Экология Украины


Популярные статьи

Партнеры

Лучший Детский форум


Научные публикации


 • Місцеві особливості формування первинного поля забруднення (на прикладі ландшафтів Димерського модельного полігону)

 • ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВО ЦІННИХ ЗЕМЕЛЬ РЕКРЕАЦІЙНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

 • ПОРІВНЯЛЬНА СИНФІТОІНДИКАЦІЙНА ОЦІНКА ПОДІЛЬСЬКИХ ЛУЧНИХ СТЕПІВ

 • ОСНОВНІ ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ ВІДНОВЛЕННЯ БУКОВИХ ЛІСІВ КАРПАТ

 • Червоний шлам Миколаївського глиноземного заводу – цінна техногенна сировина

 • РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ТУРИЗМУ

 • ЛЕСОРАЗВЕДЕНИЕ В УКРАИНЕ: ФАКТЫ И ИЛЛЮЗИИ

 • ВЛИЯНИЕ АЭС НА ЭКОСИСТЕМУ

 • ДИНАМІКА ХЛОРОФІЛУ У ЛИСТКАХ PLATANUS ORIENTALIS L. ТА P. ACERIFOLIA WILLD. ЗА УМОВ ЗАБРУДНЕННЯ СЕРЕДОВИЩА

 • ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ В НАЧАЛЕ XXI СТОЛЕТИЯ

 • ПОРІВНЯННЯ ВИМІРЯНИХ І РОЗРАХОВАНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ ВИКИДАМИ ВІД ДВИГУНІВ В АЕРОПОРТУ

 • ПОРІВНЯННЯ ВИДОВОГО СКЛАДУ ЛИШАЙНИКІВ ТЕРИТОРІЙ З РІЗНИМ СТУПЕНЕМ ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ НА ПІВДЕННОМУ СХОДІ УКРАЇНИ

 • Джерела радіаційного забруднення довкілля, дози опромінення та їхні біологічні наслідки

 • Забруднення довкілля транспортними потоками та визначення зон підвищеного рівня шуму на території району Київської міської агломерації

 • Біоіндикація стану забруднення довкілля важкими металами (на прикладі автомагістралі "Київ - Варшава")

 • Нормативно-правове забезпечення права на безпечне довкілля
 • Последние публикации


  Эконовости