначені у статті 215 цього Кодексу, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом до десяти
мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 216. - втратила чинність

   Стаття 217. Порушення діючих на транспорті правил

   Порушення діючих на транспорті правил охорони порядку і
безпеки  руху, що спричинило людські жертви або інші тяжкі
наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 217-1. Самовільна без потреби зупинка поїзда

   Самовільна без потреби зупинка поїзда стоп-краном, шляхом
роз'єднання повітряної гальмової магістралі або іншим способом,
якщо це спричинило порушення нормального руху поїздів, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти
до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті ж дії, якщо вони спричинили нещасні випадки з людьми,
аварію, пошкодження рухомого складу або інші тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк до восьми років.

   Стаття 217-2. Угон або захоплення залізничного рухомого
          складу, повітряного, морського чи річкового
          судна

   Угон або  захоплення  залізничного  рухомого  складу,
повітряного, морського чи річкового судна, а також захоплення
вокзалу, аеродрому, порту чи іншого транспортного підприємства,
установи, організації -
   караються позбавленням волі на строк до восьми років.
   Ті самі дії, вчинені за попереднім зговором групою осіб, а
також із застосуванням насильства чи погроз, або такі, що потягли
за собою аварію транспортного засобу, зазначеного в частині 1 цієї
статті, чи інші тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з конфіскацією майна або без такої.
   Дії, передбачені частинами 1 і 2 цієї статті, якщо вони
потягли за собою загибель однієї чи більшої кількості осіб або
заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна.

   Стаття 217-3. Блокування транспортних комунікацій

   Умисне блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування
перешкод, встановлення постів чи в інший спосіб, яке потягло або
могло потягти за собою порушення нормальної роботи залізничного,
повітряного, водного, автомобільного, міського електричного чи
магістрального трубопровідного транспорту, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до п'ятнадцяти
мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі дії, вчинені із створенням загрози для життя або
здоров'я людей чи повторно, або за попереднім зговором групою
осіб, або пов'язані з незаконним доглядом вантажів, багажу чи
перевіркою документів, -
   караються позбавленням волі на строк до чотирьох років.
   Дії, передбачені частинами 1 або 2 цієї статті, якщо вони
потягли  за  собою нещасні випадки з людьми чи інші тяжкі
наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти
років.

   Стаття 217-4. Примушування працівника транспорту до
          невиконання своїх службових обов'язків

   Примушування працівника залізничного, повітряного, водного,
автомобільного,  міського  електричного  чи  магістрального
трубопровідного  транспорту  до  невиконання  своїх службових
обов'язків шляхом погрози вбивством, заподіяння тяжких тілесних
ушкоджень або знищення майна цього працівника або його близьких
родичів -
   карається позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'яти до
десяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі дії, вчинені повторно або за попереднім зговором
групою осіб, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років.

   Стаття 218. Порушення правил безпеки гірничих робіт

   Порушення правил безпеки гірничих робіт, якщо воно заподіяло
шкоду здоров'ю людей або завідомо могло спричинити людські жертви
чи інші тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк до двох років.
   Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або інші
тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк до восьми років.

   Стаття 219. Порушення правил при проведенні будівельних
         робіт

   Порушення при проведенні будівельних робіт будівельних і
санітарних  правил,  а  також  порушення правил експлуатації
будівельних механізмів, якщо воно заподіяло шкоду здоров'ю людей
або завідомо могло спричинити людські жертви чи інші тяжкі
наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до
двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або інші
тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років.

   Стаття 220. Порушення правил безпеки на вибуховонебезпечних
         підприємствах або у вибуховонебезпечних цехах

   Порушення виробничо-технічної дисципліни або  правил,  що
забезпечують  безпеку  виробництва  на  вибуховонебезпечних
підприємствах або у вибуховонебезпечних цехах, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом до двадцяти
п'яти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Те саме діяння, якщо воно спричинило людські жертви або інші
тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк до десяти років.

   Стаття 220-1. Порушення правил пожежної безпеки

   Порушення правил пожежної безпеки, вчинене особою, до якої
протягом року було застосовано адміністративне стягнення за таке ж
порушення, -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом до сорока мінімальних розмірів заробітної плати.
   Порушення правил пожежної безпеки, яке спричинило виникнення
пожежі, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Діяння, передбачене  частиною  2 цієї статті, якщо воно
спричинило людські жертви або інші тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк до восьми років.

   Стаття 221. Порушення правил зберігання, використання,
         обліку та перевозки вибухових речовин

   Порушення правил  зберігання,  використання,  обліку  або
перевозки вибухових речовин, а також незаконна пересилка цих
речовин поштою або багажем -
   караються позбавленням волі на строк до одного року або
виправними роботами на строк до двох років.
   Ті самі діяння, якщо вони спричинили людські жертви або інші
тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти
років.

   Стаття 221-1. Незаконний провіз на повітряному судні
          вибухових або легкозаймистих речовин

   Провіз пасажиром  на  повітряному  судні  вибухових  або
легкозаймистих речовин -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
тридцяти до вісімдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   Стаття 222. Незаконне носіння, зберігання, придбання,
         виготовлення і збут вогнестрільної чи холодної
         зброї, бойових припасів та вибухових речовин

   Носіння, зберігання,  придбання,  виготовлення  або  збут
вогнестрільної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових
припасів або вибухових речовин без відповідного дозволу -
   караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
   Особа, яка добровільно здала вогнестрільну зброю, бойові
припаси  або  вибухові  речовини, що зберігались у неї без
відповідного  дозволу,   звільняється   від   кримінальної
відповідальності.
   Носіння, виготовлення або збут кинджалів, фінських ножів або
іншої холодної зброї без відповідного дозволу -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років, або
виправними роботами на строк до двох років.

   Стаття 223. Розкрадання вогнестрільної зброї, бойових
         припасів або вибухових речовин

   Розкрадання вогнестрільної  зброї  (крім  гладкоствольної
мисливської), бойових припасів до неї або вибухових речовин -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   Те саме  діяння,  вчинене шляхом розбійного нападу, або
повторно, або за попереднім зговором групою осіб, чи особливо
небезпечним рецидивістом, -
   карається позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна або без конфіскації.

   Стаття 224. Недбале зберігання вогнестрільної зброї і
         боєприпасів


   Недбале зберігання вогнестрільної зброї і боєприпасів, якщо
це потягло за собою людські жертви або інші тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк до чотирьох років або
виправними роботами на строк до двох років.


   Стаття 225. Незаконна пересилка легкозаймистих або їдких
         речовин

   Незаконна пересилка поштою або багажем легкозаймистих або
їдких речовин, якщо це спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років або
виправними роботами на строк до двох років.

