Экология Украины


Популярные статьи

Партнеры

Лучший Детский форум

«Зелений бізнес: життя заради майбутнього»

7-8 квітня 2011 року на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбудеться І Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Зелений бізнес: життя заради майбутнього». На порядку денному наукового зібрання з різних країн світу стоять питання проблем сталого розвитку України, обліку, моніторингу та аудиту екологічної діяльності підприємств, механізму функціонування та управління зеленим бізнесом, досвіду функціонування та перспектив його розвитку.

Актуальність конференції зумовлена тим, що життя у третьому тисячолітті диктує людству нові умови та вимоги. Особливістю розвитку суспільства є масштабна глобалізація і зростання значення глобальних процесів та проблем. Вагомим фактором, що визначає розвиток не тільки кожної окремої країни, а й усього світу, стає вплив людської діяльності на довкілля. Цей вплив і зміни, що відбуваються, здебільшого є згубними для оточуючого середовища, спричиняють погіршення екологічного стану в цілому, а в деяких регіонах вже призвели до екологічної кризи. Тому все частіше піднімаються питання екологізації усіх сфер людського життя, раціонального використання і відтворення природних ресурсів.

Як зазначив декан економічного факультету Київського національного університету імен і Тараса Шевченка, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України Віктор Дмитрович Базилевич, негативні зміни відбуваються і в Україні, яка більше двох десятків років потерпає від наслідків Чорнобильської катастрофи, має нерозвинену законодавчу базу природоохоронної діяльності. Негативною є тенденція до використання території країни для переробки та захоронення небезпечних для оточуючого середовища матеріалів і речовин.

Головною метою конференції є обговорення наукових і практичних проблем еколого-економічного розвитку України. До кола наукових інтересів молодих дослідників входять питання екологічної економіки, природоохоронної діяльності, забезпечення відновлення порушених техногенним впливом екосистем, раціонального використання ресурсів, сталого розвитку, формування екологічно спрямованих виробничих систем, зеленого бізнесу.

До участі у конференції запрошено представників наукових і вищих учбових закладів, законодавчої та виконавчої влади, бізнесменів.

Заплановані заходи будуть проведені на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ-22, вул. Васильківська, 90-а.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

7 квітня 2011 року

9.30 – 10.00 Реєстрація учасників конференції

10.00 – 12.00 Відкриття і пленарне засідання конференції

12.00 – 12.30 Перерва

12.30 – 14.30 Засідання секцій

8 квітня 2011 року

10.00 – 12.00 Засідання секцій

12.00 – 12.30 Перерва

12.30 – 14.30 Підведення підсумків роботи конференції та прийняття рекомендацій

15.30 – 18.00 Екскурсія містом

Джерело: КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

Добавить в: