Экология Украины


Популярные статьи

Партнеры

Лучший Детский форум

Бюлетень про стан довкілля м.Києва за січень 2011 року


1. СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Розташування постів спостережень:


No1 вул. Стражеска, 6а No9 вул. Каунаська, 10а

No2 вул. Довженка, 8 No10 вул. Межигірська, 56/60

No3 вул. Попудренка, 50 No11 пр. Перемоги, 98/2

No4 вул. Лазо, 2 No13 Експоцентр України

No5 пр. Науки, 37 No15 Гідропарк

No6 пл. Перемоги No17 пр. Оболонський, 14

No7 пл. Бесарабська No20 пл. Московська

No8 бул. Л.Українки, 29 No21 вул. Скляренка

У січні систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводились Центральною геофізичною обсерваторією на 16 стаціонарних постах (ПСЗ). На двох ПСЗ: №10 (вул. Межигірська) та № 20 (Московська пл.) спостереження проводились не в повному обсязі через відключення постів від електроенергії.

Визначалась 21 забруднювальна домішка, з них основні – завислі речовини (пил), діоксид сірки і діоксид азоту – на 13-ти постах, оксид вуглецю – на 16-ти. Склад специфічних домішок визначався в залежності від викидів шкідливих речовин в атмосферу від підприємств, які розташовані в зоні поста спостережень.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених міст.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення у січні в цілому по місту характеризувався, як низький. По території міста рівень забруднення відрізнявся: на десяти постах він характеризувався, як низький, на трьох – як підвищений, на одному посту – як високий.

У січні середньомісячні концентрації двох забруднювальних речовин – діоксиду азоту і формальдегіду (це речовини ІIІ та II класу небезпеки) перевищували середньодобову ГДК у 2,0 та 1,3 раза відповідно.

Середньомісячні концентрації завислих речовин перевищували рівень середньодобової ГДК на ПСЗ № 7 (Бессарабська пл.) та ПСЗ № 11 (пр. Перемоги) в 1,3 раза, на ПСЗ № 9 (вул. Каунаська) – в 1,1 раза. Максимальний вміст завислих речовин на постах був у межах 0,2-0,6 максимальноразової ГДК.

Середньомісячні та максимальні концентрації діоксиду сірки на постах і в цілому по місту не перевищували рівнів ГДК.

Середньомісячні концентрації оксиду вуглецю були в межах 0,9-0,1 середньодобової ГДК, в районі Бесарабської площі – 1,1 середньодобової ГДК. Максимальний вміст оксиду вуглецю на рівні 1,2 максимально разової ГДК відмічався 14 січня в районі Бесарабської площі, 1,0 максимально разової ГДК – 17 січня на Московській площі. Вміст діоксиду азоту за середньомісячними концентраціями, як завжди, перевищував рівень середньодобової ГДК майже на всіх постах. Найбільші середньомісячні концентрації діоксиду азоту відмічені на Бесарабській площі – 3,1 середньодобової ГДК, на вулиці Лазо (ПСЗ № 4) – 3,0 середньодобової середньодобової ГДК на вулиці Скляренко (№ 21) та площі Перемоги (ПСЗ № 6) – 2,3 середньодобової ГДК. На інших постах середній вміст діоксиду азоту був на рівні 2,0-1,5 середньодобової ГДК, на проспекті Науки (ПСЗ № 5) – 1,0 середньодобової ГДК. Максимальний вміст цієї домішки на рівні 1,0 максимально разової ГДК відмічено 25 січня в районі Бесарабської площі. На інших постах максимальні концентрації були в межах 0,9-0,5 максимально разової ГДК.

Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимі- рювалась ця домішка, становили 0,001 мг/м3, максимальні – 0,4-0,3 максимально разової ГДК.

Середньомісячні концентрації формальдегіду на всіх 10-ти постах перевищували рівень середньодобової ГДК. Найбільш високий вміст формальдегіду на рівні 1,7 середньодобової ГДК спостерігався на площах Бесарабській та Перемоги, вулиці Довженка, проспекті Перемоги. На інших постах середньомісячні концентрації становили 1,3-1,0 середньодобової ГДК. Максимальні концентрації були в межах 0,4-0,2 максимально разової ГДК.

Вміст аміаку визначався на 8-ми постах, хлористого водню – на 7, фенолу – на 6, фтористого водню – на чотирьох постах. Середньомісячні та максимальні концентрації цих домішок не перевищували рівень відповідних санітарно гігієнічних нормативів.

Загальний рівень забруднення в цілому по місту оцінювався, як низький і, порівняно з попереднім місяцем, він дещо знизився. Тому сприяли випадання опадів, низькі температури повітря, вітровий режим.

У січні більш забрудненим було повітря на Бесарабській площі. В районах проспекту Перемоги, площі Перемоги та вулиці Довженка рівень забруднення оцінювався, як підвищений. В районі вулиці Скляренка, бульвару Лесі Українки, Оболонського проспекту, вулиць Лазо, Каунаської, Попудренка та Стражеска забруднення повітря було низьким.

Території Гідропарку, Національного комплексу Експоцентр України і Багринової гори (проспект Науки) стабільно характеризуються низьким рівнем забруднення повітря.

Порівнюючи з січнем 2010 р. забруднення повітря дещо підвищилось за рахунок зростання середнього вмісту формальдегіду, діоксиду азоту і пилу. Додаткові дані по важких металах і по бенз(а)пірену в м.Києві за ІV квартал 2010 року.

Вміст важких металів визначався на п’яти постах міста. Середні та максимальні з середньомісячних концентрацій заліза, кадмію, марганцю, міді, нікелю, свинцю, хрому та цинку на всіх постах і по місту в ІV кварталі були значно нижчі за відповідні ГДК. Найвищими були середньомісячні концентрації свинцю на ПСЗ № 7 у грудні – 0,7 середньодобової ГДК; міді на ПСЗ №4 у жовтні – 0,6 середньодобової ГДК, у листопаді і грудні – 0,5 середньодобової ГДК; марганцю на ПСЗ № 7 у грудні – 0,4 середньодобової ГДК.

Вміст бенз(а)пірену (речовини 1-го класу небезпеки) у ІV кварталі 2010 року визначався на 12 постах. В цілому по місту середня концентрація бенз(а)пірену за цей період становила 0,7 середньодобової ГДК. На ПСЗ №№ 9, 11, 21 середня за квартал концентрація перевищила рівень ГДК в 1,6-1,8 раза. Найбільші з середньомісячних концентрацій бенз(а)пірену спостерігалась у грудні на ПСЗ № 11 – 2,3 середньодобової ГДК, на ПСЗ № 9 і ПСЗ № 21 – 2,1 середньодобової ГДК.

2. СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

Моніторинг стану забруднення поверхневих вод в м. Києві проводять Державна екологічна інспекція в м. Києві, Дніпровське басейнове управління водних ресурсів, СЕС в м. Києві та Центральна геофізична обсерваторія

Хімічне забруднення поверхневих вод в м. Києві визначається більш як на 70 створах в межах басейну р. Дніпро. Облік ведеться по таких фізичних та хімічних показниках як температура, завислі речовини, водневий показник рН, сухий залишок, розчинений кисень, БСК5, окислюваність, ХСК, хлоридні іони, сульфатні іони, магній, кальцій, натрій+калій, загальна жорсткість, лужність, азот амонійний, азот нітритний, азот нітратний, фосфатні іони, залізо загальне, мідь, марганець, цинк, свинець, нікель, кадмій, нафтопродукти, АПАР, феноли, кольоровість, запах, прозорість, Cs-137, Sr-90, хром ІІІ та інші, до 40 показників.

Результати аналізів порівнювалися з нормативами ГДК для водойм господарсько-побутового водокористування.

У січні в районі м. Києва в воді р. Дніпро за даними спостережень кисневий режим річки був задовільний. Води Дніпра в згаданий період були забруднені сполуками азоту амонійного та заліза загального на рівні 2 - 3 ГДК, сполуками азоту нітритного – 1 - 5 ГДК, фенолами та сполуками цинку – 2 - 4 ГДК, сполуками міді – 1 - 2 ГДК, сполуками хрому шестивалентного – 4 - 6 ГДК, марганцю – 5 - 7 ГДК.

У порівнянні з січнем 2010 р. у воді р. Дніпро в районі Києва дещо збільшився вміст сполук азоту нітритного, сполук цинку та марганцю.

3. РАДІАЦІЙНИЙ СТАН

Радіоактивне забруднення атмосферного повітря проводиться Центральною геофізичною обсерваторією на таких пунктах спостереження як Багринова гора, Гідропарк, Жуляни, Святошин. На всіх досліджуваних пунктах середньомісячне значення гамма-фону за звітній період не перевищувало рівень природного фону м. Києва.

4. СТАН ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА У січні 2011 року сейсмічних подій на території м. Києва не зафіксовано.

Джерело: ІАЦ Мінприроди

Последние публикации


Эконовости
Все о даче на myogorod.ru | служба доставки https://flowers-city.com.ua/ цветов | Атомная энергетика