   Стаття 226. Незаконне лікарювання

   Заняття лікарюванням як професією, здійснюване особою, яка не
має належної медичної освіти, якщо це спричинило розлад здоров'я
або смерть, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.

   Стаття 227. Порушення правил по боротьбі з епідеміями

   Порушення обов'язкових  правил,  встановлених  з  метою
запобігання епідемічним та іншим заразним захворюванням і боротьби
з ними, якщо ці дії спричинили або завідомо могли спричинити
поширення заразних захворювань, -
   карається позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від п'ятдесяти
до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 227-1. Утаювання або перекручення відомостей про стан
          екологічної обстановки чи захворюваності
          населення

   Утаювання або  навмисне  перекручення  посадовою  особою
відомостей про стан екологічної, в тому числі  радіаційної,
обстановки, який зв'язаний з забрудненням землі, водних ресурсів,
атмосферного повітря, продуктів харчування і негативно впливає на
здоров'я людей, рослинний і тваринний світ, а також про стан
захворюваності населення в районах з підвищеною  екологічною
небезпекою -
   карається виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від шістдесяти до ста шістдесяти мінімальних розмірів
заробітної плати.
   Те саме діяння, вчинене повторно або таке, що завдало значної
шкоди здоров'ю людей чи спричинило інші тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
виправними роботами на строк від одного року до двох років, з
позбавленням права займати певні посади на строк до трьох років.

   Стаття 227-2. Заготівля, переробка або збут радіоактивно
          забруднених продуктів харчування чи іншої
          продукції

   Заготівля, переробка з метою збуту або  збут  продуктів
харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад
рівні, що допускаються, якщо ці дії вчинені протягом року після
накладення адміністративного стягнення за таке ж порушення, -
   караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від двохсот до
чотирьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Заготівля, переробка  з  метою збуту або збут продуктів
харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад
рівні, що допускаються, якщо вони завдали шкоди здоров'ю людей або
потягли за собою інші тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

   Стаття 228. Забруднення водойм і атмосферного повітря

   Забруднення рік, озер та інших водойм, водних джерел і
підземних вод неочищеними і незнешкодженими стічними водами,
покидьками  або  відходами промислових, сільськогосподарських,
комунальних та інших підприємств, установ і організацій, що
заподіяло  або  могло  заподіяти  шкоду  здоров'ю людей або
сільськогосподарському виробництву чи рибним запасам, а так само
забруднення атмосферного повітря шкідливими для здоров'я людей
відходами промислового виробництва -
   караються виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів
заробітної плати.
   Ті самі діяння, якщо вони завдали значної шкоди здоров'ю
людей або сільськогосподарському виробництву чи спричинили масову
загибель риби, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років.

   Стаття 228-1. Забруднення моря речовинами, шкідливими для
          здоров'я людей або для живих ресурсів моря,
          або іншими відходами і матеріалами

   Незаконне скидання з метою поховання в межах внутрішніх
морських і територіальних вод України з суден та інших плавучих
засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у
морі конструкцій речовин, шкідливих для здоров'я людей або для
живих ресурсів моря, або інших відходів і матеріалів, які можуть
завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим законним
видам використання моря, а так само незаконне скидання з метою
поховання у відкритому морі з суден та інших плавучих засобів,
повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі
конструкцій України зазначених речовин, відходів і матеріалів -
   караються позбавленням волі на строк до одного року, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від
трьохсот до восьмисот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Забруднення внутрішніх морських і територіальних вод України
внаслідок незаконного скидання в цих водах з суден та інших
плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно
споруджених у морі конструкцій або невжиття необхідних заходів для
відвернення втрат ними речовин, шкідливих для здоров'я людей або
для живих ресурсів моря, або сумішей, що містять такі речовини
понад встановлені норми, або інших відходів і матеріалів, які
можуть завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим
законним видам використання моря, а так само забруднення вод
відкритого моря внаслідок незаконного скидання з суден та інших
плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно
споруджених у морі конструкцій або невжиття необхідних заходів для
відвернення втрат ними зазначених речовин, сумішей, відходів і
матеріалів на порушення міжнародних договорів України -
   караються позбавленням волі на строк до двох років, або
виправними роботами на той же строк, або штрафом від чотирьохсот
до дев'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті самі дії, що завдали істотної шкоди здоров'ю людей або
живим ресурсам моря, зонам відпочинку чи іншим законним видам
використання моря, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом від п'ятисот до однієї тисячі мінімальних  розмірів
заробітної плати.
   Неподання відповідальними за те посадовими особами суден та
інших плавучих засобів, повітряних суден, платформ чи інших штучно
споруджених у морі конструкцій адміністрації найближчого порту
України, а у випадках скидання з метою поховання - і організації,
яка видає дозволи на скидання, відомостей про підготовлюване або
здійснене внаслідок крайньої потреби скидання або невідворотні
втрати ними в межах внутрішніх морських і територіальних вод
України речовин, шкідливих для здоров'я людей або для живих
ресурсів моря, або сумішей, що містять такі речовини понад
встановлені норми, або інших відходів і матеріалів, які можуть
завдати шкоди зонам відпочинку чи перешкоджати іншим законним
видам використання моря, а так само неподання адміністрації
найближчого порту України, а у випадках скидання з метою поховання
- і організації, яка видає дозволи на скидання , відповідальними
за  те посадовими особами суден та інших плавучих засобів,
повітряних суден, платформ чи інших штучно споруджених у морі
конструкцій відомостей про підготовлюване або здійснене внаслідок
крайньої потреби скидання зазначених речовин, сумішей, відходів і
матеріалів у відкритому морі -
   караються виправними роботами на строк до одного року або
штрафом від ста до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 228-2. Незаконне придбання, зберігання, використання,
          передача або руйнування радіоактивних
          матеріалів

   Незаконне придбання, зберігання, використання, передача або
руйнування  радіоактивних  матеріалів  (джерел  іонізуючого
випромінювання, радіоактивних речовин і ядерних матеріалів, що
перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або у виробі
чи в іншому будь-якому вигляді), -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
   Ті ж дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі
наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк до десяти років.

   Стаття 228-3. Розкрадання радіоактивних матеріалів

   Розкрадання радіоактивних матеріалів -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з конфіскацією майна або без такої.

   Стаття 228-4. Погроза вчинення розкрадання радіоактивних
          матеріалів або їх використання

   Погроза вчинити розкрадання радіоактивних матеріалів з метою
спонукання  держави,  міжнародної  організації,  фізичної або
юридичної особи вчинити будь-яку дію або утриматися від неї, якщо
були підстави побоюватися здійснення цієї погрози, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.
   Погроза використати радіоактивні матеріали з метою спричинити
загибель людей або інші тяжкі наслідки, якщо були підстави
побоюватися здійснення цієї погрози, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

   Стаття 228-5. Порушення правил зберігання, використання,
          обліку, перевозки радіоактивних матеріалів

   Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевозки
радіоактивних матеріалів та інших правил поводження з ними, якщо
ці дії могли спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років, або штрафом від
п'ятдесяти до ста двадцяти мінімальних розмірів заробітної плати.
   Ті ж дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі
наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк до десяти років.

