Экология Украины


Популярные статьи

Партнеры

Лучший Детский форум

Криворізький басейн є основним забруднювачем річки Інгулець

За інформацією Державного управління охорони навколишнього природного середовища у Херсонській області, рівень забрудненості річки Інгулець характеризується як високий. На стан річки негативно впливає процес скидання шахтних вод і госпфекальних стоків Криворізького бассейну, який на це має повне право.

Кабінет Міністрів України дозволив скид високомінералізованих шахтних вод та госпфекальних стоків Кривбасу в р. Інгулець, у період з 1 листопада 2010 р. до 1 березня 2011 р. (Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 2047-р «Про скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець»). Інакше на гідротехнічних спорудах Криворізького басейну може виникнути аварійна ситуація.

З метою покращення ситуації, Держводгосп організовує проведення промивки русла р. Інгулець за рахунок подачі води по каналу Дніпро-Інгулець (60-65 млн. м3 у чітко визначені терміни). Це певною мірою поліпшує ситуацію в регіоні, але повністю проблему не вирішує.

В ході дослідження, проведеного Держуправлінням, було з’ясовано, що у воді перевищена гранично допустима концентрація (ГДК) за цілим рядом параметрів. Так, ГДК сухого залишку у воді перевищена в 1,4 — 1,7 рази, сульфатів — в 1,25 — 1,28 разів, за хімічним вжитком кисню — в 1,41 — 1,44 разів.

Крім того, за результатами контролю за дотриманням вимог Регламенту скидання зворотніх і гірничорудних вод Криворізького басейну, були перевищені норми вмісту розчинених солей (у 1,8 разів), хлоридів — (у 1,9 разів), сульфатів (649 мг/дм3 при ГДК 500 мг/дм3). ГДК по хімічному вжитку кисню в стічних водах перевищені в 1,7 разів.

Для поліпшення якості води в басейні р. Інгулець необхідне чітке виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23 вересня 1996 року № 1168 «Про заходи щодо поліпшення водогосподарської ситуації на гірничорудних підприємствах Кривбасу» та проект «Комплексної програми екологічного оздоровлення басейну річок Інгулець і Саксагань» розроблений та поданий ще у 2004 році.

Ця програма передбачає ряд заходів поліпшення забезпечення якісною водою населення та галузей економіки, вирішення екологічних проблем басейну р. Інгулець, визначені основні напрямки діяльності на довгостроковий період, спрямовані на створення безпечних умов проживання населення, відновлення природного середовища.

Джерело: "НОВИЙ ЧАС"


КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 3 листопада 2010 р. N 2047-р

Київ

Про скидання надлишків зворотних вод у р.Інгулець


1. З метою запобігання виникненню аварійної ситуації на гідротехнічних спорудах Криворізького басейну дозволити скидання із ставка-накопичувача надлишків зворотних вод у р. Інгулець у період з 1 листопада 2010 р. по 1 березня 2011 р. згідно з регламентом скидання надлишків зворотних вод.

Відповідальність за додержання вимог регламенту покласти на Міністерство промислової політики, контроль за їх виконанням - на Міністерство охорони навколишнього природного середовища і Державний комітет рибного господарства.

2. Державному комітету водного господарства розробити на підставі гідрологічного прогнозу щодо весняної повені у 2011 році у басейні р. Інгульця регламент промивання русла зазначеної річки та погодити його з Міністерством охорони навколишнього природного середовища, Державним комітетом рибного господарства, Міністерством охорони здоров'я, Дніпропетровською, Миколаївською і Херсонською облдержадміністраціями.

3. Міністерству промислової політики вжити в межах своїх повноважень заходів до забезпечення оплати гірничорудними підприємствами згідно з додатками 1 і 2 за рахунок власних коштів робіт з розроблення регламентів, зазначених у пунктах 1 і 2 цього розпорядження, розбавлення зворотних вод під час їх скидання та промивання русла р. Інгульця залежно від фактичного обсягу скидання.

4. Міністерству промислової політики, Міністерству охорони навколишнього природного середовища, Державному комітетові водного господарства разом з Дніпропетровською, Херсонською і Миколаївською облдержадміністраціями затвердити у місячний строк план заходів щодо поетапного зменшення обсягу скидання надлишків зворотних вод у р. Інгулець, поліпшення якості води у зазначеній річці, Карачунівському водосховищі, водозаборі Інгулецької зрошувальної системи та забезпечити контроль за його виконанням.

Прем'єр-міністр України: М.АЗАРОВ