Экология Украины


Популярные статьи

Партнеры

Лучший Детский форум
Учебные пособия. Книги


«Основи здоров’я». Підручник

З першого класу на сторінках підручників «Основи здоров’я» ви знаходили відповіді на більшість питань щодо збереження життя та зміцнення здоров’я. Шукали додаткову інформацію й тих, хто зміг би допомогти вам набути різних життєвих навичок. За рекомендованими алгоритмами вдосконалювали вміння підвищувати рівень здоров’я, набували навичок безпечної поведінки. Крок за кроком розвивали якості своєї особистості, впевнювалися в перевагах здорового способу життя. Цей підручник допоможе вам проаналізувати здобуту інформацію й отримати нову, удосконалити здоров’язбережувальні життєві навички, впевнитися в цінності здоров’я і неповторності життя.
Автори підручника: Т.Є. Бойченко, І.П. Василашко, Н.С. Коваль.


«Биологическая реабилитация водоёмов»

Приведены сведения по биологической реабилитации водоёмов, включающие действия, направленные на минимизацию загрязняющих веществ, улучшение санитарного состояния, предотвращение «цветения» воды синезелеными водорослями, биологическую мелиорацию высшей водной растительности и, наконец, вылов рыбы и прочих биологических объектов. Причем рыба рассматривается не, только как объект промыслового или любительского лова, а и как компонент экосистемы, предназначенный для выноса из водоёма первичной продукции, которая трансформируется в рыбную продукцию в виде ихтиомассы. В качестве механизма, использующегося для биологической реабилитации сточных вод и загрязненных водоёмов, служит представитель зеленых водорослей из класса протококковых – штамм Chlorella vulgaris BIN. Для специалистов водного хозяйства, экологов, гидробиологов, преподавателей и студентов биологических факультетов. Издано на средства областного бюджета в рамках целевой программы «Экология и природные ресурсы Пензенской области на 2007 – 2008 гг.»
Автор: Богданов Н.И.


«Теоретические основы эколого-биосферного земледелия»

В монографии рассматриваются вопросы влияния земледелия на окружающую среду. Автор делает вывод о необходимости перевода аграрной отрасли па новую природоохранную стратегию развития. В ее основе лежит использование естественных природообразовательных процессов. Монография представляет интерес для научных работников, интересующихся проблемами сельского хозяйства, охраны окружающей среды и экологии. Она также может быть использована специалистами аграрной отрасли и студентами учебных заведений при изучении соответствующих курсов.

Екатеринбург: Изд-во Урал, ун-та, 2000.— 264 с. 15ВИ 5-7525-1073-2

Табл. 67. Ил. 13. Библиогр.: 658 назв.


Автор: Овсянников Ю.А.

ЕКОЛОГІЧНА ЕТИКА ТА ГУМАННЕ
СТАВЛЕННЯ ДО ТВАРИН І РОСЛИН.


          Методичний посібник для вчителів.

Цей посібник створено до програми «Екологічна етика та гуманне ставлення до тварин і рослин», схваленої для використання у загальноосвітніх навчальних закладах Міністерством освіти і науки України. Проблеми етичного ставлення до природи все активніше порушуються філософами, культурологами, екологами, педагогами. Адже сучасна екологічна криза є свідченням кризи духовної, моральної. Відтак, гармонізація взаємодії людства з природою потребує ціннісного, по справжньому людського — гуманного — ставлення до навколишнього світу загалом. Як свідчать психологічні дослідження, ставлення до тварин і рослин — це перше ставлення до природи, яке починає усвідомлювати дитина. «Я люблю кошенят, маму і морозиво», — зазвичай можна почути від дитини. І насправді, в дитячому світосприйнятті тварини займають неменш значуще місце, ніж найрідніші люди, вони — рівноправні, рівноцінні суб'єкти спілкування, переживання, ігор та дружби. Прагнення до спілкування з тваринами притаманне дітям різного віку. Проте, іноді, слова про любов дивним чином співіснують з проявами насильства, або, навіть, жорстокості стосовно тварин.

Методичний посібник для вчителів. — К.: Київський еколого культурний центр, Асоціація зоозахисних організацій України, 2011. — 80с.


Про авторів:
Борейко Володимир Євгенович, директор Київського еколого-культурного центру, Заслужений природоохоронець України;
Пустовіт Наталія Афанасіївна, кандидат педагогічних наук, завідувач лабораторії екологічного виховання Інституту проблем виховання НАПН України

1 | 2
Последние публикации


Эконовости<