   Стаття 228-6. Незаконний вивіз за межі України сировини,
          матеріалів, обладнання для створення зброї,
          а також військової і спеціальної техніки

   Порушення встановленого  порядку  вивозу за межі України
сировини,  матеріалів,  обладнання,  технологій,  які  можуть
використовуватися для створення ракетної, ядерної, хімічної, інших
видів зброї, військової і спеціальної техніки, або надання послуг
по створенню зброї, військової та спеціальної техніки, а так само
незаконний їх вивіз, запасних частин до них та військового майна
при відсутності ознак контрабанди, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з конфіскацією майна.

   Стаття 228-7. Незаконне ввезення на територію України
          відходів і вторинної сировини

   Ввезення на територію України або транзит через її територію
відходів чи вторинної сировини без належного дозволу -
   карається штрафом до сімдесяти п'яти мінімальних розмірів
заробітної плати.
   Ввезення на територію Укрналежать до категорії небезпечних відходів, які забороняються для
ввезення, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом до ста п'ятдесяти мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 229. Виготовлення, придбання, зберігання або
         збут отруйних і сильнодіючих речовин

   Виготовлення, придбання або зберігання з метою збуту, а так
само збут отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними
або психотропними речовинами, вчинені без спеціального на те
дозволу, -

   караються позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Порушення встановлених правил  виробництва,  зберігання,
відпуску, обліку, перевезення,  пересилання  отруйних  або
сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними
речовинами, -

   карається позбавленням волі на строк до одного року або
штрафом до двохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 229-1. Незаконне вироблення, виготовлення,
          придбання, зберігання, перевезення,
          пересилання чи збут наркотичних засобів
          або психотропних речовин

   Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення чи пересилання з метою збуту, а так само незаконний
збут наркотичних засобів або психотропних речовин -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з конфіскацією майна або без такої.

   Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб, або особою, яка раніше вчинила один  із  злочинів,
передбачених статтями 229-2 - 229-5, 229-15, 229-19, 229-20 цього
Кодексу , або із залученням неповнолітнього, а так само
збут наркотичних засобів або психотропних речовин у місцях, що
використовуються  для  проведення  навчальних,  спортивних  і
культурних  заходів, та в інших місцях масового перебування
громадян, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби або
психотропні речовини у великих розмірах чи особливо небезпечні
наркотичні засоби або психотропні речовини, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна.

   Дії, передбачені частинами 1 чи 2 цієї статті, вчинені у
вигляді промислу або організованою групою чи особливо небезпечним
рецидивістом, а так само, якщо предметом цих дій були наркотичні
засоби або психотропні речовини в особливо великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від  восьми  до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.

   Примітка. Великий та особливо великий розмір наркотичних
засобів і психотропних речовин визначається Комітетом з контролю
за наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України.

   Стаття 229-2. Розкрадання наркотичних засобів або
          психотропних речовин

   Розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років
з конфіскацією майна або без такої.
   Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для
життя чи здоров'я, або з погрозою застосування такого насильства,
або особою, якій зазначені засоби і речовини було довірено у
зв'язку з її службовим станом чи під охорону, а так само особою,
яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 229-1,
229-3 - 229-5, 229-12, 229-15, 229-16, 229-19, 229-20 цього
Кодексу, або розкрадання наркотичних засобів чи психотропних
речовин у великих розмірах -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна з позбавленням права займати певні
посади або займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

   Розкрадання наркотичних засобів або психотропних речовин,
вчинене особливо небезпечним рецидивістом, або шляхом розбійного
нападу, а так само розкрадання  наркотичних  засобів  або
психотропних речовин у особливо великих розмірах -

   карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти
років з конфіскацією майна.

   Стаття 229-3. Посів або вирощування снотворного
          маку чи конопель

   Незаконні посів або вирощування снотворного маку чи конопель,
вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного
стягнення за такі ж діяння, -
   караються позбавленням волі на строк до п'яти років або
штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Незаконні посів або вирощування снотворного маку чи конопель
одноособово чи за попереднім зговором групою осіб з  метою
збуту-придбання макової соломи чи конопель, а також незаконні
посів або вирощування снотворного маку чи конопель в кількості
п'ятисот і більше рослин, чи особою, яка була засуджена за цією
статтею або раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями
229-1, 229-2, 229-4 - 229-6, 229-15 - 229-17, 229-19, 229-20 цього
Кодексу, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна.

   Стаття 229-4. Організація або держання дому для
          вживання чи виготовлення наркотичних
          засобів або психотропних речовин

   Організація або держання дому для вживання чи виготовлення
наркотичних засобів або психотропних речовин, а так само надання
приміщення з цією метою -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років з конфіскацією майна або без такої.

   Ті ж дії, вчинені повторно або з корисливою метою, або групою
осіб, або із залученням неповнолітнього, або особливо небезпечним
рецидивістом, -

   караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років з конфіскацією майна.

   Стаття 229-5. Схиляння до вживання наркотичних засобів
          або психотропних речовин

   Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних
речовин -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

   Та ж дія, вчинена повторно або щодо двох чи більше осіб, або
неповнолітнього, або особливо небезпечним рецидивістом, а так само
особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями
229-1 - 229-4, 229-15, 229-16 цього Кодексу , -

   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 229-6. Незаконне вироблення, виготовлення,
          придбання, зберігання, перевезення чи
          пересилання наркотичних засобів або
          психотропних речовин без мети збуту

   Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання,
перевезення чи пересилання наркотичних засобів або психотропних
речовин без мети збуту -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної
плати.

   Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених
статтями 229-1 - 229-5, 229-15, 229-16, 229-17, 229-19, 229-20
цього Кодексу, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби
чи психотропні речовини у великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.

   Дії, передбачені частинами 1 чи 2 цієї статті, вчинені із
залученням неповнолітнього або вчинені особливо  небезпечним
рецидивістом, а так само якщо предметом таких дій були наркотичні
засоби чи психотропні речовини в особливо великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років.


