Экология Украины


Популярные статьи

Партнеры

Лучший Детский форум

Бюлетень про стан довкілля м.Києва за ІІІ квартал 2011 року


1. СТАН АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ

Розташування постів спостережень:


No1 вул. Стражеска, 6а No9 вул. Каунаська, 10а

No2 вул. Довженка, 8 No10 вул. Межигірська, 56/60

No3 вул. Попудренка, 50 No11 пр. Перемоги, 98/2

No4 вул. Лазо, 2 No13 Експоцентр України

No5 пр. Науки, 37 No15 Гідропарк

No6 пл. Перемоги No17 пр. Оболонський, 14

No7 пл. Бесарабська No20 пл. Московська

No8 бул. Л.Українки, 29 No21 вул. Скляренка

В IIІ кв. 2011 року систематичні спостереження за станом забруднення атмосферного повітря проводились ЦГО на 16 стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору проб 6 днів на тиждень, 2-4 рази на добу. Визначався вміст 21 забруднюючої речовини.

Згідно з програмою робіт спостереження за вмістом основних забруднюючих речовин: пилу, діоксиду сірки, оксиду вуглецю, діоксиду азоту, оксиду азоту, фенолу, хлористого водню, аміаку, формальдегіду проводились на всіх стаціонарних постах, за вмістом специфічних - на окремих постах з урахуванням викидів автотранспорту і промислових підприємств.

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилась шляхом порівняння з відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі.

За індексом забруднення атмосферного повітря (ІЗА) загальний рівень забруднення за IIІ квартал в цілому по місту характеризувався, як високий в липні та підвищений в серпні та вересні.

За даними спостережень в атмосферному повітрі міста середньомісячні концентрації двох забруднювальних речовин – діоксиду азоту та формальдегіду (це забруднюючі домішки III-та II-го класу небезпеки) перевищували середньомісячну ГДС у 4,0 та 2,5 раза червні та квітні відповідно.

За даними спостережень в IІІ кв. 2011 року середній вміст пилу по місту не перевищував відповідні ГДК. Перевищення спостерігались лише на ПЗС №7 (Бесарабська площа) та ПЗС № 11 (пр. Перемоги) в 1,3 раза, ПЗС №21 (вул. Скляренка) – в 1,1 раза. Максимальний вміст завислих речовин на постах був в межах 0,6-0,2 максимально разової ГДК.

Вміст оксиду вуглецю в атмосферному повітрі міста не перевищував рівень ГДК, за винятком районів Бесарабської та Московської площ, де середні концентрації дорівнювали 1,4 і 1,3 середньодобової ГДК відповідно. Максимальні концентрації у цих районах теж були найвищими – 1,4 максимально разової ГДК.

У повітрі міста протягом кварталу вміст діоксиду азоту за середньомісячними та максимальними концентраціями перевищував рівень відповідних ГДК на всіх постах, окрім ПСЗ №5 (район Багринової гори). Середньомісячна концентрація діоксиду азоту по місту спостерігалася на рівні 1,0-2,8 ГДК. Найбільші перевищення відмічено в червні на Бесарабській площі (ПСЗ №7) і площі Перемоги (ПСЗ №6) – 3,5 середньодобової ГДК, на вулицях Скляренка та Лазо – 3,2 середньодобової ГДК, на вулиці Довженка (ПСЗ №2) – 3,0 середньодобової ГДК.

Максимальний вміст діоксиду азоту спостерігався на вулиці Стражеска (ПСЗ №1) 1,9 – максимально разової ГДК, на Бесарабській площі, бульварі Лесі Українки (ПСЗ №8) та вулиці Скляренка – 1,7 максимально разової ГДК, на площі Перемоги, Оболонському проспекті (ПСЗ №17) та вулиці Довженка – 1,6 максимально разової ГДК. На інших постах максимальні концентрації були в межах 2,8-1,0 максимально разової ГДК.

Вміст фенолу визначався на 6 постах. Протягом ІІІ кв. 2011 р. концентрація цієї забруднюючої речовини не перевищувала середньодобову і максимально разову ГДК.

Вміст формальдегіду в ІІІ кварталі помітно знизився, чому сприяли погодні умови: більш прохолодне повітря, випадання значної кількості опадів. Середньомісячні концентрації формальдегіду на всіх 10-ти постах перевищували рівень середньодобової ГДК у 1,5-4 рази. Найбільш високий вміст формальдегіду на рівні 5,0 середньодобової ГДК спостерігався в липні на Бесарабській площі, площі Перемоги та вулиці Довженка (ПСЗ №2) 4,7 середньодобової ГДК. Найвища максимальна концентрація формальдегіду зафіксована також в липні на проспекті Перемоги– 1,4 максимально разової ГДК. На інших постах максимальні концентрації були в межах 0,7-1,2 максимально разової ГДК.