   Стаття 229-7. Порушення встановлених правил обігу
          наркотичних засобів, психотропних
          речовин і прекурсорів

   Порушення встановлених правил посіву  або  вирощування
снотворного маку чи конопель, а так само порушення  правил
виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі,
перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати,
з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   Ті ж дії, вчинені повторно або які призвели до розкрадання
наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів або їх
нестачі у великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років
або штрафом від двохсот до п'ятисот  мінімальних  розмірів
заробітної плати, з позбавленням права займати певні посади чи
займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

   Стаття 229-8. Незаконні вироблення, придбання,
          зберігання, перевезення, пересилання
          наркотичних засобів або психотропних
          речовин без мети збуту в невеликих розмірах

   Незаконні вироблення, придбання, зберігання, перевезення,
пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети
збуту в невеликих розмірах, вчинені повторно протягом року після
накладення адміністративного стягнення за такі ж порушення, -

   караються позбавленням волі на строк до двох років або
штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Примітка. Невеликий  розмір  наркотичних  засобів  та
психотропних речовин визначається Комітетом з  контролю  за
наркотиками при Міністерстві охорони здоров'я України.

   Стаття 229-9. ( Статтю 229-9 виключено)
       Незаконні посів або вирощування олійного
            маку і конопель

   Незаконні посів  або вирощування олійного маку, а також
конопель, крім видів, зазначених у частині першій статті 229-3
цього Кодексу, вчинені повторно протягом року після накладення
адміністративного стягнення за такі ж порушення, -
   караються позбавленням волі на строк до трьох років, або
виправними роботами на строк до двох років.
   Незаконні посів  або вирощування олійного маку, а також
конопель, крім видів, зазначених у частині першій статті 229-3
цього  Кодексу, вчинені особою, яка раніше вчинила один із
злочинів, передбачених частиною першою цієї статті, статтями 229-1
- 229-5 цього Кодексу, -
   караються позбавленням волі на строк до восьми років.

   Стаття 229-10. Звільнення від відповідальності у зв'язку з
           добровільною здачею наркотичних засобів,
           психотропних речовин чи зверненням за
           медичною допомогою

   Особа, яка добровільно здала наркотичні засоби, психотропні
речовини і вказала джерело їх придбання чи сприяла розкриттю
злочинів, пов'язаних з їх незаконним обігом, звільняється від
кримінальної відповідальності за незаконне  їх  вироблення,
виготовлення, придбання, зберігання, перевезення,  пересилання
(частина 1 статті 229-1, частина 1 статті 229-6, стаття 229-8
цього Кодексу).

   Звільняється від кримінальної відповідальності за незаконне
вироблення, виготовлення, придбання, зберігання,  перевезення,
пересилання вжитих наркотичних засобів або психотропних речовин
(частина 1 статті 229-6) особа, яка добровільно звернулася до
медичного закладу і розпочала лікування від наркоманії.

   Стаття 229-11. Організація або держання дому для
          вживання одурманюючих засобів

   Організація або держання дому для вживання  з  метою
одурманювання лікарських та інших засобів, що не є наркотичними
або психотропними, а так само надання приміщень для такої мети -

   карається позбавленням волі на строк від одного до трьох
років або штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів
заробітної плати.

   Стаття 229-12. Використання коштів, здобутих від
           незаконного обігу наркотичних засобів,
           психотропних речовин і прекурсорів

   Розміщення фінансових коштів, здобутих від незаконного обігу
наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, у
банках, на підприємствах та в інших структурах незалежно від форм
власності або придбання за такі кошти об'єктів, що підлягають
приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб, або
використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного
обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів -

   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років з конфіскацією майна.

   Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені повторно або
за попереднім зговором групою осіб, або у великих розмірах, -

   караються позбавленням волі на строк від  восьми  до
п'ятнадцяти років з конфіскацією майна і з позбавленням права
займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до
п'яти років.
   Примітка. Під великим розміром слід розуміти кошти, загальна
вартість яких становить двісті і більше мінімальних розмірів
заробітної плати.

   Стаття 229-13. Незаконне виготовлення, підробка,
           використання чи збут підроблених документів
           на отримання наркотичних засобів,
           психотропних речовин або прекурсорів

   Незаконне виготовлення, підробка, використання або  збут
підроблених чи незаконно одержаних документів, які надають право
на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин  або
прекурсорів, -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених
статтями 229-1 - 229-6, 229-12, 229-15 - 229-17, 229-19, 229-20
цього Кодексу ( 2002-05 ), -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років
з конфіскацією майна або без такої.

   Стаття 229-14. Незаконна видача рецепта на право придбання
           наркотичних засобів або психотропних речовин

   Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних
засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів чи з іншою
особистою заінтересованістю -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати,
з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

   Ті ж дії, вчинені повторно, -

   караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з позбавленням права займати певні посади або займатися певною
діяльністю на строк до п'яти років.


   Стаття 229-15. Незаконне введення в організм наркотичних
           засобів або психотропних речовин

   Незаконне введення будь-яким способом в організм іншої особи
проти її волі наркотичних засобів або психотропних речовин -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
або штрафом від двохсот до п'ятисот  мінімальних  розмірів
заробітної плати.

   Ті ж дії, вчинені повторно, або особою, яка раніше вчинила
один із злочинів, передбачених статтями 229-1 - 229-6, 229-12,
229-13, 229-15, 229-16, 229-19, 229-20 цього Кодексу або вчинені
щодо двох і більше осіб, або якщо вони спричинили середньої
тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, вчинені  щодо
неповнолітнього чи особи, яка перебуває в безпорадному стані, чи
вагітної жінки або вчинені особливо небезпечним рецидивістом, або
якщо вони були пов'язані з введенням в організм іншої особи
особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин,

а так само, якщо внаслідок таких дій настала смерть потерпілого, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років.

   Стаття 229-16. Незаконне публічне вживання
           наркотичних засобів

   Відкрите або вчинене групою осіб  незаконне  вживання
наркотичних засобів у місцях, що використовуються для проведення
навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях
масового перебування громадян -

   карається позбавленням волі на строк до чотирьох років або
штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Ті ж дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила
один із злочинів, передбачених статтями 229-1 - 229-6, 229-13,
229-15 цього Кодексу, або  вчинені  особливо  небезпечним
рецидивістом, -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   Стаття 229-17. Розкрадання, незаконне виготовлення,
           придбання, зберігання, передача чи продаж
           іншим особам обладнання, призначеного для
           виготовлення наркотичних засобів або
           психотропних речовин

   Розкрадання, незаконне виготовлення, придбання, зберігання,
передача чи продаж іншим особам обладнання, призначеного для
виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від двохсот до п'ятисот мінімальних розмірів заробітної
плати.

   Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених
статтями 229-1 - 229-6, 229-12, 229-13, 229-15, 229-19, 229-20
цього Кодексу , -

   караються позбавленням волі на строк від двох до шести років
з конфіскацією майна або без такої.

   Дії, передбачені частиною  1  цієї  статті,  вчинені
організованою групою чи з метою виготовлення особливо небезпечних
наркотичних засобів або психотропних речовин, а так само вчинені
особливо небезпечним рецидивістом, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна.


   Стаття 229-18. Повідомлення завідомо неправдивих
           відомостей про обіг наркотичних засобів,
           психотропних речовин і прекурсорів

   Повідомлення в офіційних документах завідомо неправдивих
відомостей, які стосуються обігу наркотичних засобів, психотропних
речовин і прекурсорів, -

   карається позбавленням волі на строк від одного до трьох
років з позбавленням права займати певні посади або займатися
певною діяльністю на строк до п'яти років, або штрафом від ста до
трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Стаття 229-19. Розкрадання прекурсорів

   Розкрадання прекурсорів з метою збуту, а так само їх збут -

   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років
з конфіскацією майна або без такої або штрафом від двохсот до
п'ятисот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Ті ж дії, вчинені повторно або за попереднім зговором групою
осіб, або з застосуванням насильства, що не є небезпечним для
життя або здоров'я, чи з погрозою застосування такого насильства,
або особою, якій прекурсори було довірено у зв'язку із службовим
станом чи під охорону, чи розкрадання прекурсорів у великих
розмірах -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років
з конфіскацією майна або без такої з позбавленням права займати
певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти
років.

   Дії, передбачені частинами 1 чи 2, вчинені шляхом розбійного
нападу або організованою групою осіб, або в особливо великих
розмірах, або особливо небезпечним рецидивістом, -

   караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна з позбавленням права займати певні
посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.

   Примітка. Великий та особливо великий розмір прекурсорів
визначається Комітетом з контролю за наркотиками при Міністерстві
охорони здоров'я України.


   Стаття 229-20. Незаконне виготовлення, придбання,
          зберігання, перевезення або
          пересилання прекурсорів

   Незаконне виготовлення, придбання, зберігання, перевезення
або пересилання прекурсорів -

   карається позбавленням волі на строк до трьох років або
штрафом від ста до трьохсот мінімальних розмірів заробітної плати.

   Ті ж дії, вчинені повторно, або за попереднім зговором групою
осіб, або у великих розмірах, або з метою збуту, а так само
незаконний збут прекурсорів -

   караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми
років з конфіскацією майна або без такої.

   Дії, передбачені частиною 1, вчинені організованою групою
осіб або в особливо великих розмірах, або особливо небезпечним
рецидивістом, -

   караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти
років з конфіскацією майна.


   Стаття 230. - виключена


               Глава XI

            ВІЙСЬКОВІ ЗЛОЧИНИ

   Стаття 231. Поняття військового злочину

   Військовими злочинами визнаються передбачені цією  главою
злочини проти встановленого порядку несення військової служби,
вчинені військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними під
час проходження ними учбових або перевірних зборів.
   За відповідними статтями цієї глави несуть відповідальність
за злочини проти встановленого для них порядку несення служби
солдати, матроси, сержанти, старшини, прапорщики, мічмани та особи
офіцерського складу органів безпеки, а також особи, щодо яких є
спеціальна вказівка в законодавстві України.
   Співучасть у військових злочинах осіб, не згаданих у цій
статті, тягне відповідальність за відповідними статтями цієї
глави.

   Стаття 232. Непокора

   а) Непокора,  тобто  відкрита  відмова  виконати  наказ
начальника, а так само інше умисне невиконання наказу -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   б) Те  саме діяння, коли воно вчинене групою осіб або
спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   в) Непокора,  вчинена  у  воєнний  час  або  в бойовій
обстановці, -
   карається смертною карою або позбавленням волі на строк від
п'яти до десяти років.

   Стаття 233. Невиконання наказу

   а) Невиконання наказу начальника, вчинене при відсутності
ознак, вказаних у пункті "а" статті 232 цього Кодексу, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до
трьох років.
   б) Те саме діяння при наявності пом'якшуючих обставин -
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
   в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, вчинене у
воєнний час або в бойовій обстановці, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   Стаття 234. Опір начальникові або примушення його до
         порушення службових обов'язків

   а) Опір  начальникові, а також іншій особі, що виконує

покладені на неї обов'язки по військовій службі, або примушення їх
до порушення цих обов'язків -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   б) Ті самі діяння, вчинені групою осіб або з застосуванням
зброї, або коли вони спричинили тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   в) Діяння, передбачені пунктом "б" цієї статті, якщо вони
зв'язані з умисним вбивством начальника або іншої особи, що
виконує обов'язки по військовій службі, або коли вони були вчинені
у воєнний час чи в бойовій обстановці, -
   караються смертною карою або позбавленням волі на строк від
п'яти до п'ятнадцяти років.

   Стаття 235. Погроза начальникові

   а) Погроза вбивством, заподіянням тілесних ушкоджень або
нанесенням побоїв начальникові в зв'язку з  виконанням  ним
обов'язків по військовій службі -
   карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до
трьох років.
   б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах -
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
   в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, вчинене у
воєнний час або в бойовій обстановці, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   Стаття 236. Насильницькі дії щодо начальника

   а) Нанесення тілесних ушкоджень або побоїв начальникові в
зв'язку з виконанням ним обов'язків по військовій службі -
   карається позбавленням волі на строк від двох до десяти
років.
   б) Ті самі діяння, вчинені у воєнний час або в бойовій
обстановці, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -
   караються смертною карою або позбавленням волі на строк від
п'яти до п'ятнадцяти років.

   Стаття 237. Образа підлеглим начальника або начальником
         підлеглого

   Образа насильницькою дією підлеглим начальника, а так само
начальником підлеглого -
   карається позбавленням волі на строк від шести місяців до
п'яти років.

   Стаття 238. Порушення статутних правил взаємовідносин між
         військовослужбовцями при відсутності між
         ними відносин підлеглості

   а) Порушення   статутних  правил  взаємовідносин  між
військовослужбовцями  при  відсутності  між  ними  відносин
підлеглості,  яке  виразилося  в нанесенні побоїв чи іншому
насильстві, -
   карається позбавленням волі на строк до двох років.
   б) Те саме діяння, вчинене щодо кількох осіб, або таке, що
спричинило  заподіяння  потерпілому менш тяжкого або легкого
тілесного ушкодження, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
   в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті,
вчинені групою осіб або з застосуванням зброї, а так само такі, що
спричинили тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк до дванадцяти років.