Середньомісячні концентрації сірководню на трьох постах, де вимірювалась ця домішка, становили 0,002 мг/м3, максимальні - 0,4 максимально разової ГДК. Середньомісячні та максимальні концентрації діоксиду сірки, фтористого водню, аміаку, хлористого водню та інших домішок на постах і по місту в цілому були значно нижче рівня відповідних ГДК.

За інтегральним показником – ІЗА найбільш забрудненим було повітря на Бесарабській площі, рівень забруднення тут характеризувався, як підвищений. Дуже високий рівень забруднення також спостерігався спостерігався в районах вулиць Стражеска, Довженка, Каунаської, Скляренка, площі Перемоги, бул. Лесі Українки, Оболонському проспекті .

Низьким забрудненням повітря характеризувались Гідропарк, вулиця Лазо, територія Національного комплексу Експоцентр України та район Багринової гори (проспект Науки).

Загальний рівень забруднення повітря порівняно з аналогічним періодом 2010 року суттєво знизився за рахунок зниження вмісту формальдегіду.

2. СТАН ПОВЕРХНЕВИХ ВОД

На території міста Києва розташовано 422 водойми різного типу, місцевого значення - 269, з них 38 штучних водойм, тому числі – 6 технічних. Це озера, системи ставків, малі ріки, а також р. Дніпро, яка нижче м. Києва утворює Канівське водосховище. Для кожної водойми характерні свої гідрологічні характеристики та антропогенне навантаження різного ступеня інтенсивності .

Протяжність річок по території міста складає 104,28 км. Моніторинг стану забруднення поверхневих вод в м. Києві проводять Державна екологічна інспекція в м. Києві, Дніпровське басейнове управління водних ресурсів, СЕС в м. Києві та Центральна геофізична обсерваторія.

Хімічне забруднення поверхневих вод в м. Києві визначається більш як на 70 створах, в межах басейну р Дніпро. Облік ведеться по таких фізичних та хімічних показниках як температура, завислі речовини, водневий показник рН, сухий залишок, розчинений кисень, БСК5, окислюваність, ХСК, хлоридні іони, сульфатні іони, магній, кальцій, натрій+калій, загальна жорсткість, лужність, азот амонійний, азот нітритний, азот нітратний, фосфатні іони, залізо загальне, мідь, марганець, цинк, свинець, нікель, кадмій, нафтопродукти, АПАР, феноли, кольоровість, запах, прозорість, Cs-137, Sr-90, хром VІ та інші, до 40 показників.

У III кварталі 2011 року в районі м. Києва за дан даними спостережень в районі м. Києва у серпні відмічено деяке зниження вмісту розчиненого у воді кисню. Води Дніпра були забруднені сполуками марганцю на рівні 1 - 2 ГДК, фенолами – 2 ГДК, сполуками хрому шестивалентного – 2- 7 ГДК, міді – 1 - 10 ГДК. Концентрації азоту амонійного та сполук цинку були на рівні ГДК. Вміст сполук азоту нітритного, заліза загального, нафтопродуктів не перевищував допустимі норми.

У порівнянні з III кварталом 2010 р. у воді в районі Києва дещо зменшився вміст сполук азоту, заліза загального, марганцю, цинку, фенолів.

3. РАДІАЦІЙНИЙ СТАН

Радіаційний стан у м. Києві залишається стабільним. Протягом останніх років експозиційна доза гамма-випромінювання становить 10-14 мкР/год., та має незначні сезонні коливання.

Спостереження за радіоактивним забрудненням атмосферного повітря проводиться Центральною геофізичною обсерваторією по таких пунктах спостереження як Багринова гора, Гідропарк, Жуляни, Святошин.

На всіх досліджуваних пунктах середньомісячне значення гамма-фону в III кварталі 2011 року не перевищувало рівень природного фону м. Києва.

4. СТАН ГЕОЛОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

У геологічному відношенні м. Київ з прилеглими до нього територіями розташований у зоні стику двох регіональних структур північно-східного схилу Українського кристалічного щита та південно-західного борту Дніпровсько- Донецької западини. Межею між ними слугує Дніпровська зона розломів північно- західного простягання. Завдяки цьому Київ знаходиться у досить спокійній тектонічній зоні.

В III кварталі 2010 року сейсмічні події на території м. Києва не фіксувались.

5. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ

За даними Державної екологічної інспекції в м. Києві, у сфері здійснення державного контролю щодо утворення, розміщення знешкодження та захоронення відходів, за III кв. 2010 р. перевірено 118 підприємств організацій та інших об'єктів. Надано__приписів, притягнуто до адміністративної відповідальності 182 осіб, накладено штрафів на загальну суму 85969грн., стягнуто з загальної суми грн.

Джерело: ІАЦ Мінприроди

Последние публикации


Эконовости