   Стаття 239. Самовільна відлучка

   а) Самовільна  відлучка  з  частини або з місця служби
військовослужбовця строкової служби, а так само нез'явлення його в
строк без поважних причин на службу при увільненні з частини, при
призначенні, переводі, з відрядження,  з  відпустки  або  з
лікувального закладу тривалістю понад одну добу, але не більше
трьох діб, або хоч і менше доби, але вчинена повторно протягом
трьох місяців, -
   караються направленням в дисциплінарний батальйон на строк
від трьох місяців до двох років.
   б) Ті самі діяння, вчинені у воєнний час, -
   караються позбавленням волі на строк від двох до десяти
років.
   в) Діяння, передбачені пунктом "а" цієї статті, вчинені
військовослужбовцем, який відбуває покарання в дисциплінарному
батальйоні, -
   караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
   г) Діяння, передбачені пунктом  "а"  цієї  статті,  при
пом'якшуючих обставинах -
   тягнуть застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.

   Стаття 240. Самовільне залишення частини або місця служби

   а) Самовільне  залишення  частини  або  місця  служби
військовослужбовцем строкової служби, а так само нез'явлення його
в строк без поважних причин на службу при увільненні з частини,
при призначенні, переводі, з відрядження, з відпустки або з
лікувального закладу тривалістю понад три доби, але не більше
місяця, -
   караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   б) Самовільне залишення частини або місця служби особою
офіцерського складу, прапорщиком, мічманом чи військовослужбовцем
надстрокової служби, а так само нез'явлення їх в строк на службу
без поважних причин тривалістю понад десять діб, але не більше
місяця, або хоч і менше десяти діб, але більше трьох діб, вчинені
повторно на протязі року, -
   караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, якщо
самовільна відсутність тривала понад місяць, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
   г) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті,
вчинені у воєнний час, якщо самовільна відсутність тривала понад
одну добу, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.

   Стаття 241. Дезертирство

   а) Дезертирство, тобто залишення військової частини або місця
служби з метою ухилитися від військової служби, а так само
нез'явлення з тією ж метою на службу при призначенні, переводі, з
відрядження, з відпустки або з лікувального закладу, вчинене
військовослужбовцем строкової служби, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
   б) Ті самі діяння, вчинені у воєнний час,-
   караються смертною карою або позбавленням волі на строк від
п'яти до десяти років.
   в) Дезертирство,  вчинене  особою  офіцерського  складу,
прапорщиком,  мічманом  або  військовослужбовцем  надстрокової
служби, -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до семи років.
   г) Те саме діяння, вчинене у воєнний час, -
   карається смертною карою або позбавленням волі на строк від
семи до десяти років.

   Стаття 242. Самовільне залишення частини в бойовій обстановці

   Самовільне залишення частини або місця служби в бойовій
обстановці, незалежно від тривалості, -
   карається смертною карою або позбавленням волі на строк від
трьох до десяти років.

   Стаття 243. Ухилення від військової служби шляхом
         членоушкодження або іншим способом

   а) Ухилення  військовослужбовця  від  несення  обов'язків
військової служби шляхом заподіяння собі якогось покалічення
(членоушкодження)  або  шляхом  симуляції  хвороби,  підробки
документів чи іншого обману, а так само відмова від несення
обов'язків військової служби -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
   б) Ті самі діяння, вчинені у воєнний час або в бойовій
обстановці, -
   караються смертною карою або позбавленням волі на строк від
п'яти до десяти років.

   Стаття 244. Промотання або втрата військового майна

   а) Продаж,  застава  або  передача  в  користування
військовослужбовцем строкової служби виданих йому для особистого
користування предметів обмундирування чи спорядження (промотання),
а так само втрата або зіпсування цих предметів внаслідок порушення
правил їх зберігання -
   караються направленням у дисциплінарний батальйон на строк
від трьох місяців до одного року.
   б) Ті самі діяння при пом'якшуючих обставинах -
   тягнуть застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
   в) Діяння, передбачені пунктом "а" цієї статті, вчинені у
воєнний час або в бойовій обстановці, -
   караються позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   г) Втрата або зіпсування ввірених для службового користування
зброї, боєприпасів, засобів пересування, предметів технічного
постачання або іншого військового майна внаслідок порушення правил
їх зберігання -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
   д) Діяння, передбачені пунктом "г" цієї статті, вчинені у
воєнний час або в бойовій обстановці, -
   караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.

   Стаття 245. Умисне знищення або пошкодження військового
         майна

   а) Умисне знищення або пошкодження  зброї,  боєприпасів,
засобів пересування, військової техніки чи іншого військового
майна, при відсутності ознак особливо небезпечного державного
злочину, -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   в) Діяння, передбачене пунктом "б" цієї статті, вчинене у
воєнний час або в бойовій обстановці, -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років або смертною карою.


   Стаття 245-1. Порушення правил поводження із зброєю,
          а також з речовинами і предметами, що
          становлять підвищену небезпеку для оточуючих

   а) Порушення  правил  поводження  із  зброєю,  а  також
боєприпасами, вибуховими, радіоактивними та іншими речовинами і
предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих, яке
спричинило заподіяння потерпілому тілесних ушкоджень, -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.
   б) Те  саме  діяння, яке спричинило заподіяння тілесних
ушкоджень кільком особам або смерть потерпілого, -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до
десяти років.
   в) Діяння,  передбачене  пунктом  "а"  цієї статті, яке
спричинило загибель кількох осіб чи інші тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти
років.

   Стаття 246. Порушення правил водіння або експлуатації машин

   Порушення правил  водіння  або  експлуатації  бойової,
спеціальної чи транспортної машини, що спричинило нещасні випадки
з людьми або інші тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від двох до десяти
років.

   Стаття 247. Порушення правил польотів або підготовки до них

   Порушення правил польотів або  підготовки  до  них,  що
спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   Стаття 248. Порушення правил кораблеводіння

   Порушення правил кораблеводіння, що спричинило загибель або
серйозні пошкодження корабля, людські жертви чи інші  тяжкі
наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   Стаття 249. Порушення статутних правил караульної служби

   а) Порушення статутних правил караульної (вахтової) служби і
виданих на розвиток цих правил наказів і розпоряджень -
   карається позбавленням волі на строк до трьох років.
   б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах -
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
   в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, що спричинило
шкідливі наслідки, для запобігання яким призначено даний караул
(вахту), -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до
десяти років.
   г) Порушення статутних правил патрулювання, що спричинило
шкідливі  наслідки,  для  запобігання  яким призначено даний
патруль, -
   карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
   д) Діяння, передбачені пунктами "а" і "г" цієї статті,
вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, -
   караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.
   е) Діяння, передбачене пунктом "в" цієї статті, вчинене у
воєнний час або в бойовій обстановці, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років або смертною карою.

   Стаття 250. Порушення правил несення прикордонної служби

   а) Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка
входить до складу наряду по охороні державного кордону України, -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
   б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах -
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
   в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, що спричинило
тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.

   Стаття 251. Порушення правил несення бойового дежурства

   а) Порушення  правил несення бойового дежурства (бойової
служби) по своєчасному виявленню і відбиттю раптового нападу на
Україну або по захисту і забезпеченню безпеки -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.
   б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах -
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
   в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, що спричинило
тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   г) Діяння, передбачені пунктами "а" і "в" цієї статті,
вчинені у воєнний час, -
   караються смертною карою або позбавленням волі на строк від
п'яти до п'ятнадцяти років.

   Стаття 252. Порушення статутних правил внутрішньої служби

   а) Порушення особою, яка входить у добовий наряд частини
(крім караулу і вахти), статутних правил внутрішньої служби -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до шести
місяців.
   б) Те саме діяння при пом'якшуючих обставинах -
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.
   в) Діяння, передбачене пунктом "а" цієї статті, якщо воно
спричинило шкідливі наслідки, запобігання яким входило в обов'язок
даної особи, -
   карається позбавленням волі на строк від шести місяців до
двох років.
   г) Діяння, передбачене пунктом "в" цієї статті, вчинене у
воєнний час або в бойовій обстановці, -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до п'яти
років.

   Стаття 253. Розголошення військової таємниці або втрата
         документів, що містять військову таємницю

   а) Розголошення  відомостей  військового  характеру,  що
становлять державну таємницю, при  відсутності  ознак  зради
батьківщини, -
   карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.
   б) Втрата  документів,  що містять відомості військового
характеру, які становлять державну таємницю, або  предметів,
відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій ці
документи або предмети були  довірені,  якщо  втрата  стала
результатом порушення встановлених правил поводження з зазначеними
документами або предметами, -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
   в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті, якщо
вони спричинили тяжкі наслідки, -
   караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.
   г) Розголошення військових відомостей, які не підлягають
оголошенню, але не становлять державної таємниці, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох місяців до
одного року.
   д) Діяння,  передбачене  пунктом  "г"  цієї статті, при
пом'якшуючих обставинах -
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.

    Стаття 254. Зловживання військової посадової особи
          владою чи посадовим становищем

   а) Зловживання військової посадової особи владою чи посадовим
становищем, вчинене з корисливих мотивів,  іншої  особистої
заінтересованості або в інтересах третіх осіб, якщо воно завдало
істотної шкоди, -
    карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
    б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років з конфіскацією майна або без такої.
   в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті,
вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, -
   караються позбавленням волі на строк від  восьми  до
п'ятнадцяти років або смертною карою.
   Примітка. Під військовими посадовими особами розуміються
військові начальники, а так само інші військовослужбовці, які
займають постійно чи тимчасово посади, пов'язані з виконанням
організаційно-розпорядчих  або   адміністративно-господарських
обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним дорученням
повноважного командування.
   У статтях 254, 254-1, 254-2, 254-3 цього Кодексу істотною
шкодою, якщо вона полягає в заподіянні матеріальних
збитків, вважається така шкода, яка в п'ять і більше разів
перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а тяжкими
наслідками за тієї ж умови вважається шкода, яка в двадцять п'ять
і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум  доходів
громадян.

    Стаття 254-1. Халатне ставлення до служби

   а) Халатне ставлення військової посадової особи до служби,
яке завдало істотної шкоди, -
    карається позбавленням волі на строк до трьох років.
    б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

   в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті,
вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, -
   караються позбавленням волі на строк від семи до десяти
років".

   Стаття 254-2. Перевищення військовою посадовою
          особою влади чи посадових повноважень

   а) Незаконне використання транспортних засобів, споруджень чи
іншого військового майна або незаконне використання підлеглого для
особистих послуг чи послуг іншим особам, а так само  інше
перевищення військовою посадовою особою влади чи  посадових
повноважень, крім передбаченого пунктом "б" цієї статті, якщо ці
дії завдали істотної шкоди, -
    карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

   б) Застосування нестатутних методів впливу щодо підлеглого,
або перевищення дисциплінарної влади, якщо ці дії завдали істотної
шкоди, а так само застосування насильства щодо підлеглого, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти
років.

   в) Діяння, передбачене пунктом "б" цієї статті, вчинене із
застосуванням зброї, а так само діяння, передбачене пунктами "а"
чи "б" цієї статті, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти
років з конфіскацією майна або без такої.

   г) Діяння, передбачене пунктами "а", "б" або "в" цієї статті,
вчинене у воєнний час або в бойовій обстановці, -
   карається позбавленням волі на строк від  восьми  до
п'ятнадцяти років або смертною карою.

   Стаття 254-3. Бездіяльність військової влади

   а) Умисне неприпинення злочину, що вчиняється підлеглим, або
непорушення військовою посадовою особою, що є органом дізнання,
кримінальної справи щодо підлеглого, який вчинив злочин, а так
само інше умисне невиконання військовою посадовою особою дій, які
вона за своїми посадовими обов'язками повинна була виконати, якщо
це завдало істотної шкоди, -
    карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
    б) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми
років з конфіскацією майна або без такої.
   в) Діяння, передбачені пунктами "а" і "б" цієї статті,
вчинені у воєнний час або в бойовій обстановці, -
   караються позбавленням волі на строк від  восьми  до
п'ятнадцяти років або смертною карою.

   Стаття 255. Здача або залишення ворогові засобів ведення
         війни

   Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а
так само не викликане бойовою обстановкою залишення ворогові
укріплень, бойової техніки та інших засобів ведення війни, якщо
зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років або смертною карою.

   Стаття 256. Залишення гинучого військового корабля

   а) Залишення гинучого військового корабля командиром, який не
виконав до кінця своїх службових обов'язків, а так само особою із
складу  команди  корабля  без належного на те розпорядження
командира -
   карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти
років.
   б) Те саме діяння, вчинене у воєнний час або в бойовій
обстановці, -
   карається смертною карою або позбавленням волі на строк від
десяти до п'ятнадцяти років.

   Стаття 257. Самовільне залишення поля бою або відмова
         діяти зброєю

   Самовільне залишення поля бою під час бою або відмова під час
бою діяти зброєю -
   карається смертною карою або позбавленням волі строком на
п'ятнадцять років.

   Стаття 258. Добровільна здача в полон

   Добровільна здача в полон через боягузтво або малодушність -
   карається смертною карою або позбавленням волі строком на
п'ятнадцять років.

   Стаття 259. Злочинні дії військовослужбовця, який
         перебуває в полоні

   а) Добровільна участь військовослужбовця, який перебуває в
полоні, у роботах, що мають воєнне значення, або в інших заходах,
які завідомо можуть завдати шкоди Україні або союзним з нею
державам, при відсутності ознак зради батьківщини, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   б) Насильство над іншими військовополоненими або жорстоке
поводження з ними з боку військовополоненого, який перебуває на
становищі старшого, -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років.
   в) Вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні,
дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з корисливих
мотивів або з метою забезпечення поблажливого до себе ставлення з
боку ворога -
   карається позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.

   Стаття 260. Мародерство

   Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих і
поранених (мародерство), -
   карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років або смертною карою.

   Стаття 261. Насильство над населенням у районі воєнних дій

   Розбій, протизаконне знищення майна, насильство, а так само
протизаконне відібрання майна під приводом воєнної необхідності,
вчинювані щодо населення в районі воєнних дій, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти
років або смертною карою.

   Стаття 262. Погане поводження з військовополоненими

   а) Погане поводження з військовополоненими, яке мало місце
неодноразово або зв'язане з особливою жорстокістю, або спрямоване
проти хворих і поранених, а так само недбале виконання обов'язків
щодо хворих і поранених особами, на яких покладено лікування їх і
піклування про них, при відсутності ознак більш тяжкого злочину, -
   караються позбавленням волі на строк від одного року до трьох
років.
   б) Погане поводження з військовополоненими без зазначених
обтяжуючих обставин -
   тягне застосування правил Дисциплінарного статуту Збройних
Сил.

   Стаття 263. Незаконне носіння знаків Червоного Хреста і
         Червоного Півмісяця та зловживання ними

   Носіння в районі воєнних дій знаків Червоного Хреста або
Червоного Півмісяця особами, які не мають на те права, а так само
зловживання у воєнний час прапорами або знаками Червоного Хреста і
Червоного Півмісяця, або пофарбуванням, присвоєним транспортним
засобам санітарної евакуації, -
   караються позбавленням волі на строк від трьох місяців до
одного року.


                           Додаток 1

               ПЕРЕЛІК
    майна, що не підлягає конфіскації за судовим вироком

   I. Не підлягають конфіскації такі види майна та предмети, що
належать засудженому на правах особистої власності чи є його
часткою у спільній власності, необхідні для засудженого та осіб,
які перебувають на його утриманні:

   1. Жилий будинок з господарськими будівлями в сільській
місцевості, якщо засуджений та його сім'я постійно в ньому
проживають.
   2. Носильні речі та предмети домашнього вжитку, необхідні
засудженому і особам, які перебувають на його утриманні:
   а) одяг - на кожну особу: одне літнє або осіннє пальто, одне
зимове пальто або кожух, один зимовий костюм (для жінок - два
зимових плаття), один літній костюм (для жінок - два літніх
плаття), головні убори по одному на кожний сезон. Для жінок, крім
того, дві літні хустки і одна тепла хустка (або шаль);
   б) взуття в кількості однієї пари шкіряної, однієї пари
гумової і пари валянок на кожну особу;
   в) білизна у кількості двох змін на кожну особу;
   г) постіль (матрац, подушка, дві простині, дві наволочки,
ковдра) і два особистих рушники на кожну особу;
   д) необхідний кухонний посуд;
   е) меблі - по одному ліжку та стільцю (або табуретці) на
кожну особу, один стіл, одна шафа і одна скриня на сім'ю;
   ж) всі дитячі речі.
   3. Продукти харчування, потрібні для особистого споживання
засудженому, членам його сім'ї та особам, які перебувають на його
утриманні, - на три місяці, а для осіб, які займаються сільським
господарством, - до нового врожаю.
   4. Паливо, потрібне засудженому, членам його сім'ї та особам,
які перебувають на його утриманні, для  готування  їжі  та
обігрівання приміщення на протязі шести місяців.
   5. Одна корова, а при відсутності корови - одна телиця; коли
немає ні корови, ні телиці - одна коза, вівця чи свиня - у осіб,
які займаються сільським господарством.
   6. Корм  для худоби, яка не підлягає конфіскації, - в
кількості, потрібній до вигону худоби на пасовище або до збору
нових кормів.
   7. Насіння, потрібне для чергових посівів (осіннього  і
весняного), та незнятий урожай - у осіб, які займаються сільським
господарством.
   8. Сільськогосподарський інвентар - у осіб, які займаються
сільським господарством.
   9. Знаряддя особистої кустарної і ремісничої праці, а також
потрібні для особистих професійних занять засудженого інструменти,
приладдя  і книги, за винятком випадків, коли суд позбавив
засудженого права займатися даною діяльністю.
   10. Пайові  внески  до  кооперативних  організацій (крім
дачнобудівних кооперативів) та колгоспів.
 -------------------
 Примітка. Пайові внески до житлобудівних кооперативів можуть бути
      конфісковані в разі, коли спорудження будинку ще не
      закінчено.

   II. В разі конфіскації частки засудженого в спільному майні
колгоспного двору чи господарства громадян,  які  займаються
індивідуальною трудовою діяльністю в сільському господарстві,
розмір його частки визначається після виключення з цього майна
того, що не підлягає конфіскації.                           Додаток 2

             ЗАКОН УКРА╥НИ


   Про порядок застосування кримінальних покарань і заходів
      адміністративного стягнення у вигляді штрафу


   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   1. Встановити, що надалі до прийняття Верховною Радою України
нових  Кримінального,  Кримінально-процесуального,  Цивільного
процесуального  кодексів  України  та  Кодексу  України  про
адміністративні правопорушення встановлені чинним законодавством
штрафи як міра кримінального покарання і захід адміністративного
стягнення, крім передбачених статтями 121, 121-1, 122, 122-1,
122-2, 123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 128, 128-1, частинами
першими і другими статей 129, 130 і 131, частиною другою статті
132,  статтями 139, 140, 186-1 Кодексу Української РСР про
адміністративні правопорушення та статтею 62, частинами першою і
другою статті 66, частинами першими статей 68-1 і 75, статтею 76,
частиною другою статті 77-1, частиною першою статті 80, статтею
187-2, частиною першою статті 215, статтями 215-2, 215-3, 215-4
Кримінального кодексу Української РСР, підлягають застосуванню у
десятикратному розмірі.
   Штрафи, передбачені статтями 121, 121-1, 122, 122-1, 122-2,
123, 124, 124-1, 125, 126, 127, 128, 128-1, частинами першими і
другими статей 129, 130 і 131, частиною другою статті 132,
статтями 139, 140 Кодексу Української РСР про адміністративні
правопорушення та частиною першою статті 215, статтями 215-2,
215-3 і 215-4 Кримінального кодексу Української РСР, підлягають
застосуванню у трикратному розмірі.

   2. Встановити, що співвідношення між визначеними у статті 1
цього Закону розмірами штрафів та існуючим на день його прийняття
мінімальним розміром заробітної плати є постійним і у разі
наступної зміни цього розміру зберігається.

   3. Цей Закон набирає чинності з моменту його прийняття.